sobota, 26 grudnia 2020

czwartek, 24 grudnia 2020

Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. AD 2020Na radosny czas  Bożego Narodzenia życzymy  nam wszystkim, by Ten, który wielokrotnie został odrzucony przez swoich, błogosławił nam na drogach naszych banicji, na które jesteśmy coraz agresywniej wypędzani. Niech Jezus Chrystus, który jest wieczną Prawdą, udzieli nam łaski wytrwania w naszych ludzkich prawdach.

 
Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
 
Redakcja

Boże Narodzenie AD 2020

wtorek, 22 grudnia 2020

Ks.Piotr Świerczek rekolekcje adwentowe AD 2020

 Ks.Piotr Świerczek w ramach rekolekcji przybliża nam działanie ludzkiego umysłu w procesie poznania Boga.

Rekolekcje noszą tytuł - "Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis" (chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli)
Ks.Piotr Świerczek mówi nam jak Chrześcijanin powinien się posługiwać wolną wolą. Rekolekcje noszą tytuł - "Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis" (chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli) Lublin 12 grudnia 2020r.


Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger