sobota, 18 maja 2024

Wędrówka dusz u Plotyna. Spotkania z Akwinatą nr 33

#akwinata #filozofia #religia
Dlaczego Plotyn gardził ideą zmartwychwstania? Człowiek i dusza w neoplatonizmie. ks. Piotr Dzierżak FSSPX

piątek, 17 maja 2024

Neoplatonizm pomiędzy nauką a mitologią - Spotkania z Akwinatą nr 31

#filozofia #akwinata #myśl
Jaka jest najgłębsza różnica pomiędzy filozofią realistyczną a idealistyczną. ks. Piotr Dzierżak FSSPX

niedziela, 12 maja 2024

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny - wersja tradycyjna

#sercemaryimodlitwy #koronkadobozegomilosierdzia #islandia Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny jest śpiewana przez siostry karmelitanki bose z Karmelu na Islandii. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy i śpiewu Litanii do Matki Bożej (Nabożeństwo majowe).
Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej z naszej kaplicy (karmelitanek bosych na Islandii) jest kopią jasnogórskiego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Jest dla nas bardzo szczególny, ponieważ nasz klasztor sióstr karmelitanek bosych na Islandii jest pod wezwaniem Niepokalanej Pani Jasnogórskiej i św. Józefa. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. @KarmelitankiboseIslandia
Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger