sobota, 18 czerwca 2022

Treatise on the Love of God by St. Francis de Sales (Summary+Review)

The Treatise on the Love of God (Theotimus) is together with the Introduction to the Devout Life (Philothea) one of the most important works by the doctor of the church St. Francis de Sales.
#treatiseontheloveofgod #francisdesales #catholicbookreview

piątek, 17 czerwca 2022

W seminariach coraz mniej tolerancji dla... Prawdy - rozmowa z ks. Piotrem Dzierżakiem

Dlaczego naukowiec postanawia zostać księdzem? Dlaczego ksiądz postanawia wstąpić do Bractwa św. Piusa X? Kiedy liberalizm staje się faszyzmem, a posłuszeństwo wymaga nieposłuszeństwa?
Z ks. Piotrem Dzierżakiem rozmawia ks. Szymon Bańka FSSPX.

czwartek, 16 czerwca 2022

Z kalendarza liturgicznego: Uroczystość Bożego Ciała

Rocznica ustanowienia Najświętszego Sakramentu, Wielki Czwartek, zbyt bliski jest męki i śmierci Chrystusa, aby można było oddać się niezmąconej radości. Dlatego w pierwszy czwartek po zakończeniu okresu Wielkanocnego zostało ustanowione specjalne święto, które- go celem jest okazanie wdzięczności Bogu za ustanowienie Najświętszego Sakramentu i za wszystkie łaski, które nieustannie spływają z niego na Kościół. Do ustanowienia święta Bożego Ciała przyczyniły się prośby św. Julianny z Cornillon (zm. 1258). Na cały Kościół rozciągnął je papież Urban IV. Procesję dodano dopiero w XV wieku.
Teksty mszalne przypominają nam, że Eucharystia jest przede wszystkim ofiarą uobecniającą krzyżową śmierć Pana Jezusa oraz pokarmem dusz podtrzymującym nas w drodze do wiecznej ojczyzny. Eucharystia jest również najgłębszym wyrazem jedności Kościoła. Kto godzi w jedność Kościoła, urąga Eucharystii.

Procesja Bożego Ciała

Hipolit Lipiński - Procesja Bożego Ciała 1881, źródło wikipedia.

poniedziałek, 13 czerwca 2022

niedziela, 12 czerwca 2022

Z kalendarza liturgicznego: Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Prawda o Bogu w Trójcy jedynym jest podstawą religii chrześcijańskiej. Prawda ta jest tajemnicą wiary, która została objawiona w zaraniu Nowego Przymierza między Bogiem a ludzkością. Odsłania nam ona tajemnicze życie Boże, którego uczestnikami stajemy się przez Chrzest święty. Cały kult Kościoła dąży do uwielbienia Boga w Trójcy Jedynego. Odrębne święto zostało wprowadzone w IX w., a w wieku XIV rozciągnięte na cały Kościół. We Mszy św. wielbimy niezgłębioną tajemnicę i dziękujemy za miłosierdzie okazane nam w dziele Odkupienia.
Trójca Przenajświętszej - Imię Prawdziwego Boga.
Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger