sobota, 19 października 2013

Federacja Una Voce rośnie w siłę

Federacja Una Voce rośnie w siłę

Data publikacji: 2013-10-18 07:00
Data aktualizacji: 2013-10-18 07:24:00
Federacja Una Voce rośnie w siłę
Fot. Jacek Sądej
Od czasu promulgowania motu proprio „Summorum Pontificum” Federacja Una Voce, zrzeszająca stowarzyszenia katolików kultywujących tradycje liturgiczne Kościoła, powiększyła się o 19 nowych członków. W ostatnim czasie przystąpiło do niej stowarzyszenie wiernych z Łotwy i Chorwacji.

Nowymi członkami federacji zostały Una Voce Latvija oraz Stowarzyszenie Promocji Tradycyjnej Mszy „Benedictus” z Chorwacji. Do ich zadań należy promocja nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego i tradycyjnych form pobożności. Od roku 2007 członkami federacji stały się także stowarzyszenia z Malty, Meksyku, Filipin, Peru, Kolumbii, Chile, Japonii, Portugalii, Białorusi, Brazylii, Kuby, Ukrainy, Kostaryki, Portoryko i Kanady.

W roku 1964 Borghild Krane, znany norweski psycholog, wystąpił z apelem o współpracę świeckich w obronie liturgicznego dziedzictwa Kościoła. Pierwsze stowarzyszenia powstały w odpowiedzi na ten, jak i inne apele, już na przełomie roku 1964 i 1965. Federacja powstała w roku 1967.

Foederatio Internationalis Una Voce jest ruchem katolików świeckich, którzy dążą do zachowania tradycyjnej liturgii, łaciny w katolickim kulcie, chorału gregoriańskiego i polifonii. Federacja ta została uznana przez Watykan jako głos świeckich. Jej pierwszy przewodniczący, Eric de Saventhem, był jednym z inicjatorów powołania przez Jana Pawła II specjalnej komisji kardynalskiej, która miała zbadać prawnokanoniczny status ksiąg liturgicznych obowiązujących w roku 1962. W jej skład wchodził kardynał Joseph Ratzinger. Jak wskazali kardynałowie, księgi te nie zostały nigdy zakazane, co zostało potwierdzone przez papieża Benedykta XVI.

Źródło: fiuv.org
mat


Read more: http://www.pch24.pl/federacja-una-voce-rosnie-w-sile,18448,i.html#ixzz2i9gYfJA4

Brak komentarzy: