piątek, 31 marca 2023

Kościół a cywilizacja europejska

#Kościół #cywilizacja
Prelekcja dr. Wojciecha Golonki z cykli wykładów Akademii Andegavenum poświęconych tożsamości Europy i jej umysłowemu dziedzictwu.

wtorek, 28 marca 2023

Reakcja na ikonoklazm - II Sobór Nicejski (787) | o. dr Lucjan Bartkowiak CR

Prelekcja o. dr. Lucjana Bartkowiaka CR z cykli wykładów Akademii Andegavenum poświęconych tożsamości Europy i jej umysłowemu dziedzictwu.

niedziela, 26 marca 2023

Zapytany o PROTESTANTYZM św. Maksymilian Kolbe powiedział to Szokujące Oświadczenie!

Misja, którą św. Maksymilian powierzył swoim Rycerzom Niepokalanej, polegała na nawróceniu całego świata do Kościoła katolickiego. Powiedział: „Tylko dopóki wszyscy schizmatycy i protestanci nie będą z przekonaniem wyznawać katolickiego wyznania wiary, kiedy wszyscy Żydzi dobrowolnie poproszą o chrzest święty – tylko wtedy Niepokalana osiągnie swoje cele”.
Niech żyje Rycerstwo Niepokalanej!
Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger