sobota, 26 sierpnia 2017

Wyśli list do sędziego Mary Wagner - do 12.09.2017

 Działaczka pro-life Mary Wagner prosi Polaków o pomoc

 

Matka Mary Wagner, kanadyjskiej działaczki pro-life, w imieniu córki poprosiła Polaków, by wysyłali listy referencyjne oraz świadectwa dotyczące działalności obrończyni życia i popierające głoszone przez nią poglądy. Przedstawienia takiej korespondencji oczekuje kanadyjski sędzia. Wagner została w jego kraju uznana winną bezprawnego wchodzenia na teren klinik aborcyjnych i zakłócania ich działalności. Korespondencja musi dotrzeć do sędziego do 12 września.

Apel o nadsyłanie krótkich listów i świadectw wspierających działaczkę pro-life jej matka Jane Wagner skierowała m.in. do Jacka Kotuli z Fundacji „Pro – Prawo do życia”. To ona organizowała dwukrotnie pobyt Mary Wagner w Polsce.

– Sędzia powiedział, że do dnia ogłoszenia kary, czyli 12 września, Mary Wagner może przedstawić mu listy poparcia od ludzi, którzy uważają, że ma rację. Mary chce za pomocą tych listów pokazać mu, że dzieci należy chronić od poczęcia, zwłaszcza wtedy, gdy ich matki zbliżają się do kliniki aborcyjnej. I że osób, które tak myślą, są miliony – stwierdził Jacek Kotula.

Prośba została skierowana do Polaków, bo właśnie tu Mary Wagner doświadczyła serdecznego przyjęcia, a jej poglądy pro-life spotkały się z dużym poparciem, którego brakuje w społeczeństwie kanadyjskim.
Gdzie kierować korespondencję?

Listy powinny być w języku angielskim i nie przekraczać jednej strony. Należy je adresować do sędziego orzekającego w sprawie Mary Wagner: Justice Eric (Rick) N. Libman. A wysyłać na adres kanadyjskiej Koalicji dla Życia: Care of Campaign Life Coalition 104 Bond Street Suite 300 Toronto ON M5B 1X9, Canada.

Korespondencję można też przesyłać e-mailem na adres sędziego: EricRick.Libman@ocj-cjo.ca. Z kopią do prokuratora – craig.power@ontario.ca – oraz Koalicji dla Życia – clc@campaignlifecoalition.com 


https://www.tvp.info/33731212/dzialaczka-prolife-mary-wagner-prosi-polakow-o-pomoc

piątek, 25 sierpnia 2017

W Libanie stanął największy na świecie posąg świętego Charbela

Data publikacji: 2017-08-25 07:00
Data aktualizacji: 2017-08-25 07:42:00

W zamieszkałej głównie przez maronickich chrześcijan Faraji w Libanie stanęła największa na świecie figura świętego Charbela (1828 – 1898). Mierzy 27 metrów wysokości i waży 40 ton.Transport figury z położonego nad brzegiem Morza Śródziemnego Haret Sakher do Faraji leżącej 1800 m. n.p.m. był wyjątkowo trudny, bo rzeźba składa się tylko z jednej części. Wykonał ją libański artysta Najef Alwan; jako tworzywa użyto włókna szklanego, co ma zapobiec negatywnemu wpływowi wilgotnego regionalnego klimatu. Alwan zapewnia, że posąg przetrwa 400 lat bez konieczności przechodzenia renowacji.

Św. Charbel urodził się w 1828 roku w Libanie jako Józef Machluf; należał do pozostającego w jedności z Rzymem Syryjsko-Maronickiego Kościoła Antiochii. Już w dzieciństwie starał się naśladować przykład dwóch swoich wujów, którzy prowadzili życie mnisze. Mając 23 lata wstąpił do maronickiego klasztoru św. Marona w Annaji; w roku 1875 przeniósł się do pobliskiej pustelni poświęconej świętym Piotrowi i Pawłowi, gdzie pozostał do śmierci.
Papież Paweł VI beatyfikował go w 1965, a kanonizował w 1977 roku. Grób św. Charbela znajduje się w Annaji.
Uroczyste poświęcenie posągu odbyło się 14. sierpnia.


Źródło: Katholisches.info

czwartek, 24 sierpnia 2017

The Vortex: Pan Bóg jest przeciwnikiem pluralizmu


POLSKIE NAPISY PO WŁĄCZENIU. prostokącika na pasku.

środa, 23 sierpnia 2017

Fatima AD 2017: Tłum pielgrzymów ze wszystkich części świata.

Do Fatimy w dniach 19 i 20 sierpnia, na stulecia objawień Matki Bożej, .przybyło około 10.000 wiernych w pielgrzymce zorganizowaną przez Bractwo Kapłańskie św. Piusa X.

   
Uroczystą Mszę św. na otwarcie pielgrzymki oprawił ksiądz Franz Schmidberger, rektor seminarium niemieckiego FSSPX, wspomagany przez księdza Karla Stehlina, przełożonego okręgu Azji jako diakona, a także ks. Pascala Schreiber, przełożonego okręgu Szwajcarii, jako subdiakona. Obecni byli Przełożony Generalny, bp Bernard Fellay oraz z ich Ekscelencjami Biskupami Bernardem Tissierem de Malleraisem i Alfonso de Galarretą oraz 275 księży i ​​seminarzystów.Oprócz Francji, która wysłała najwięcej wiernych, Niemcy były reprezentowane przez około 1000 pielgrzymów. Ze  Szwajcarii przybyło ok. 500 wiernych, z  Ameryki około 250. Niezliczone były inne delegacje z całego świata, w tym z Filipin, Singapuru i Japonii.
 
Podczas kazania ks. Schmidberger przypomniał pielgrzymom, jak ważne jest przesłanie Matki Boskiej Fatimskiej, zachęcając ich do zaoferowania cierpienia, aby Kościół przezwyciężył obecny kryzys i triumf nieskazitelnego Serca Maryi.

 http://fsspx.news/en/news-events/news/fatima-crowd-pilgrims-all-parts-world-31593

wtorek, 22 sierpnia 2017

Przełożony Generalny FSSPX poświęca Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi

20 sierpnia biskup Bernard Fellay, Przełożony Generalny dokonał aktu konsekracji Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi. Zrobił to wraz z biskupem Bernardem Tissierem de Malleraisem i bp Alfonsem de Galarretą, biskupami pomocniczymi Towarzystwa Św. Piusa X podczas międzynarodowej pielgrzymki, w obecności ponad 10.000 wiernych z całego świata świat.
 http://fsspx.news/en/news-events/news/act-consecration-russia-immaculate-heart-mary-31607

św. Pius X: "Przyjaciołmi ludu... są tradycjonaliści"


poniedziałek, 21 sierpnia 2017

Warsztaty liturgiczne Ars Celebrandi 2017 w Licheniu - podsumowanie2017-08-06


Ars Celebrandi, największe w Polsce i całej Europie Wschodniej warsztaty tradycyjnej liturgii łacińskiej, odbywały się - już po raz czwarty - w sanktuarium maryjnym w Licheniu w dniach 20-27 lipca br. Ponad 40 polskich kapłanów, pracujących w ojczyźnie i wielu krajach całego świata (m.in. Korea Południowa, USA, Łotwa, Niemcy, Austria), uczyło się na nich odprawiania Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, a 10 z nich przeżyło swoje pierwsze "trydenckie prymicje". Ponad 100 osób świeckich uczyło się służyć do Mszy jako ministranci lub posługiwać śpiewem liturgicznym (chorał gregoriański i polifonia renesansowa).Oprócz codziennych Mszy św. (uroczystych, śpiewanych i recytowanych) celebrowano także, z licznym udziałem duchowieństwa, śpiewane chorałowe jutrznie, nieszpory i komplety. Ma to tym większe znaczenie, że ten rodzaj liturgii w Kościele rzymskim zanikł w ostatnich latach niemal zupełnie.
Celebrowane były także tzw. Msze "polskie", ze śpiewem dawnych ludowych pieśni religijnych. Ta forma pobożności rozkwitła po soborze trydenckim w Polsce za specjalnym pozwoleniem biskupów i nie jest znana poza granicami kraju.Warsztaty były miejscem nie tylko nauki, lecz także wzrostu duchowego: codziennie głoszone były nauki rekolekcyjne, w tym roku poświęcone pięciu warunkom sakramentu spowiedzi. Uczestnicy wzięli też udział w wieczornej procesji maryjnej ze świecami, odprawianej co sobotę w licheńskim sanktuarium.
"Ciekawostką" liturgiczną warsztatów Ars Celebrandi były codzienne Msze celebrowane w rycie dominikańskim. Jest to własny obrządek liturgiczny Zakonu Dominikańskiego, zatwierdzony przez Stolicę Apostolską w połowie XIII wieku i przechowywany w tym zakonie, istniejącym już 800 lat, do dzisiaj. Było to możliwe dzięki obecności dominikanów, bo tylko oni mają prawo celebrować ten ryt Mszy św.Tegoroczne warsztaty w ogóle wyróżniały się pod względem liczby i różnorodności kapłanów i kleryków zakonnych. Oprócz dominikanów obecni na nich byli przedstawiciele franciszkanów konwentualnych, reformatów, kapucynów, salezjanów, pijarów, cystersów, jezuitów, benedyktynów, sercanów, redemptorystów, salwatorianów, pallotynów, misjonarzy, oraz Instytutu Dobrego Pasterza.


 Gościem specjalnym warsztatów był zaś o. Dennis Koliński ze wspólnoty Kanoników Regularnych św. Jana Kantego z USA, zgromadzenia zakonnego powstałego w dawnej polonijnej parafii pw. św. Jana Kantego w Chicago. Charyzmatem braci kanoników jest działanie na rzecz umacniania sakralnego i nadprzyrodzonego charakteru liturgii - w obu formach rytu rzymskiego. Czynią to przez duszpasterstwo parafialne, warsztaty muzyki liturgicznej, katechezy, naukę celebracji i ministrantury oraz kursy języka łacińskiego. Organizują też pielgrzymki do Polski.
W poprzednich latach gośćmi warsztatów byli bp Athanasius Schneider, bp Wiesław Mering i śp. ks. Jan Kaczkowski.
Warsztaty Ars Celebrandi są organizowane przez stowarzyszenie Una Voce Polonia i cieszą się patronatem honorowym biskupa ordynariusza Wiesława Meringa. Przyszłoroczna edycja, już piąta, odbędzie się w dniach 12-19 lipca 2018 r., w sanktuarium licheńskim.

dr Dominika Krupińska
http://arscelebrandi.pl/
Zdjęcia: Tomasz Mreńca


niedziela, 20 sierpnia 2017

WIELKI ZNAK z NIEBA – apokaliptyczna nawałnica nie uszkodziła ani jednego Krzyża, ani jednej świętej figury, ani jednej Stacji Drogi Krzyżowej

Nawałnica, która nawiedziła Kaszuby dotknęła również klasztor Sióstr Franciszkanek w Orliku —  zniszczyła ogromną powierzchnię lasu, cały park łącznie z cmentarzem, zostały naruszone ogrodzenia klasztorne…
Jednak przewracające się drzewa nie uszkodziły ani jednego Krzyża, ani jednej   figury   Matki  Bożej   i   Świętych,   ani jednej stacji Drogi Krzyżowej, — na przywalonych drzewami grobach na przyklasztornym cmentarzu stoją nienaruszone Krzyże nagrobne! cała foto relacja: https://forumdlazycia.wordpress.com/2017/08/19/wielki-znak-z-nieba-apokaliptyczna-nawalnica-nie-uszkodzila-ani-jednego-krzyza-ani-jednej-swietej-figury-ani-jednej-stacji-drogi-krzyzowej/#more-47563
Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger