sobota, 7 kwietnia 2012

Alleluja Alleluja Alleluja
Christus heri et hodie.Principium et Finis.Alpha et Omega.


Wierni chrześcijanie,
trzymajmy się w tym czasie burzy i naporu!
Nic sie, od 2000 lat nie zmieniło. Pan Zmartwychwstał!
A i my z Nim zmartwychwstaniemy i królować będziemy na wieki.
Alleluja, Alleluja Alleluja.

Radości wszystkim życzymy


Redakcja

Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger