sobota, 16 lipca 2016

Msza święta to nie czas na prywatne gusta czy preferencje kapłana

"Msza święta to nie czas na prywatne gusta czy preferencje kapłana"

takimi słowami ostrzega kard. Nichols kapłanów, którzy zgodnie z zaleceniem jakiegoś Murzyna z Afryki [chodzi o ostatnią wypowiedz kard. Sarah] chcieliby odprawiać Msze święte "plecami do publiczności".

http://www.catholicherald.co.uk/news/2016/07/11/cardinal-nichols-discourages-priests-from-celebrating-mass-ad-orientem/

w skrócie:
to jest godne i sprawiedliwe 

a to jest ciemnogród, schizma i wogóle. 

czwartek, 14 lipca 2016

"Albo wierność Tradycji, albo wiara niekatolicka" - blog ks. Jacka Bałemby SDBAlbo wierność Tradycji, albo wiara niekatolicka


Missa Trid. (1)
Itaque, fratres, state et tenete traditiones, quas didicístis sive per sermonem sive per epístulam nostram.
„Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu” (2 Tes 2, 15).
Praecípimus autem vobis, fratres, in nómine Dómini nostri Iesu Christi, ut subtrahátis vos ab omni fratre ambulante inordináte et non secundum traditiónem, quam accepérunt a nobis.
„Nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje wbrew porządkowi, a nie według tradycji, którą przejęliście od nas” (2 Tes 3, 6 ).

Za wiarygodnością Objawienia Bożego stoi sam Bóg w Trójcy Świętej Jedyny – zawsze prawdomówny.
Objawienie Boże zawarte jest w Piśmie Świętym i Tradycji – rozumianej tak, jak ją przez wieki rozumiał Kościół Katolicki, jedyny prawdziwy Kościół, jedyny Kościół założony przez Jezusa Chrystusa, jedyny Kościół prowadzący do zbawienia. Tak modlimy się każdej niedzieli w Credo, wyznając wiarę w jeden Kościół: Et unam sanctam cathólicam et apostólicam Ecclésiam.
Objawienie Boże, zawarte w Piśmie Świętym i Tradycji, należy przyjmować wiarą i rozumem, z uległością i pokorą.

Niestosowne jest czynienie się sędzią Objawienia Bożego, zawartego w Piśmie Świętym i Tradycji.
Niestosowne jest czynienie się cenzorem Objawienia Bożego, zawartego w Piśmie Świętym i Tradycji.
Niestosowne jest czynienie się korektorem Objawienia Bożego, zawartego w Piśmie Świętym i Tradycji.
Niestosowne jest czynienie się paternalistycznym łaskawym zezwalaczem Objawienia Bożego, zawartego w Piśmie Świętym i Tradycji.
 Objawienie Boże zawarte jest w Piśmie Świętym i Tradycji – rozumianej tak, jak ją przez wieki rozumiał Kościół Katolicki.

Wiara katolicka – jedyna prawdziwa wiara, jedyna wiara dająca zbawienie duszy – opiera się na Objawieniu Bożym, zawartym w Piśmie Świętym i Tradycji.
Jest świętym obowiązkiem każdego człowieka przyjąć Objawienie Boże, zawarte w Piśmie Świętym i Tradycji – wiarą i rozumem, z uległością i pokorą.
Kto odrzuca Pismo Święte bądź Tradycję, nie jest katolikiem i jest na drodze ku potępieniu. Inna wiara. Fałszywa. Nie prowadząca do zbawienia.

Jeśli jakakolwiek doktryna (nawet jeden jej detal) jest sprzeczna z tym, czego Kościół uczył przez wieki, nie jest to doktryna katolicka, ponieważ nie jest wierna Objawieniu Bożemu, zawartemu w Piśmie Świętym i Tradycji. Objawienie Boże jest spójne i niesprzeczne, nie może zaprzeczać samemu sobie.
Zważmy dobrze na powagę kwestii i konsekwencje sięgające w wieczność.

Czas już byłby najwyższy zostawić kolorowo-internetowe zabawy w tradycję i sprowadzanie kwestii do serii niedouczonych utarczek słownych. Czas porzucić hermeneutyczne meandry zwodnicze, mające w istocie na celu werbalne wykazanie, iż to, co nie jest zgodne z Tradycją, jest z nią zgodne.
Sprawa odniesienia do Tradycji ostatecznie weryfikuje naszą wiarę. Stawianie Tradycji w stan podejrzenia jest kwestionowaniem wiarygodności samego Boga.
Uważajmy, rozważajmy, decydujmy. Krótkość egzystencji doczesnej przynagla do decyzji niezwłocznych i pewnych!

treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus

środa, 13 lipca 2016

wtorek, 12 lipca 2016

Wieszczenie dziada wiejskiego, czyli "szatan ulepsza"scena z filmu "Konopielka" (1981)
Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger