sobota, 17 marca 2018

The Vortex - Oszukani przez odszczepieńców
 Michael Voris w programie "The Vortex" (ChurchMilitant.tv) mówi o trzech grupach w Kościele: odszczepieńcach, tradycjonalistach i uczuciowcach. Aby włączyć polskie napisy, kliknij w ikonkę "Napisy".

czwartek, 15 marca 2018

Droga krzyżowa w Wielkim Poście

Droga krzyżowa – w Kościele katolickim nabożeństwo wielkopostne o charakterze adoracyjnym, polegające na symbolicznym odtworzeniu drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia go do grobu.
Nazwa ta używana jest też w kontekście samej męki Chrystusa, stacji (wizerunków drogi krzyżowej), przedstawienia pasyjnego oraz czwartej tajemnicy części bolesnej różańca.

 Tradycja odprawiania drogi krzyżowej powstała w Jerozolimie (Via Dolorosa). W średniowieczu rozpowszechnili ją franciszkanie, którzy oprowadzając pątników, zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa. Liczbę czternastu stacji ustalono w XVII wieku.
W kościołach katolickich droga krzyżowa przedstawiana jest w obrazach lub rzeźbach rozmieszczonych najczęściej na ścianach bocznych świątyni. Stacje drogi krzyżowej to nie tylko odtworzenie wydarzeń z ostatnich dni Chrystusa. Mają one swą bogatą symbolikę. Dla katolików są również podstawą rozważań medytacyjnych dotyczących m.in. tego, czym jest prawda, miłość itp. (...)

Formę nabożeństwa reguluje czwarte wydanie Enchiridion Indulgentiarum (promulgowane przez Pawła VI):
 1. Pobożne ćwiczenia należy odprawiać przed stacjami drogi krzyżowej prawnie erygowanymi.
 2. Do erygowania prawdziwej drogi krzyżowej wymaga się 14 stacji krzyżów, przy których zwykło się zamieszczać z pożytkiem tyleż obrazów, przedstawiających stacje jerozolimskie.
 3. Zgodnie z powszechnie przyjętym zwyczajem pobożna praktyka składa się z czternastu pobożnych czytań, do których dodaje się pewne wezwania modlitewne.
Zapisane w tradycji katolickiej stacje drogi krzyżowej to:
 1. Pan Jezus na śmierć skazany.
 2. Pan Jezus bierze krzyż na ramiona swoje.
 3. Pierwszy upadek Pana Jezusa.
 4. Pan Jezus spotyka swą matkę.
 5. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi.
 6. Święta Weronika ociera twarz Pana Jezusa.
 7. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz drugi.
 8. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty.
 9. Trzeci upadek Pana Jezusa.
 10. Pan Jezus z szat obnażony.
 11. Pan Jezus przybity do krzyża.
 12. Pan Jezus umiera na krzyżu.
 13. Pan Jezus zdjęty z krzyża.
 14. Pan Jezus złożony do grobu[5].
 Istnieje zwyczaj, według którego po każdym wezwaniu (Stacja….) klęka się i na wezwanie Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie lud odpowiada: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją odkupił świat lub Żeś przez Krzyż swój święty świat odkupić raczył.


Stacje przy kościele św. Kazimierza Królewicza w Krakowie.


Jedna ze stacji na Jasnej Górze


Procesja „delle Barette”, która odbywa się w Mesynie na Sycylii w każdy Wielki Piątek od XV wieku

za:  https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_krzy%C5%BCowa

„Klub z Sankt Gallen”. Dokąd zmierza Kościół?

„Klub mafijny z Sankt Gallen” to określenie brzmiące tajemniczo. A także, jak powiedział jeden z jego członków, prestiżowo. Istotne jest jednak nie nazewnictwo, lecz rola odgrywana przez tę grupę we współczesnym Kościele. Liberalny kierunek, w którym podąża wielu hierarchów, to w znacznej mierze zasługa tej nieformalnej organizacji.
W sferze publicznej sformułowanie „mafia” czy „klub mafijny” wobec grupy kościelnych hierarchów pojawiło się w mediach w roku 2015, gdy grupę określił tym mianem kardynał Gotfried Daneels. Podczas prezentacji swej książkowej biografii użyl właśnie takiego, „żartobliwego” określenia. Tymczasem to właśnie ten kardynał towarzyszył papieżowi Franciszkowi podczas pierwszego spotkania z wiernymi po wyborze – na loggi Bazyliki Świętego Piotra.

Pierwszy raz członkowie grupy spotkali się w 1996 roku, a ostatni w 2006 roku. Gospodarzem był belgijski liberalny biskup Sankt Gallen Ivo Fürer. Z kolei w 2015 roku niemiecki watykanista Paul Badde stwierdził, że dysponuje wiarygodnymi informacjami, jakoby 3 dni po pogrzebie Jana Pawła II, w kwietniu 2005 roku spotkali się kardynałowie: Włoch Carlo Maria Martini, Niemcy Karl Lehmann i Walter Kasper i Brytyjczyk Murphy O’Connor. Do spotkania doszło jakoby w willi Nazaret w Rzymie w domu kardynała Silvestriniego. Ostatnie spotkanie odbyło się zaś w 2006 roku – przynajmniej oficjalnie.

Reaktywacja?
Część komentatorów twierdzi, że w 2013 roku, doszło do reaktywacji „mafii”, choć już w nieco innym składzie. Mówił o tym chociażby Austen Ivereigh, entuzjastyczny biograf Franciszka i były asystent kardynała Cormaca Murphy-O'Connora. Trudno niekiedy zweryfikować tego typu informacje. Zwłaszcza że kardynałowie zaprzeczają niektórym doniesieniom mediów. Istnieją jednak pewne poszlaki, wskazujące na istotny wpływ owego klubu na życie Kościoła.

Zdaniem niemieckiego dziennikarza Müllera-Meiningena, do celów grupy z Sankt Gallen należy wdrożenie w życie procesu decentralizacji Kościoła.

Czyż do tego właśnie nie doszło – nie tylko na synodzie ds. rodziny, ale i w posynodalnym Kościele? Wiele na to wskazuje – choćby chaos wokół interpretacji Amoris Laetitia. Na przykład Episkopat niemiecki dopuścił niektórych rozwiedzionych w nowych związkach do Komunii, a polski nie. W efekcie część Kościoła dryfuje niebezpiecznie w stronę mentalności protestanckiej. Jaki jest w tym udział grupy z Sankt Gallen: liberalnej i przeciwnej konserwatywnemu Benedyktowi XVI ?

Cele mafii z Saint Gallen najlepiej chyba przedstawił kardynał Godfried Danneels: uczynienie Kościoła bardziej nowoczesnym. Unowocześnienie oznacza liberalizację. Ta zaś, jak zauważają komentatorzy, dokonała się już w znacznym stopniu. Pete Baklinski (Life Site News 01.03.2017) zwraca uwagę, że obecnie przedstawiciele Watykanu chwalą heretyka Marcina Lutra, a krytykują tradycjonalistów i kultywujące łacińską Tradycję zakony. Jego zdaniem współcześnie najwyżsi hierarchowie nawołują do troski o środowisko i reorganizację systemu ekonomicznego, zamiast koncentrować się na wierze. Głoszący błędne poglądy biskupi podnoszeni są zaś do rangi kardynałów. Władze ograniczają też wpływy konserwatywnych duchownych. Oto owo „unowocześnienie”.

Kardynał Martini – pogromca „zacofania” Kościoła
Przyjrzyjmy się bliżej sylwetkom wybranych członków mafii z Sankt Gallen. Są to niewątpliwie hierarchowie kontrowersyjni – delikatnie mówiąc. Jeden z nich, kardynał Martini w wywiadzie z "Corriere della Sera" w 2012 stwierdził, że Kościół jest zacofany o 200 lat. Krytykował ponadto pompę w rytach i ubiorze liturgicznym. Wezwał także do zgody na przyjmowanie Sakramentów przez rozwiedzionych w nowych związkach. Kardynał Martini nakłaniał również do kolegialności w rządzeniu Kościołem. Wykazywał sceptycyzm wobec Mszy w starym rycie. Podkreślał ponadto dwuznacznie, że nie można… uznawać „Boga za katolickiego Boga”. Jego zdaniem Stwórca znajduje się bowiem „ponad wszystkimi tworzonymi przez nas barierami i granicami” (Night Conversations with Cardinal Martini). Kardynał do swej śmierci pełnił funkcję nieformalnego lidera katoliberałów.

Kardynał Martini a Franciszek
Niektórzy dostrzegają pokrewieństwo w poglądach kardynała Martiniego i papieża Franciszka, a nawet podobieństwo poszczególnych ich wypowiedzi. – Wiem, że żyją pary homoseksualne, ludzie szanowani i dbający o dobro wspólne. Nigdy mnie nie proszono ani nigdy bym ich osądzał. Nigdy też bym się na to nie zdecydował – powiedział purpurat (Night Conversations with Cardinal Martini: The Relevance of the Church, s. 98). Dość podobne słowa padły kiedyś z ust Franciszka - – Jeśli ktoś jest gejem i szuka Boga i ma dobrą wolę, to kimże jestem, by go sądzić – powiedział papież w samolocie z Rzymu z Rio de Janeiro.

Do potwierdzenia tezy o duchowym pokrewieństwie obu hierarchów skłaniają również ciepłe słowa z ust Franciszka pod adresem kardynała Martiniego. Papież w rocznicę śmierci duchownego określił go mianem „ojca Kościoła”. Nazwał go również „postacią prorocką” oraz człowiekiem „rozeznania i pokoju”.

Kardynał Kasper i sakramenty dla cudzołożników
Po śmierci kardynała Martiniego pałeczkę przywódcy frakcji katoliberałów (lub jednego z nich) przejął kardynał Walter Kasper – wieloletni polemista Benedykta XVI. Ten sam, który na nadzwyczajnym synodzie o rodzinie w 2014 roku mówił o możliwości dopuszczenia rozwiedzionych w nowych związkach do Komunii Świętej – po odpowiednim procesie pokuty. Z kolei we wrześniu 2016 roku duchowny ten uznał Franciszkową adhortację Amoris Laetitia za „zmianę paradygmatu w nauczaniu Kościoła”. Nic w tym dziwnego. Wszak jej liberalna interpretacja to spełnienie marzeń niemieckiego purpurata.

Papież Franciszek pochwalił kardynała Waltera Kaspera już podczas swojego pierwszego przemówienia na modlitwie Anioł Pański. – W ciągu ostatnich kilku dni czytałem książkę kardynała, kardynała Kaspera, mądrego teologa, dobrego teologa, na temat miłosierdzia. Ta książka dała mi wiele dobrego. Kardynał Kasper powiedział, że uczucie miłosierdzia, że to słowo zmienia wszystko. Odrobina miłosierdzia sprawia, że świat staje się mniej chłodny i bardziej sprawiedliwy – powiedział wówczas Ojciec Święty.

Kardynał Godfried Danneels
Wspomniany już członek grupy, kardynał Godfried Danneels został posądzony o ukrywanie nadużyć seksualnych. Nie krył też swoich sprzecznych z nauką Kościoła poglądów. W 1990 roku radził belgijskiemu królowi podpisanie ustawy o aborcji i homomałżeństwach. Ponadto odmówił wycofania uznawanych za pornograficzne materiałów z katolickich szkół. Co więcej, według jego biografów, kardynał w 2003 roku chwalił ówczesnego belgijskiego premiera Guya Verhofstadta za liberalizację prawa o związkach jednopłciowych. Choć nie uznawał za uzasadnione określenia ich mianem małżeństw, to cieszył się, że ustawa promuje stabilność związków.

Należy jednak podkreślić, że sam polityk stwierdził, że nie pamięta tego listu. Mimo to podkreślił, że nigdy nie miał problemów z kardynałem. Nie wystawia to purpuratowi świadectwa obrońcy ortodoksji. Wszak, jak przypomina Edward Pentin, za rządów Guya Verhofstadta w Belgii zalegalizowano nie tylko homomałżeństwa, lecz również eutanazję, in vitro i eksperymenty na embrionach.

To właśnie kardynał Godfried Danneels dostąpił – jako jeden z nielicznych – zaszczytu pojawienia się na papieskim balkonie – tuż po wyborze Franciszka. Został też zaproszony na synod biskupów poświęcony rodzinie w 2015 roku. Jest to zdumiewające, biorąc pod uwagę jego poglądy. Tymczasem to właśnie on, podobnie jak inni członkowie „mafii z Sankt Gallen” stoją zapewne w znacznym stopniu za dokonującym się w Kościele skrętem w lewo.


Marcin Jendrzejczak

 https://www.pch24.pl/klub-z-sankt-gallen--dokad-zmierza-kosciol-,58899,i.html

wtorek, 13 marca 2018

Publiczny Różaniec marzec AD 2018

Publiczny Różaniec w największych miastach Polski. Sprawdź datę oraz miejsce i przybądź!

Publiczny Różaniec w największych miastach Polski. Sprawdź datę oraz miejsce i przybądź!
fot. Krucjata Młodych


Już od wielu miesięcy w miastach naszej Ojczyzny organizowane są publiczne różańce w intencji odnowy moralnej Polski i Polaków. Cieszą się one wśród wiernych dużym zainteresowaniem, czego dowodzi uczestnictwo w publicznych modlitwach oraz zaangażowanie w ich organizacje mieszkańców kolejnych miast.

Jak powiedział św. Augustyn: „Wyobraźmy sobie wojsko złożone z żołnierzy takich, jakich formuje nauka Jezusa Chrystusa; wyobraźmy sobie gubernatorów, małżonków, rodziców, dzieci, nauczycieli, służących, królów, sędziów, podatników, poborców takich, jakich chce doktryna chrześcijańska! I niech poganie ośmielą się jeszcze mówić, że takie nauczanie jest sprzeczne z interesem państwa! Przeciwnie, muszą oni przyznać bez wahania, że taka doktryna jest ochroną państwa, jeżeli się jej wiernie przestrzega” (CXXXVIII, al. 5, Ad Marcellinum, rozdz. II, nr.15).

Z kolei błogosławiony papież Pius IX mówił: Dajcie mi armię modlących się na Różańcu, a podbiję świat!

Zapraszamy do modlitwy różańcowej:


MARZEC

BIAŁYSTOK, Rynek Kościuszki, 13 marca (wtorek), godz. 19:00

BYDGOSZCZ, Stary Rynek, 13 marca (wtorek), godz. 17:00

GDAŃSK, przed budynkiem Rady Miasta, Wały Jagiellońskie 1, 13 marca (wtorek), godz. 17:30

GDYNIA, ul. Piłsudskiego, przy Urzędzie Miasta, 13 marca (wtorek), godz. 17:30

KRAKÓW, Rynek, przed kościołem św. Wojciecha, 13 marca (wtorek), godz. 17:00

OPOLE, pl. Wolności pod pomnikiem Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego, 13 marca (wtorek), godz. 18:00

POZNAŃ, przed wejściem do Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego im. K. Marcinkowskiego, wejście od strony ul. Jackowskiego, 24 marca (sobota), godz. 16:30
 
TCZEW, przed Urzędem Miasta, pl. Piłsudskiego 1, 13 marca (wtorek), godz. 17:30

TORUŃ, Rynek Staromiejski, przy pomniku Kopernika, 13 marca (wtorek), godz. 17:00

WEJHEROWO, Plac Wejhera, przy pomniku Wejhera, 13 marca (wtorek), godz. 17:30

WROCŁAW, pl. Kościelny pod kościołem św. Krzyża, 22 marca (czwartek), godz. 17:30 (za prześladowanych chrześcijan i nawrócenie ich oprawców)

ZIELONA GÓRA, zbieg ul. Jana III Sobieskiego i Pod Filarami, 21 marca (środa), godz. 18:00 (zadośćuczynienie za grzech aborcji)

 https://www.pch24.pl/publiczny-rozaniec-w-najwiekszych-miastach-polski--sprawdz-date-oraz-miejsce-i-przybadz-,49169,i.html

niedziela, 11 marca 2018

List abp. Marcelego Lefebvre’a do wiernych z okazji Wielkiego Postu

List abp. Marcelego Lefebvre’a do wiernych z okazji Wielkiego Postu


Abp Marceli Lefebvre składający Najświętszą Ofiarę w okresie pokutnym

Drodzy wierni!

Idąc za starą i zbawienną tradycją kościelną kieruję do Was kilka słów z okazji Wielkiego Postu, aby Was zachęcić do zanurzenia się całą duszą w ten czas pokuty, z takim nastawieniem, jakiego chce od nas Kościół, aby osiągnąć cele, dla których ten czas jest nakazany.
Kiedy zajrzymy do książek z początku [XX] wieku, przekonamy się, że są trzy powody, dla których Kościół ustanowił ten czas pokuty: po pierwsze, żeby ujarzmić pożądliwość ciała; po wtóre, żeby ułatwić wzniesienie się naszej duszy ku rzeczom Bożym; wreszcie po trzecie po to, żeby wynagrodzić za nasze grzechy.

Modlić się i pokutować – czyż nie jest to przykład dany nam przez Pana Jezusa w czasie Jego ziemskiego życia? Chociaż nie odczuwał On nieuporządkowanej pożądliwości ani nie grzeszył, mimo to czynił pokutę i wynagradzał za nasze grzechy, pokazując nam w ten sposób, że nasza pokuta może być korzystna nie tylko dla nas samych, ale również dla naszych bliźnich.

Modlić się i pokutować. Pokutować, żeby lepiej się modlić, żeby bardziej zbliżyć się do Boga – oto, co czynili święci i o czym Matka Boża przypomina nam we wszystkich swoich przesłaniach.
Czy mamy czelność twierdzić, że ta potrzeba w naszych czasach jest mniejsza niż w przeszłych epokach? Przeciwnie: bardziej niż kiedykolwiek możemy i powinniśmy głosić, że modlitwa i pokuta są konieczne, albowiem uczyniono wszystko, aby umniejszyć i zlekceważyć te dwa istotne elementy życia chrześcijańskiego.

Czy kiedykolwiek dążono – jak dąży się dzisiaj – do folgowania bez żadnych granic wszystkim nieuporządkowanym instynktom ciała, posuwając się aż do zabijania milionów niewinnych dzieci? Wydaje się, że celem współczesnego społeczeństwa jest jedynie zapewnienie maksymalnego poziomu życia wszystkim jego członkom, odsunięcie od nich jakichkolwiek trosk materialnych.
Cel społeczeństwa okazuje się zatem inny niż ten, który wskazuje Kościół, nietrudno więc zrozumieć, że w obecnych czasach, gdy ludzie Kościoła przyjmują ducha tego świata, obserwujemy zanik modlitwy i pokuty, zwłaszcza jeśli chodzi o aspekt wynagradzania za grzechy, żeby otrzymać przebaczenie win. Kto dziś ma upodobanie w powtarzaniu tak wzruszającego psalmu Miserere, by modlić się razem z psalmistą: Peccatum meum contra me est semper: „grzech mój ciągle przede mną”? A w jaki sposób dusza chrześcijańska mogłaby porzucić pamięć o grzechu, jeśli wciąż ma przed oczyma widok krzyża?
Na soborze biskupi prosili o takie złagodzenie wymogów odnośnie do postu i wstrzemięźliwości od pewnych pokarmów, że te nakazy praktycznie zostały zniesione. Jest to prosta konsekwencja ducha ekumenicznego i protestanckiego, negującego konieczność działania w celu uzyskania uczestnictwa w zasługach Pana Jezusa dla odpuszczenia grzechów i odnowienia w nas synostwa Bożego.
Tymczasem kiedyś przykazania kościelne przewidywały:
 • obowiązkowy post ilościowy przez cały Wielki Post (poza niedzielami), a także w suche dni i w wigilie pewnych świąt;
 • wstrzemięźliwość od mięsa we wszystkie piątki roku, w niedziele Wielkiego Postu, a w wielu diecezjach również we wszystkie soboty1.
Można się zapytać, skąd tak drastyczne zmniejszenie wymagań co do postu? […]
Wierni, którzy mają autentycznego ducha wiary i głęboko rozumieją wyżej podane powody Kościoła, będą mieli na sercu nie tylko spełnienie dzisiejszych lekkich przepisów, ale – na wzór Pana Jezusa i Matki Bożej – będą czynili pokutę za grzechy, których się sami dopuścili, a także za grzechy swych bliźnich, rodziny, przyjaciół i współobywateli. Dlatego też dorzucą do obecnych nakazów albo post we wszystkie piątki Wielkiego Postu, albo wstrzemięźliwość od alkoholu lub powstrzymanie się od oglądania telewizji. Będą się starali więcej modlić, częściej uczęszczać na Mszę świętą, modlić się na różańcu, nie zapominać o wspólnej modlitwie wieczornej w rodzinie. Z nadmiaru dóbr wspomogą seminaria i szkoły, wesprą swych księży w wyposażaniu kaplic i wspomogą rozwój domów zakonnych. […]

Korzystajmy z tego zbawiennego czasu, podczas którego Pan Jezus ma zwyczaj udzielać obfitych łask. Nie naśladujmy tych niemądrych panien, które, nie mając w swych lampach oleju, wróciwszy zastały zamknięte drzwi domu i usłyszały tę straszną odpowiedź oblubieńca: Nescio vos, „nie znam was”.
Błogosławieni, którzy mają duch ubóstwa, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie – to znaczy ducha oderwania się od dóbr tego świata.
Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni zostaną pocieszeni. Pomyślmy o Chrystusie w ogrodzie Oliwnym, który opłakiwał nasze grzechy. Teraz kolej na nas, abyśmy opłakiwali grzechy i nasze, i naszych braci.

Błogosławieni, którzy łakną świętości, albowiem oni będą nasyceni. Do świętości dochodzi się przez krzyż, pokutę i odmawianie sobie przyjemności. Jeśli naprawdę szukamy doskonałości, musimy pójść drogą krzyża.

Obyśmy w tym Wielkim Poście mogli usłyszeć wołanie Pana Jezusa i Najświętszej Maryi Panny i podążali za Ich przykładem w tej krucjacie modlitwy i pokuty!

Oby nasze modlitwy, prośby i umartwienia wyjednały w niebie, aby hierarchowie Kościoła powrócili do tych prawdziwych i świętych tradycji, jedynej drogi odnowy i rozkwitu instytucji Kościoła.
Miejmy upodobanie w tej konkluzji Te Deum: In te Domine speravi, non confundar in æternum, „W Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki”.

+Marceli Lefebvre, były arcybiskup Tulle, założyciel Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X
Rickenbach, 14 lutego 1982 r., Niedziela Sześćdziesiątnicy.

 1. Zdaje się, jest to mała omyłka abp. Lefebvre’a: Kodeks prawa kanoniczego z 1917 r. nakazywał wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki roku, Środę Popielcową, piątki i soboty Wielkiego Postu, suche dni oraz w wigilie świąt Zesłania Ducha Świętego, Wniebowzięcia, Wszystkich Świętych i Bożego Narodzenia (kan. 1252) – przyp. tłum.

 https://news.fsspx.pl/2018/02/list-abp-marcelego-lefebvrea-do-wiernych-z-okazji-wielkiego-postu/sobota, 10 marca 2018

Od katolicyzmu do komunizmu, czyli proces marksizacji nauczania Kościoła Tekst o protestantyzacji katolicyzmu czytaliście chętnie i wiele razy, a zgodnie z obietnicą jego rozwinięciem będzie artykuł na temat wpływów i przenikania ideologii marksistowskiej oraz komunizmu do Kościoła. Taka kolejność wynika z konsekwencji wdrażania protestantyzujących zmian, które umożliwiły dalszą modyfikację i destrukcję katolicyzmu od środka.
Tak jak poprzednio, opieram się o analizy ks. Michała Poradowskiego – teologa, socjologa, pedagoga i specjalisty w dziedzinie wszystkich trzech religii biblijnych. Korzystam z jego książki “Kościół od wewnątrz zagrożony”, którą można za kilka złotych zakupić na allegro i do czego bardzo zachęcam. Została wydana w 1983 roku, dlatego tekst ten dotyczy sytuacji na świecie z tamtego okresu, zanim prądy te pojawiły się szeroko w Polsce.
Jeśli nie czytałeś poprzedniego tekstu traktującego o protestantyzacji katolicyzmu, możesz to zrobić klikając poniżej w jego tytuł:
Protestantyzacja katolicyzmu – 5 przemilczanych procesów

Co mam na myśli mówiąc “marksizacja” katolicyzmu?

Oskarżenia o tworzenie teorii spiskowych ze strony postępowych katolików, gdy mowa o marksizacji wywodzą się prawdopodobnie z niezrozumienia, czym ta marksizacja właściwie jest. Powszechna wiedza o marksizmie jest tragicznie uboga, bowiem jednym Marks kojarzy się wyłącznie z komunizmem na wzór rosyjski, który rzekomo już nie istnieje, a innym wręcz przeciwnie – z wizją cudownego społeczeństwa pełnego dobrobytu dla wszystkich, która “nie została zrozumiana” przez komunistów XX wieku.
Jeśli chodzi o marksizację katolicyzmu, mam na myśli tę drugą, tragicznie nieprawdziwą i w konsekwencji niszczycielską wizję i próby wtłoczenia jej w umysły katolików. W marksizacji katolicyzmu chodzi właśnie o redefinicję pojęcia Królestwa Bożego w taki sposób, by oznaczało ono socjalistyczne społeczeństwo przyszłości nie związane z żadną religią, skupione wyłącznie na dobrobycie. Ma to być dobrobyt wyłącznie materialny, fizyczny. Marksizacja wymaga więc nauczenia ludzi, że Kościół to instytucja charytatywna, co w dobie powszechnego niemal ateizmu lub “indywidualnej duchowości” staje się bardzo łatwe.
Katolicyzm jako religię traktuje się coraz częściej jako zbędną “nadbudowę” dodaną w celach politycznych i finansowych przez kler do “bazy”, jaką według marksistów miało stanowić “prawdziwe” nauczanie Jezusa. Twierdzą oni bowiem – zgodnie ze swoim fundamentalnym założeniem o nieistnieniu świata duchowego – że Jezus był człowiekiem, którego celem było nauczenie ludzi służby innym. Nie przyszedł więc, by mu służono, ale właśnie by samemu służyć i tej postawy nauczać.
Z tej wizji będzie wynikała cała masa teorii wplatanych niestety w katolicką teologię, które rozsadzają Kościół od środka czyniąc z niego jedynie organizację charytatywną odartą z elementu nadprzyrodzonego. Co najgorsze, do całej tej manipulacji dobudowuje się elementy pewnego braterstwa i podobieństwa z marksistami, którzy sami siebie przedstawiają przecież jako obrońców biednych i uciśnionych – niemalże więc naśladowców Jezusa-altruisty.
Jedyną zaś drogą, jaka prowadzi do wdrożenia socjalizmu jest jednak rewolucja, toteż naturalną konsekwencją przyjęcia przez katolików takiego punktu widzenia ma być przyłączenie się do niej.

Co mam na myśli, gdy mówię w tym kontekście o “teologii”?

Trzeba nadmienić, że produkowane przez niektórych teologów teksty o wydźwięku marksistowskim wcale do teologii nie należą. Na tym jednak polega problem, bo ze względu na wykształcenie i teologiczną specjalizację ci ludzie mogą “przepchnąć” całą masę szkodliwych teorii sprzecznych z prawdziwym nauczaniem Kościoła. Przez wielu nie zostanie to odrzucone właśnie przez fałszywy autorytet.
To typowa dla marksizmu strategia kształcenia “po swojemu” osób darzonych później autorytetem (naukowców, polityków, ludzi mediów), którzy korzystając z posłuchu prowadzą następnie działania propagandowe. Jest od dekad znana i stosowana, a przede wszystkim diabelnie skuteczna. Jako przykład ciągle przytaczam tu takie osoby, jak pani “profesor” twierdząca, iż pary homoseksualne mają tyle dzieci, co heretoseksualne lub więcej. Ta osoba nadal jest profesorem i nadal jest słuchana przez nieświadome tłumy. W epoce wojny informacyjnej nie ma już znaczenia prawda, bo przekonania budowane są poprzez autorytety, którym wierzy się bez względu na treść.
Ks. Poradowski za przykład takiej pseudoteologii, a w istocie po prostu deklaracji ideowo-politycznych podaje dzieło “Teologia della rivoluzione” Giuseppe Vacariego z 1971 roku, które już samym tytułem pokazuje marksistowski charakter, a na dodatek zostało wydane przez komunistyczną firmę Feltrinelli. Istnieje też wiele prac opisujących “potrzebę” współdziałania komunistów i chrześcijan, jak np. “Theologie des Kommunismus?” szwajcarskiego komunisty Konrada Farnera, które w żaden logiczny sposób nie ma związku z teologią.
No dobrze, wiemy już, co mamy na myśli. Zobaczmy teraz, jakie procesy marksizacji i komunizacji katolicyzmu ks. Poradowski zauważał już w latach 80’, a które dziś osiągają nieporównywalnie większe “wyniki”.

Saduceizm czasów współczesnych

Ks. Poradowski, opisując ten problem zaczyna od przypomnienia nam, kim byli saduceusze chrześcijańscy. Nie wierzyli oni w zmartwychwstanie ciała, czego naturalną konsekwencją było pojmowanie religii jako środka do zapewnienia sobie powodzenia w życiu doczesnym. Nie był to ateizm, jednak niewiara w życie pozagrobowe powodowała traktowanie religii w sposób magiczny i utylitarystyczny. Pogląd ten, jakże by inaczej, istniał w chrześcijaństwie od czasów Lutra, a współcześnie odnawiają go marksiści i stopniowo wprowadzają do wewnątrz Kościoła.
Naturalną konsekwencją przyjęcia tego światopoglądu jest skupienie na doczesności, co stanowi kolejny krok w stronę całkowitego porzucenia duchowości. Religię będzie się uznawało za “dopalacz” w życiu doczesnym, a więc po prostu narzędzie.
Marksiści uważają, że człowiek wierzący w życie wieczne jako okres wiecznego szczęścia w obliczu Boga alienuje się, przestaje zwracać uwagę na życie doczesne i materialne. Zniszczenie idei wyrzeczenia się świata, tak silnej w duchowości katolickiej musi więc być jednym z kamieni milowych na drodze do marksizacji Kościoła.
Saduceizm chrześcijański ma więc konsekwencje bardzo zbliżone do idei zbawienia bez względu na uczynki, choć postępuje jeszcze dalej. Jest za to całkowicie sprzeczny z katolicyzmem.
Zainteresowani pseuoteologią saduceuszy chrześcijańskich mogą przyjrzeć się takim protestanckim teologom, jak:
 • Dietrich Bonhoeffer
 • Rosemary Radford Reuther
 • P. van Buren
 • J.A.T. Robinson
 • Harvey Cox
 • E. L. Mascall
Jeśli chodzi o teologów katolickich opisujących tego typu wypaczenia, są to:
 • jezuita Robert L. Richard
 • apostata (ex-dominikanin) Jordan Bishop McClave
Co ciekawe, “saducejskie” dzieła tych osób nadwyraz często zawierają w tytule słowo “sekularyzacja”, tak dosadnie opisujące procesy dotykające katolicyzm w dniu dzisiejszym.

Socjalistyczne (anty)Królestwo Boże na ziemi

Sprawa redefinicji Królestwa Bożego na ziemi pokazuje zadziwiającą zdolność marksistów do wykorzystywania niejasności. Kwestia ta jest bowiem opisywana przez tzw. eskatologię, czyli dział teologii zajmujący się właśnie sprawami tegoż ziemskiego Królestwa. Jest to jednak bardzo nieprecyzyjna, niejasna i pozostawiająca wiele pola do interpretacji dziedzina teologii, co oczywiście dało się sprawnie wykorzystać.
W tym punkcie uwidacznia się też bezpośredni wpływ protestantyzacji katolicyzmu po Soborze Watykańskim II na jego marksizację, która jest konsekwencją przenikania idei postluterańskich do KRK.
Pogląd o wspólnym celu marksizmu i chrześcijaństwa, jakim miało być ziemskie społeczeństwo przyszłości, zaczął rozwijać teolog protestancki, Karl Barth. Był on też działaczem związków zawodowych i członkiem socjalistycznych ugrupowań oraz komunistycznych ruchów zawiązanych po objęciu przez Hitlera władzy w Niemczech.
Zachwycał się rewolucją rosyjską i twierdził, że poprzez anarchistyczną krytykę wszelkich autorytetów można dojść do realizacji Królestwa Bożego. To właśnie od Bartha wywodzi się marksistowskie rozumienie Królestwa Bożego na ziemi. Uważał on, że chrześcijańskim obowiązkiem jest realizacja marksistowskiej wizji, a jako anarchista rozumiał społeczeństwo idealne jako bezpaństwowe.
Kontynuatorzy jego idei rozwijali tę wizję “Królestwa Bożego”, świeżo po Soborze Watykańskim II dodając do niej “teologię nadziei”. Ważną dla tego nurtu pracą była praca o takim właśnie tytule wydana przez Jurgena Moltmanna. Nadzieja, jako nadająca życiu ludzkiemu dynamikę i będąca motorem napędowym jego działań powinna wedle tej teorii być skierowana właśnie w stronę budowy szczęśliwego społeczeństwa przyszłości, zgodnego z ideologią marksistowską.
Ekumeniczne nastroje i wymuszona nowymi zasadami otwartość sprawiła, że tymi herezjami zatruło się wielu księży, tak że do dziś porusza się te tematy na wszystkich papieskich uniwersytetach. Tzw. teologię nadziei przyjmują też komuniści nawołując jednak, by zmieniła się ona w “teologię komunizmu”. Niektórzy z nich, jak wspomniany wcześniej Farner, uważają bowiem komunizm za jedyną nadzieję na przyszłość, bez której żadnego chrześcijaństwa być nie może.

Wiara bez religii

Zbieżność celów i poglądów protestantyzmu i marksizmu widać dość wyraźnie w idei wiary bez religii. Oczywiście, dla marksistów i komunistów wiara na równi z religią stanowi “opium dla ludu”, jednak mają oni świadomość, że z jednym i drugim na raz nie da się wygrać.
Wyniszczenie moralności spowodowane odrzuceniem nauczania katolickiego (moralności dyktowanej religią, a nie interesem) było widoczne w wiekach XVI-XVII w społeczeństwach wyznających doktryny luterańskie, a tym szlakiem podążają też marksiści w procesie rozsadzania katolicyzmu. Bo skoro Kościół naucza, że wiara jest najważniejsza, to spora część katolików da się oszukać stwierdzeniem, że jest ona wyłącznym warunkiem dobrego życia i zbawienia. Stąd bliska droga do praktycznego protestantyzmu, a od wiary bez religii – do marksizmu i “dobroludzizmu”.
Nurt ten jest już właściwie mainstreamowy, bo nawet prawica jest już przesiąknięta przekonaniem, że bez Kościoła można budować wspaniałe państwo zostawiając wiarę w domach i umysłach, byleby nie wychodziła poza nie. Z kolei lewica z oczywistych względów popiera ten proces rugowania religii z życia publicznego i popycha go o wiele dalej, do poziomu skrajnego i systematycznego wyniszczania tak prawem (np. wymuszanie nieużywania biżuterii z symboliką religijną w miejscach pracy) jak i słowem i “sztuką” w myśl niszczycielskiej Teorii Krytycznej.
Najlepszym przykładem tego, jak daleko zaszedł proces odcinania wiary od religii jest krytyka ze strony samej prawicy skierowana wobec takich ludzi jak Grzegorz Braun za klerykalizm i priorytetowy status Kościoła katolickiego w jego programie wyborczym, czy “pobudkowym”.
Najsmutniejsze w tym całym zamieszaniu jest to, że walka z samą religijnością idzie nieraz z samej hierarchii Kościoła. Coraz częstsza krytyka Różańca ze strony duchownych pod płaszczykiem “braku konieczności monotonnego powtarzania ciągle tego samego”, odchodzenie od kultu Matki Boskiej, wyśmiewanie egzorcyzmów, nazywanie Szatana “konceptem intelektualnym reprezentującym zło”, rugowanie wizualnych reprezentacji świętych z przestrzeni, przemiana Mszy w show i dyskotekę, zeświecczenie strojów księży, a to tylko te najbardziej widoczne. Nie wiemy, czy ci ludzie wiedzą, w jakim kierunku zmierzają. Konsekwencje czynów nie są jednak zależne od tego, czy się ich spodziewamy.

Chrześcijaństwo ateistyczne i marksistowskie

Ponieważ z katolicyzmem walczy cała armia ludzi o różnych poglądach, ich cele i metody będą się różniły, tak jak różnią się prądy marksizujące i protestantyzujące wewnątrz samego Kościoła. Chrześcijaństwo ateistyczne można by nazwać “ostatecznym rozwiązaniem” kwestii katolickiej, bo opiera się na wyrzuceniu z tej religii dosłownie wszystkiego poza naśladownictwem Jezusa z Nazaretu w sprawach służby innym.
Jak wspominałem, komuniści i marksiści z góry odrzucający możliwość istnienia świata duchowego, życia pozagrobowego, a więc i sensu jakiejkolwiek wiary, reinterpretują ideę Królestwa Bożego tak, by odpowiadała socjalistycznej wizji idealnego społeczeństwa. Pozorny bunt Jezusa wobec religijnych nakazów żydowskich rozumieją jako jego areligijność, wszelkie Jego słowa na temat wiary “przegapiają” lub uważają za dopisane później legendy, a ekstremalne wręcz miłosierdzie i altruizm traktują jako… misję wyswobodzenia świata z kapitalistycznego ucisku.
Tak, w pierwszym wieku naszej ery Jezus okazuje się być marksistą/komunistą. Nie on jeden jednak, bo fantazja tych ludzi nie omija nawet Mojżesza, który zgodnie z nową interpretacją był rewolucjonistą ratującym swój naród przed wyzyskiem ze strony Egipcjan.


Katolicy, którzy trafią na księdza-marksistę i usłyszą takie rewelacje mogą zostać sprowadzeni na drogę do katomarksizmu i zmienić się w wyznawców “dobroludzizmu”, zgodnie z którym wszystko co duchowe to jakaś szopka, bo przecież liczy się tylko dobro innych, a w życie pozagrobowe i tak już nikt nie wierzy.
Do czego nas to zaprowadzi?

za: http://sredniowieczny.pl/marksizacja-nauczania-kosciola/

piątek, 9 marca 2018

Rany Świętego Ramienia Pana Jezusa

Tajemnicę nieznanej i bolesnej Rany Świętego Ramienia objawił Pan Jezus Św. Bernardowi w takich słowach: 

Miałem ranę na ramieniu, spowodowaną dźwiganiem krzyża, na trzy palce głęboką, w której widniały trzy odkryte kości. Sprawiła Mi ona większe cierpienie i ból, aniżeli wszystkie inne. Ludzie mało o Niej myślą, dlatego jest nieznana, lecz ty staraj się objawić ją wszystkim chrześcijanom całego świata. Wiedz, że o jakąkolwiek łaskę prosić Mnie będą przez Tę właśnie Ranę, udzielę jej. I wszystkim, którzy z miłości do tej Rany uczczą Mnie odmówieniem codziennie trzech Ojcze nasz i trzech Zdrowaś Maryjo, daruję grzechy powszednie, ich grzechów ciężkich już więcej pamiętać nie będę i nie umrą nagłą śmiercią, a w chwili konania nawiedzi ich Najświętsza Dziewica i uzyskają łaskę i zmiłowanie Moje. 

3x Ojcze nasz... 3x Zdrowaś Maryjo...