sobota, 16 marca 2024

Cecha prawdziwego władcy

#wychowanie #edukacja #akwinata
Drugi wykład na XV Konferencji Edukacji Klasycznej wygłoszony przez ks. Piotra Dzierżaka FSSPX 10.2.2024 AD

wtorek, 12 marca 2024

Święty Ambroży z Mediolanu - recenzja biografii | prof. Grzegorz Kucharczyk

Instytut Dziedzictwa Europejskiego Andegavenum

niedziela, 10 marca 2024

Cardinal Burke is Calling on EVERY CATHOLIC in America!

Kardynał Burke wzywa KAŻDEGO KATOLIKA w Ameryce!
Cardinal Raymond Burke is calling on every Catholic in America and even throughout the world to be part of something that could very well alter the destructive direction that mankind is headed. In this episode he explains the gravity of our situation and the solution.

Z kalendarza liturgicznego: 4. Niedziela Wielkiego Post

Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger