piątek, 26 lipca 2013

Islam: religia z piekła rodem

Islam: religia z piekła rodem

Słowa Naszego Pana Jezusa Chrystusa "po owocach ich poznacie" pozwalają w sposób prosty i pewny poznać od jakiego duch  pochodzą ideologie, religie, zwyczaje i zwykłe ludzkie czyny.

Jest rzeczą pewną, że islam generuje takie niemoralne zachowania jak: morderstwa, gwałty, poligamia, pedofilia (małżeństwa z dziewczynkami-dziećmi), masturbacja kobiet, zoofilia (zgoda na taką praktykę podczas pielgrzymki do Mekki), nekrofilia (kopulacja z ciałem zmarłej żony), niewolnictwo (niewiernych), mizoginizm (niechęć do kobiet).

Islam, którego celem jest religijno-polityczne panowanie nad światem w postaci Kalifatu powodował i powoduje wojny i konflikty ze światem nieislamskim, zniewolenia jeńców, zniszczenia i grabieże. Morderstwa i akty gwałtu następują często po piątkowych modłach do "islamskiego boga". Kalif przywódca religijno-polityczny może postępować nawet wbrew zasadom islamu, o czym świadczy stosowanie osmańskiego prawa świeckiego - kanun - pozwalającego panującemu dokonać legalnego bratobójstwa (W ciągu 126 lat obowiązywania dekretu Mehmeda Zdobywcy tureccy władcy za-mordowali najzupełniej legalnie co najmniej 80 krewnych, członków domu Osmanów). Władcy islamscy zawsze hołdowali nienasyconej rozpuście organizując sobie harem złożone z żon, konkubin i niewolnic.

Jedną z form zabijania niewiernych jest podrzynanie gardła, podobnie jak robią to ze zwierzętami w  Święto Ofiar, składając je w ofierze "bogowi" Allahowi.
Islam wielokrotnie wchodził w sojusze z żydami w walce z chrześcijaństwem.

Istnienie mniejszości islamskiej w krajach nieislamskich powoduje stały stan napięcia polityczno-społecznego.

Islamska koncepcja raju: zmysłowa i prymitywna wyzwala mordercze instynkty u mężczyzn, chcących zostać męczennikami i zażywać rokoszy muzułmańskiego raju. W "raju" oprócz 72 "wiecznych dziewic" ma płynąć rzeka wina (choć podczas życia na ziemi nie wolno pić alkoholu).
Wyznawców islamu cechuje fatalizm ("jak Allah zechce"), co nie sprzyja rozwojowi indywidualnemu jak i wspólnotowemu oraz jest źródłem manipulacji.
Islam konserwuje zwyczaje rodowo-plemienne, które z kolei prowadzą do kolejnych patologii. Wysoki posag dla panny młodej czyni dla wielu mężczyzn, małżeństwo niedostępnym  lub późnym, co sprzyja homoseksualizmowi (powszechny w Afganistanie i Pakistanie). Znamienne, że karą za cudzołóstwo jest śmierć, a za sodomię tylko baty lub więzienie, co może świadczyć o jego powszechności wśród mężczyzn. Wysoki posag, który można uzyskać za córkę, sprzyja traktowaniu córek przez rodziców jak towaru i prowadzi do ich sprzedawania. Z kolei przesadne interpretowanie co jest, a co nie jest  "honorem" kobiety prowadzi do "zabójstw honorowych" żon i córek. Brak osobistej zgody  dziewczynki na zamążpójście ze starym mężczyzną prowadzi często do ich samobójstw. Cechą społeczeństw muzułmańskich jest kolektywizm jednostki i całkowite podporządkowanie jednostki rodzinie. Muzułmanie praktykują starożytne praktyki małżeństw między kuzynostwem (wzmacnianie własnego rodu, rodziny) co prowadzi do wad genetycznych wśród dzieci (wychów wsobny). Dawniej dzieci genetyczne chore porzucano na pustyni.

Małżeństwo w islamie (tak jak u żydów) jest kontraktem i można je rozwiązać. W praktyce jurydycznej trudne dla kobiet. Kobieta ma niską pozycję w małżeństwie.
 i społeczeństwie.
Poligamia często ma ukrytą formę prostytucji (jedna z  żon "wymienna", "małżeństwo”.
czasowe").
Aborcja została dopuszczalna wśród muzułmanów choć Mahomet jej zakazał (fatwa z 1937 r. wielkiego muftiego Egiptu; różne odłamy różnie regulują maksymalny termin aborcji płodu). Po zwycięstwie rewolucji szyickiej w Iranie dozwolono na dokonywanie aborcji (obecnie z przyczyn geopolitycznych ponownie zakazana). Antykoncepcja jest dopuszczalna zgodnie z orzecznictwem imamów.

Islam ma podwójną (podobnie jak żydzi) etyką, jedną wobec swoich wyznawców, drugą wobec nie muzułmanów.
Wyznawców islamu często cechuje hipokryzja (np. praktyka odtwarzania błon dziewiczych, picie alkoholu przy zasłoniętych oknach - "Allah nie widzi", "małżeństwo  czasowe")  i przebiegłość.

Islam łączy z judaizmem prawicowość  (wyższość litery prawa, nakazy i zakazy regulujące każdą czynność).

Islam nie tworzy wyższej cywilizacji, ani duchowej ani materialnej. Zastygł w formie z wieku, w którym powstał. Materialna kultura była albo kopią wzorów bizantyjskich,wizygockich lub perskich (przed islamskich), a obecnie opiera się na transferze technologii, które wszystkie pierwotnie pochodziły z Zachodu (Europa, Ameryka).
Istnienie telewizji, prasy, fotografii jest sprzeczne z literą islamu (zakaz przestawiania postaci człowieka), a jednak chcąc korzystać ze zdobyczy cywilizacji je stosują.

Założyciel tej religii był: poligamistą, mordercą, podżegaczem wojennym, kłamcą, pedofilem, maniakiem seksualnym, grabieżcą i co najważniejsze założycielem fałszywej religii (min. kompilacja pogańskich wierzeń Arabów, judaizmu i chrześcijaństwa).


Red.
Poniżej jeden z owoców islamu: (tutaj był zamieszczony filmik z
YouTube, niestety zablokowany administracyjnie)
Islam a liczba Bestii 666

czwartek, 25 lipca 2013

I Sympozjum: „SPOŁECZNE PANOWANIE CHRYSTUSA KRÓLA” - wystąpienia

Z udziałem kilkuset osób z Kraju i zagranicy w dniu 15 czerwca 2013  odbyło się I Sympozjum: „SPOŁECZNE PANOWANIE CHRYSTUSA KRÓLA”
zorganizowane przez Stowarzyszenie Fides et Ratio w Krakowie wraz z  innymi organizacjami.
Przeżywany w Kościele Rok Wiary jest szczególną okolicznością, sprzyjającą pogłębionej refleksji nad odnową wiary we wszystkich porządkach życia: intelektualnym, duchowym i mądrościowym.
Caritas Christi urget nos. Owa miłość, wzywająca do ewangelizacji, na którą w swym motu proprio „Porta Fidei” wskazał Benedykt XVI, ma pobudzać inspirację do wyznawania wiary z odnowionym przekonaniem.
Dzisiaj, w czasie zaprogramowanej globalnej ateizacji całych narodów i technologicznej przemiany dokonywanej przez światowe centra laicyzacyjne, istnieje pilna potrzeba oparcia wiary o zdrowy, teologiczny i apostolski fundament Bożego Objawienia zawartego w Piśmie Świętym i Tradycji katolickiej.
Jako katolicy świeccy z kraju i Polonii pragniemy wnieść skromny wkład w dynamikę pobudzenia wiary w naszej Ojczyźnie poprzez rozmaite formy formacji i akcji w duchu omnia instaurare in Christo. Jesteśmy przekonani, że zwrócenie się ku Jezusowi Chrystusowi Królowi oraz przypomnienie istotowych teologicznych treści zawartych w Magisterium Kościoła, ukazujących Jego powszechne i społeczne Królestwo, przyczynią się do umocnienia wiary i tożsamości katolickiej naszego narodu.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania materialow z 1-go Sympozjum na tamat „Spolecznego panowania Chrystusa Króla,” który zawiera kluczowe aspekty teologiczne, filozoficzne i spoleczne.Krakowskie sympozjum tematycznie nawiazaje do Miedzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla, który odbył sie w Polsce miedzywojennej 1937 roku.
Sympozjum rozpoczęło się modlitwą do Ducha św., św. Michała Archanioła i modlitwą św. Tomasza z Akwinu
( modlitwy poprowadzili: Krystyna Kiwacz, ks. Jacek Bałemba, Stanisław Papież)


Wystąpienia po linkiem:
http://fides-et-ratio.pl/index.php/2013/07/i-sympozjum-spoleczne-panowanie-chrystusa-krola/środa, 24 lipca 2013

DROGA DO PASZCZY SMOKA

http://gloria.tv/?media=477065

Po popełnieniu przez Adama i Ewę grzechu pierworodnego ludzkość popadła w niewolę grzechu i Szatana. Od tego momentu toczy się nieustanna walka o człowieka i panowanie nad światem, w której wszyscy uczestniczymy. Zwycięstwo jest możliwe tylko wtedy, gdy poznamy naszego wroga i metody jego działania. Zagadnienia dotyczące tej walki zostały opracowane w najnowszej broszurce: Droga do paszczy smoka (format A5, miękka oprawa, 84 strony) można zamówić w Biurze Zamówień:
tel. 12 285 60 98
e-mail: biuro@intronizacja.pl
Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger