środa, 2 września 2020

wtorek, 1 września 2020

1 IX wspomnienie liturgicznie bł. Bronisławy

Błogosławiona Bronisława (określana również jako Bronisława Odrowążówna; ur. ok.1200-1203, zm. 29 sierpnia 1259 w Krakowie na górze św. Bronisławy; polska zakonnica w Zgromadzeniu Sióstr Kanoniczek Regularnych Zakonu Premonstratensów (norbertanek), dziewica, mistyczka, kseni klasztoru norbertanek w Krakowie oraz błogosławiona Kościoła Katolickiego.
W najtrudniejszych chwilach udawała się na Górę św. Bronisławy, gdzie oddawała się modlitwie i medytacji. Tam również miała widzenia Chrystusa, który w mistycznym widzeniu stwierdzi: Bronisławo, krzyż Mój jest twoim, lecz i chwała Moja twoją będzie.Na dwa lata przed śmiercią miała następne szczególne widzenie duchowe, w którym dowiedziała się o śmierci św. Jacka. Podała ona wówczas siostrom treść tego widzenia. Będąc zatopioną w modlitwie ujrzała nad dominikańskim kościołem Świętej Trójcy w Krakowie wielką jasność i postępujący orszak Matki Bożej prowadzącej św. Jacka. Po skierowanym pytaniu do Maryi otrzymała od niej następującą odpowiedź: Bronisławo, córko moja, jestem matką miłosierdzia, a ten którego widzisz, to brat twój Jacek, którego do wiecznej chwały prowadzę.

Biografowie jej życia stwierdzili, że zaprowadziła ona w klasztorze – z polecenia św. Jacka – praktykę codziennego odmawiania różańca świętego. Cechowało ją ponadto umiłowanie modlitwy indywidualnej, szczególnie do Męki Pańskiej . Chętnie też udzielała pomocy potrzebującym i cierpiącym wskutek najazdu Tatarów.

Zmarła 29 sierpnia 1259 na wzgórzu Sikornika podczas modlitwy, nazwanym później górą św. Bronisławy i tam została początkowo pochowana, ponieważ kościół i klasztor nie był jeszcze w pełni odbudowany po zniszczeniach tatarski. Nieznana jest dokładna data złożenia przez nią ślubów zakonnych, nastąpiło to najpóźniej w 1217. Wiadomo jest natomiast, że po przejściu Tatarów i spaleniu przez nich klasztoru w 1241, była ona wówczas – według przekazanej tradycji – już przełożoną (ksieni) tego klasztoru. Podczas tego najazdu siostry w obawie o swoje życie zmuszone były do opuszczenia klasztoru i udania się do kryjówek w skałach pobliskich lasów, które odtąd noszą nazwę Skał Panieńskich.

W 1838 po ustaniu epidemii cholery w Krakowie, co przypisywano modlitwom wstawienniczym ku s. Bronisławie, ówczesna ksieni klasztoru s. Ewa Stobiecka poczyniła starania w celu wyniesienia jej na ołtarze

Bł. Bronisława poświęcono publikację (staraniem Karoliny Kuczewskiej): Cześć Boga w błogosławionej Bronisławie zakonnicy świętego Norberta, klasztoru Zwierzynieckiego przy Krakowie profesce, dla wygody pobożnych i pomnożenia chwały Pana Boga. Wyd. 4. Kraków: Stanisław Gieszkowski, 1861. OCLC 831358640.
Błogosławiona Bronisława została zaliczona do rzędu błogosławionych patronów Polski przez papieża Grzegorza XVI. Ponadto jest patronką diecezji opolskiej oraz dobrej.
Do 1855 r.  wspomnienie liturgicznie bł. Bronisławy obchodzono w dniu 3 września, a następnie je przesunięto na 1 września.

Foto, źródło i całość na Wikipedia.
obrazewk wyróżniony - Ilustracja bł. Bronisławy z książki „Żywoty Świętych Pańskich na wszystkie dnie roku"

Obraz Widzenie bł. Bronisławy (1849, mal. Wojciech Eljasz-Radzikowski) pochodzący z bocznego ołtarza kościoła św. Augustyna i św. Jana Chrzciela w Krakowie.

https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C5%82ogos%C5%82awiona_Bronis%C5%82awa

Kurator Barbara Nowak: jesteśmy świadkami starcia cywilizacji chrześcijańskiej i neobarbarzyńskiej

niedziela, 30 sierpnia 2020

Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger