sobota, 21 lipca 2018

Abp Pozzo - prelekcja w Licheniu

Pragniemy zauważyć, że abp Pozzo potwierdził w całej rozciągłości
obecną linię Watykanu co to równoważności NOM i Mszału św. Piusa V zwanego obecnie "Vetus Ordo", jak i wobec FSSPX. Kościół stał się jak "supermarket duchowy" dający każdemu  co chce usłyszeć. Od tradycjonalistów do wszystkich aberracji obecnych obecnie w Mieście Świętym.

Redakcjapiątek, 20 lipca 2018

Homilia J.E. ks. abp. Guido Pozzo

Homilia J.E. ks. abp. Guido Pozzo, Sekretarza Papieskiej Komisji Ecclesia Dei, podczas Mszy św. pontyfikalnej sprawowanej w bazylice licheńskiej podczas warsztatów „Ars Celebrandi” (18 lipca 2018)

20 Lip 2018

Laudetur Iesus Christus!
Do wszystkim tu zgromadzonych kieruję moje jak najserdeczniejsze pozdrowienie, któremu towarzyszy radość płynąca ze celebrowania Mszy Świętej na zakończenie waszych Warsztatów Liturgicznych w tak ważnym i wymownym miejscu jak to Sanktuarium poświęcone Matce Bożej Bolesnej.

Wszyscy wiemy, że liturgia jest tą rzeczywistością, w której dokonuje się aktualizacja dzieła zbawienia oraz manifestacja misterium Chrystusa i misterium Kościoła. Liturgiczna forma „Vetus Ordo” w przedziwny sposób zawiera w sobie skarb doktrynalny, duchowy i duszpasterski, który Tradycja ofiaruje współczesnemu Kościołowi. Kościołowi, który pragnie być misyjny. Nie wolno nam zapominać, że Msza odprawiana w Starożytnym Rycie Rzymskim była Mszą gorliwych misjonarzy, nieustraszonych wyznawców wiary, czcigodnych duszpasterzy, odważnych męczenników.

W Mszy sprawowanej według Vetus Ordo każde słowo, każda chwila ciszy, każdy gest i każdy ryt przepełniony jest prawdziwie nadprzyrodzonym napięciem, które rozszerza duszę wiernych, aby mogła przyjąć Bożą łaskę. To Bóg jest protagonistą, pierwszym działającym we Mszy Świętej, a nie wspólnota, czy też celebrans. Bóg jest jedynym aktorem, który wylewa swoją łaskę, abyśmy mogli ją otrzymać, przyjąć, strzec jej i wydawać dzięki niej owoce.

Rozważenie dzisiejszej Ewangelii pomoże nam przygotować się do przyjęcia i życia mszalną ofiarą Chrystusa.
Usłyszeliśmy: „Już was nie nazywam sługami, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.” (J 15, 15). Pan Jezus czyni nas swymi przyjaciółmi: powierza się nam. Do tej przyjaźni musimy każdego dnia na nowo dorastać. Przyjaźń oznacza jedność w myśleniu i w pragnieniach. I ta wspólnota nie jest tylko czymś intelektualnym, ale jest wspólnotą uczuć, woli i działania.
Przyjaźń oznacza, że powinniśmy coraz lepiej w sposób coraz bardziej osobisty i wewnętrzny poznawać misterium Jezusa Chrystusa. Powinniśmy poznawać Go poprzez lekturę Ewangelii, a lektura ta winna stawać się modlitwą i powinna prowadzić do modlitwy. Pan Jezus udawał się na całe noce na górę, aby się modlić. Zatem również i my musimy wspiąć się na wewnętrzne wyżyny; musimy wspiąć się na górę modlitwy. Tylko w ten sposób możemy zanieść ludziom Ewangelię. Prosty aktywizm może być nawet bohaterski, ale ostatecznie traci swoją skuteczność, jeśli nie rodzi się z głębokiej i zażyłej jedności z Chrystusem.
Święty Kamil, którego wspomnienie liturgiczne dzisiaj przypada, był uczniem Chrystusa całkowicie oddanym chorym, słabym, najbardziej potrzebującym opieki. Był niestrudzonym świadkiem miłości. Niemniej jednak jego miłość i jego konkretna bliskość z chorymi była zewnętrzną manifestacją jego głębokiej przyjaźni i zażyłej komunii z Chrystusem. Święty Kamil siłę i energię do poświęcenia się chorym i ubogim czerpał z modlitwy i z życia duchowego.

Już was nie nazywam sługami, ale przyjaciółmi. Chrześcijańska służba innym nie polega na wyrzeczeniu się własnej godności i wolności. Wręcz przeciwnie, wypływa ona z prawdziwej godności i z prawdziwej wolności. Święty Kamil żył pośród cierpiących, użyczając swego ciała Jezusowi i w ten sposób sprawił, że Jezus był obecny na świecie. Można osiągnąć zbawienie jedynie poprzez ofiarowanie własnego ciała. Zło tego świata będzie zwalczone, a ból będzie podzielony, gdy zostanie on wchłonięty przez własne ciało, tak jak to uczynił Jezusa i tak jak Święty Kamil zaświadczył o tym przez świętość swojego życia.
W tym sanktuarium maryjnym prośmy Dziewicę Maryję, naszą Matkę, abyśmy otworzyli drzwi naszego życia na Boga, abyśmy otworzyli drzwi świata na Boża prawdę i Bożą łaskę. Módlmy się, aby Maryja dała nam odwagę do wyznawania w każdym czasie naszej katolickiej wiary i radość bycia przyjaciółmi Jezusa, prowadzonymi przez Niego do prawdziwego życia. Amen.


 za: http://arscelebrandi.pl/2018/07/20/homilia-j-e-ks-abp-guido-pozzo-sekretarza-papieskiej-komisji-ecclesia-dei-podczas-mszy-sw-pontyfikalnej-sprawowanej-w-bazylice-lichenskiej-podczas-warsztatow-ars-celebrandi-18/

środa, 11 lipca 2018

Sekretarz Ecclesia Dei na Ars Celebrandi

Miło nam poinformować, że gościem specjalnym tegorocznej edycji warsztatów Ars Celebrandi będzie J.E. ks. abp Guido Pozzo, sekretarz Papieskiej Komisji Ecclesia Dei.
Ksiądz Arcybiskup spotka się z uczestnikami warsztatów, wygłosi prelekcje i odpowie na pytania. Odprawi także mszę św. pontyfikalną w Bazylice Licheńskiej oraz uroczyste nieszpory.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, także spoza warsztatów do przybycia 18 lipca do Lichenia!
Program wizyty:
9.30 – Prelekcja i spotkanie z Księdzem Arcybiskupem (Dom „Arka”)
13.40 – Msza pontyfikalna (Bazylika Licheńska)
18.30 – Nieszpory pontyfikalne (Kościół MB Częstochowskiej)
Znalezione obrazy dla zapytania J.E. ks. abp Guido Pozzo
za: http://arscelebrandi.pl/

Nowy Przełożony Generalny Bractwa Kapłańskiego św. Piotra (FSSP)

foto: GloriaTV
2018-07-10
 W poniedziałek 9 lipca 2018r., Kapituła Generalna Bractwa Kapłańskiego św. Piotra (FSSP), która obraduje w dniach 3 lipca - 18 lipca 2018 r. w Seminarium Międzynarodowym Our Lady of Guadalupe w Denton, Nebraska, wybrała na sesji plenarnej ks. Andrzeja Komorowskiego na Przełożonego Generalnego na 6 lat. Papieska Komisja "Ecclesia Dei" została natychmiast poinformowana i odpowiedziała gratulacjami.
Wybór asystentów i doradców nastąpi w ciągu najbliższych kilku dni.
Polski ksiądz urodzony w 1975r. Ks. Andrzej Komorowski dołączył do Międzynarodowego Seminarium Świętego Piotra w Wigratzbad po studiach ekonomicznych na Uniwersytecie w Poznaniu(Polska). Wyświęcony na księdza w czerwcu 2006r. Przez J.E. Jorge kardynała Medyny Estéveza, pracował w różnych apostolatach Bractwa w Polsce, Belgii i Holandii. Wybrany na asystenta przełożonego na Kapitule generalnej w 2012r. Pełnił funkcje w Domu Generalnym Bractwa we Fryburgu(Szwajcaria), wypełniając obowiązki generalnego ekonoma i często zapewniając posługę wiernym we francuskojęzycznej Szwajcarii.
Jako następca ks. Johna Berga, ks. Komorowski jest 4 przełożonym Generalnym Bractwa Kapłańskiego św. Piotra.
Księdzu Generałowi Andrzejowi Komorowskiemu serdecznie gratulujemy wyboru na tak odpowiedzialną funkcję i zapewniamy o naszej braterskiej pamięci w modlitwie.

http://www.fssp.pl/articles/1426

poniedziałek, 9 lipca 2018

Publiczny Różaniec. Sprawdź datę oraz miejsce i przybądź! - LIPIEC

Już od wielu miesięcy w miastach naszej Ojczyzny organizowane są publiczne różańce w intencji odnowy moralnej Polski i Polaków. Cieszą się one wśród wiernych dużym zainteresowaniem, czego dowodzi uczestnictwo w publicznych modlitwach oraz zaangażowanie w ich organizacje mieszkańców kolejnych miast.

Jak powiedział św. Augustyn: „Wyobraźmy sobie wojsko złożone z żołnierzy takich, jakich formuje nauka Jezusa Chrystusa; wyobraźmy sobie gubernatorów, małżonków, rodziców, dzieci, nauczycieli, służących, królów, sędziów, podatników, poborców takich, jakich chce doktryna chrześcijańska! I niech poganie ośmielą się jeszcze mówić, że takie nauczanie jest sprzeczne z interesem państwa! Przeciwnie, muszą oni przyznać bez wahania, że taka doktryna jest ochroną państwa, jeżeli się jej wiernie przestrzega” (CXXXVIII, al. 5, Ad Marcellinum, rozdz. II, nr.15).

Z kolei błogosławiony papież Pius IX mówił: Dajcie mi armię modlących się na Różańcu, a podbiję świat!

Zapraszamy do modlitwy różańcowej:


BIAŁYSTOK, Rynek Kościuszki, 10 lipca (wtorek), godz. 19:00

BYDGOSZCZ, Plac Wolności, 13 lipca (piątek), godz. 17:00

GDAŃSK, przed budynkiem Rady Miasta, Wały Jagiellońskie 1, 13 lipca (piątek), godz. 17:30

GDYNIA, ul. Piłsudskiego przy Urzędzie Miasta, 13 lipca (piątek), godz. 17:30

GLIWICE, Rynek, pod figurą Matki Bożej, 13 lipca (piątek), godz. 19:00

GORZÓW WIELKOPOLSKI, deptak przy ul. Hawelańskiej, pod biurem PiS, 26 lipca (czwartek), godz. 17:00

KATOWICE, róg ulic Mickiewicza i Stawowej, 13 lipca (piątek), godz. 17:00 (pokutny za grzech aborcji)

KRAKÓW, Rynek Główny przy kościele św. Wojciecha, 13 lipca (piątek), godz. 17:00

LEGNICA, przed wejściem do WSS od strony ul. Klonowej, 12 lipca (czwartek), 18:00 (pokutny przeciwko grzechowi aborcji)

LESZNO, Rynek przy Ratuszu 13 lipca (piątek), godz. 17:30, 

LUBLIN, Plac Litewski, 13 lipca (piątek), godz. 17:30

NOWY SĄCZ, Park przy ruinach Zamku Królewskiego, 13 lipca (piątek) godz. 20.00 - różaniec odbywa się także 13. dnia każdego miesiąca 

OLKUSZ, Rynek, 14 lipca (sobota), godz. 17:00
  
TARNÓW, Rynek, 12 lipca (czwartek), godz. 15:00

TCZEW, Plac Piłsudskiego przed Urzędem Miasta, 13 lipca (piątek), godz. 17:30

TORUŃ, przy pomniku Kopernika, 13 lipca (piątek), godz. 17:00

WEJHEROWO, Plac Wejhera, 13 lipca (piątek), godz 17:30

 ZIELONA GÓRA, wejście od strony ul. Wazów do Szpitala Uniwersyteckiego im. K. Marcinkowskiego, 18 lipca (środa), godz. 18:00

  
 W czasie, kiedy zło coraz mocniej nas atakuje, potrzebna jest gorliwa modlitwa. Prosiła o nią Matka Boża objawiająca się sto lat temu trójce fatimskich dzieci. Moc Różańca jest ogromna. Może ocalić każdego z nas, ale i cały świat. Nic dziwnego, że złe moce z nią walczą.

Zobacz poruszający film o potrzebie modlitwy różańcowejza:
Read more: http://www.pch24.pl/publiczny-rozaniec--sprawdz-date-oraz-miejsce-i-przybadz---nowe-miejsca--nowe-terminy-,49169,i.html#ixzz5KkV3CSfs

niedziela, 8 lipca 2018

Już w niedzielę Reduta Niepokalanej. Brońmy Jasnej Góry przed wulgarną homoagresją

8 lipca środowiska lewicowe zamierzają przeprowadzić w Częstochowie tzw. Marsz Równości. Zgodnie z planami, zakończy się on na Błoniach Jasnogórskch. Homoseksualiści zapowiedzieli, że „pozdrowią” Paulinów, co stanowić będzie wulgarną prowokację. Musimy się jej przeciwstawić. Pokażmy, że jako katolicy potrafimy obronić to, co dla nas święte.Homoparada to ohydna prowokacja, gdyż odbędzie się w miejscu dla Polaków świętym, w Dniu Pańskim i w okresie trwania pielgrzymek. Np. w niedzielę odbędzie 27. pielgrzymka Rodziny Radia Maryja. Jak zaznaczają organizatorzy homoseksualnego wydarzenia: „Przeniesiemy tęczową solidarność od Placu Daszyńskiego aż po Jasną Górę, gdzie pozdrowimy Paulinów (…) tuż po Marszu zapraszamy wszystkich na manifestację w parku Staszica pod Jasną Górą!”.

Nie możemy pozwolić, by najdroższe polskiemu sercu miejsce zostało w tak ohydny sposób zbeszczeszczone. Dlatego Krucjata Młodych i Fundacja Pro-Prawo do Życia wraz z Obozem Narodowo-Radykalnym Częstochowa, Prawicą Rzeczypospolitej i Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej zaprasza na Różaniec pokutny za publiczną promocje grzechu homoseksualizmu i kontrmanifestację – Reduta Niepoklanej. Rozpocznie się ona 8 lipca o godzinie 12:00 przy na Błoniach Jasnogórskich.

Więcej szczegółów TUTAJ: https://www.facebook.com/events/637667173246257/ 

sobota, 7 lipca 2018

BENEDICAMUS - pracownia liturgiczna


O naszej pracowni

Witamy w naszej pracowni!
Mamy nadzieję, że znajdą tu Państwo wszystko to czego poszukują. Staramy się aby nasze produkty spełniały oczekiwania klientów dla których tradycja, piękno i precyzja wykonania stanowią istotę  wyposażenia przestrzeni sakralnej. Większość naszych produktów wykonujemy ręcznie z naturalnych i szlachetnych materiałów. Prosimy rozgościć się w naszej pracowni a prezentowane tutaj szaty i dodatki traktować również jako inspirację do indywidualnych zamówień. Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

 Kontakt: benedicamus.vestments@gmail.com

BENEDICAMUS
http://benedicamus.pl/

Przykłady zielonych orantów: