sobota, 3 lutego 2024

Jaka historia filozofii? Rozważania warsztatowe | prof. Marcin Karas

Prelekcja prof. dr. hab. Marcina Karasa z cykli wykładów Instytutu Andegavenum poświęconych filozofii realistycznej
© Instytut Dziedzictwa Europejskiego Andegavenum 2024 andegavenum.pl

piątek, 2 lutego 2024

Rola i znaczenie kosmologii realistycznej dla filozofii | prof. Marcin Karas

Prelekcja prof. dr. hab. Marcina Karasa z cykli wykładów Instytutu Andegavenum poświęconych filozofii realistycznej
© Instytut Dziedzictwa Europejskiego Andegavenum 2024 andegavenum.pl

wtorek, 30 stycznia 2024

Przegląd tradycjonalistyczny #67 - Kamil Klimczak, Piotr Błaszkowski

O Rewolucji francuskiej - recenzja książki "Madame Elżbieta" | prof. Grzegorz Kucharczyk

Madame Elżbieta, najmłodsza siostra Ludwika XVI, ginie w wieku trzydziestu lat na szafocie, 10 maja 1794 r. Ta wydana po raz pierwszy w języku polskim biografia ukazuje ją w zawierusze Rewolucji francuskiej jako osobę bardziej świadomą politycznie niż jej brat oraz dojrzewającą duchowo w obliczu panującego terroru. Elżbieta jest urodziwą kobietą, o błyskotliwej inteligencji i silnym charakterze. Po dwóch projektach małżeństwa, które nie doszły do skutku, postanawia żyć własnym życiem, w kręgu przyjaciół dzielących jej zamiłowanie do ciszy i działalności charytatywnej. Kiedy wybucha Rewolucja, Elżbieta, dotychczas izolowana na dworze i traktowana wręcz jak dziecko, postanawia trwać wiernie u boku nieudolnego i coraz bardziej osaczanego króla. Nie robi sobie jednak złudzeń, zważywszy na zazdrosną postawę Marii Antoniny, co do możliwości własnego oddziaływania na politykę. Działając w sercu kontrrewolucyjnej siatki wywiadowczej, stara się uniknąć najgorszego: zagłady rodziny królewskiej i monarchii. W oparciu o korespondencję księżniczki i jej przyjaciół, a także wspomnienia z tamtej epoki, Anne Bernet proponuje „doskonałą, płynną i tchnącą świeżością biografiię” Madame Elżbiety (Le Figaro littéraire), uwydatniającą najburzliwsze chwile z historii Francji. Anne Bernet (ur. 1962), francuska biograf i publicystka, autorka kilkudziesięciu książek, z których Chrześcijanie w Cesarstwie Rzymskim, Święty Ambroży i jego czasy, Papież Grzegorz Wielki oraz Monika. Matka św. Augustyna zostały już przetłumaczone na język polski.
Prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk recenzuje książkę Anne Bernet, "Madame Elżbieta. Księżniczka w cieniu gilotyny". Do nabycia: https://andegavenum.pl/produkt/madame-elzbieta/
Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger