sobota, 18 lipca 2020

Bawaria: Święcenia diakonatu i prezbiteratu w Zaitzkofen

Bawaria: Święcenia diakonatu i prezbiteratu w Zaitzkofen


Błogosławieństwo nowo wyświęconych kapłanów
„Weźmij Ducha Świętego, abyś był mocny i opierał się szatanowi i jego pokusom” – w piątek 19 czerwca 2020 r. sześciu seminarzystów usłyszało te słowa w kaplicy seminarium duchownego w Zaitzkofen, gdy bp Alfons de Galarreta udzielał im święceń diakonatu. Uroczystość miała miejsce w święto Najświętszego Serca Pana Jezusa, któremu również poświęcone jest seminarium. Młodzi lewici przez łaskę święceń otrzymali udział w najwyższym kapłaństwie Syna Bożego; na swoje barki wzięli obowiązek głoszenia kazań oraz w szczególny sposób zobowiązali się do dążenia ku świętości, żeby swym nieskalanym życiem stać się przykładem i zbudowaniem dla wiernych.
Następnego dnia do ołtarza przystąpiło trzech innych diakonów, a wśród nich Polak Sebastian Koliński, aby po sześciu latach nauki i formacji w seminarium otrzymać godność kapłańską. Ich ręce zostały namaszczone świętym olejem katechumenów, żeby „wszystko, co pobłogosławią, było pobłogosławione, a co będą konsekrować, było konsekrowane i poświęcone w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Pontificale Romanum). Odtąd nowo wyświęceni będą codziennie podczas Mszy św. przemieniać chleb i wino w Ciało i Krew naszego Zbawiciela.
Ze względu na obowiązujące w Niemczech ograniczenia państwowe związane ze stanem pandemii COVID-19, ceremonie odbyły się wewnątrz seminaryjnej kaplicy, a nie, jak to od lat było w zwyczaju, pod wielkim namiotem rozłożonym w parku. Z tego powodu obecnych było nie 80 kapłanów i ponad dwa tysiące wiernych, lecz tylko kameralna grupa złożona przede wszystkim z alumnów seminarium oraz krewnych nowo wyświęconych księży.
Ks. Franciszek Schmidberger FSSPX, rektor seminarium, w imieniu całej wspólnoty podziękował bp. de Galarrecie za jego trzecią w tym roku wizytę w Zaitzkofen, gdyż to właśnie z jego rąk seminarzyści otrzymali sutanny, tonsurę i święcenia – tak niższych, jak i wyższych stopni.

poniedziałek, 13 lipca 2020

niedziela, 12 lipca 2020

Szwajcaria: Święcenia diakonatu i prezbiteratu w Ecône

Szwajcaria: Święcenia diakonatu i prezbiteratu w Ecône


Dziesięciu nowych kapłanów w Ecône
Podczas gdy pozostałe seminaria na półkuli północnej przyśpieszyły terminy święceń kapłańskich, seminarium w szwajcarskim Ecône pozostało przy tradycyjnej dacie. W poniedziałek 29 czerwca, w święto śś. Piotra i Pawła, każdy z dziesięciu diakonów na imienne wezwanie archidiakona odpowiedział: Adsum – „Jestem”, aby wzorem apostołów pójść w ślady Wiecznego i Najwyższego Kapłana.
Uroczystość została poprzedzona święceniami diakonatu w sobotę 27 czerwca. Podczas tej ceremonii, która odbyła się w seminaryjnym kościele pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, bp Alfons de Galarreta, nakładając prawą rękę na głowę dwóch subdiakonów, udzielił im w ten sposób pierwszej cząstki sakramentu kapłaństwa.
Dwa dni później bp Bernard Tissier de Mallerais w obecności dwóch pozostałych biskupów pomocniczych Bractwa udzielił sakramentu kapłaństwa (prezbiteratu) dziewięciu diakonom (sześciu Francuzom oraz Kanadyjczykowi, Szwajcarowi i Włochowi). Do tego pokaźnego grona dołączył jeszcze zakonnik ze współpracującego z Bractwem klasztoru kapucynów w Morgon we Francji. Chociaż ze względu na rządowe obostrzenia liczba świeckich uczestników musiała zostać ograniczona, ceremonia odbyła się ze zwykłym rozmachem, który wymagał rozbicia na wolnym powietrzu specjalnego namiotu, aby móc w nim swobodnie pomieścić całą służbą liturgiczną.
Uwzględniając święcenia dokonane w seminarium św. Tomasza z Akwinu w Stanach Zjednoczonych oraz seminarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bawarii, miesiąc poświęcony Boskiemu Sercu przyniósł Bractwu 16 nowych kapłanów. Potrzebujemy wielu nowych księży, więc każde nowe powołanie, szczególnie w obecnych czasach, powinno skłaniać nas do wdzięczności, modlitwy i ufności w opiekę Opatrzności Bożej nad Kościołem.
Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger