środa, 5 lipca 2023

Sister Wilhelmina has a precious visitor

#shorts #sisterwilhelmina #miracle
Sister Wilhelmina ora pro nobis...

poniedziałek, 3 lipca 2023

Czy poza Akwinatą jest zbawienie?

#akwinata #kościół #zbawienie
Jaki jest autorytet doktrynalny św. Tomasza z Akwinu? Czy można być katolikiem i odrzucać Doktora Powszechnego? Wykład pana Marcina Beściaka w Szkołach Akwinaty.

niedziela, 2 lipca 2023

Z kalendarza liturgicznego: 5. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Cechą charakterystyczną Nowego Testamentu jest przykazanie miłości. Warunkiem zjednoczenia się z Chrystusem jest miłość Boga nade wszystko (kolekta) oraz miłość bliźniego. Musimy nią objąć także naszych winowajców (lekcja, ewangelia). Brak szczerej miłości bliźniego zamyka dostęp do ołtarza, do Komunii św. i do społeczności świętych w niebie.
We Mszy uroczystej duchowieństwo wymienia uścisk zwany pocałunkiem pokoju. Ceremonia ta stale przypomina związek miłości Boga i bliźniego.
Toplista Tradycji Katolickiej
Powered By Blogger