piątek, 23 marca 2018

czwartek, 22 marca 2018

środa, 21 marca 2018

Benedyktyni w Tulon będą celebrować według mszału z 1953 roku.

Benedyktyni z francuskiego Tulon położonego nad brzegiem Morza Śródziemnego będą w tym roku celebrować liturgię Wielkiego Tygodnia oraz Wigilii Paschalnej podług mszału z 1953, jeszcze sprzed reformy Piusa XII. Uzyskali stosowne pozwolenie, takie, jakie otrzymało już wcześniej Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra.Papież Pius XII wprowadził pierwsze zmiany w liturgii Wigilii Paschalnej w roku 1951. W roku 1955 z kolei dekretem Maxima Redemptionis znacząco zreformował ryt Wielkiego Tygodnia. W nowej wersji liturgiczna celebracja stała się uboższa. W ubiegłym roku Papieska Komisja Ecclesia Dei udzieliła indultu Bractwu Kapłańskiemu Świętego Piotra, umożliwiając mu celebrowanie liturgii Wielkiego Tygodnia i Wigilii Paschalnej w dawniejszej, bardziej uroczystej formie, o czym poinformowano na amerykańskich stronach Bractwa dopiero niedawno. Okazuje się teraz, że komisja analogicznego indultu udzielono także benedyktynom z klasztoru św. Benedykta w Tulon.
Nie są znane żadne bliższe szczegóły, bo nie opublikowano jak dotąd treści zezwolenia. Wiadomo jednak, że indult udzielony został ad experimentum na okres trzech lat, a wielkopiątkowa modlitwa za żydów będzie odmawiana w najnowszej wersji, określonej przez papieża Benedykta XVI.

O decyzji komisji odnośnie benedyktynów poinformował sam przeor klasztoru, o. Alcuin. „Nasze świętowanie Wielkiego Tygodnia będzie w tym roku szczególnie bogate, bo odpowiednie autorytety zezwoliły nam 17 stycznia na celebrowanie rytów Wielkiego Tygodnia podług mszału z roku 1953. Te piękne i stare ryty, zwłaszcza w kontekście monastycznym, świadczą o bogactwie, które podarowano nam w tradycji stuleci”–napisał.

Jak dodał przeor, jego wspólnota zaprasza duchownych i świeckich do wspólnego przeżywania liturgii Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy oraz „wyraża najgłębszą wdzięczność” komisji Ecclesia Dei.

Benedyktyński klasztor w Tulon rozwija się obecnie bardzo dobrze. W grudniu ubiegłego roku odbyły się postrzyżyny jednego z młodych zakonników, w styczniu przystąpił do wspólnoty jeden postulant. Przeor zapewnia, że ma już kolejne prośby o przyjęcie i jeżeli taka będzie wola Boża, grono tulońskich benedyktynów w tym roku jeszcze się powiększy.


Źródło: Katholisches.info
Pach

wtorek, 20 marca 2018

Ks. Krzysztof Gołębiewski, Kazanie na pierwszą Niedzielę Męki Pańskiej

Ks. Krzysztof Gołębiewski, Kazanie na pierwszą Niedzielę Męki Pańskiej (O warunkach owocnego rozważania Męki Pańskiej) 18.03.2018 (audio)

Lekcja Hbr 9:11-15
Ewangelia J 8:46-59

https://gdynia.fsspx.pl/wp-content/uploads/2018/03/KsKGo%C5%82%C4%99biewski_18_03_2018.mp3

 

poniedziałek, 19 marca 2018

Irlandczycy odmówili wspólnie różaniec w obronie życia i wiary oraz odczytano akt intronizacji Chrystusa na Króla Irlandii.

Irlandczycy odmówili wspólnie różaniec w obronie życia i wiary

W niedzielę odbyła się akcja modlitewna obejmująca całą Irlandię. Wspólnie odmówiono różaniec w obronie życia i wiary oraz odczytano akt intronizacji Chrystusa na Króla Irlandii.

Akcję zorganizowano w intencji majowego referendum, podczas którego Irlandczycy zdecydują czy dopuścić do zalegalizowania aborcji na życzenie. Irlandczycy zebrali się 18 marca - dzień po święcie św. Patryka patrona Irlandii na tzw. Skałach mszalnych – historycznych miejscach rozproszonych po całej wyspie.


- To walka nie tylko o Irlandię, ale o cały świat, gdyż ONZ chce uznać prawo do zabijania dzieci nienarodzonych za prawo człowieka – powiedziała Kate Sinat, koordynator całego przedsięwzięcia.
Irlandzkie referendum odbędzie się 25 maja. Dotyczyć będzie zniesienia ósmej poprawki do Konstytucji mówiącej, że kobieta jak i jej nienarodzone dziecko mają te same prawa. - Referendum, które ma odbyć się 25 maja, jest próbą zmierzającą do usunięcia z konstytucji tej poprawki i mogłoby dać zielone światło naszemu parlamentowi do uchwalenia nowego prawa i przywrócenia aborcji – wyjaśniała Sinat.

 Opiekun duchowy akcji, ks. Joseph Wolfe wezwał cały świat do modlitwy za Irlandię, argumentując że dotychczasowe dziedzictwo tego kraju (dopuszczenie do aborcji jedynie w przypadku zagrożenia życia matki) „jaśnieje w ciemnościach, dając przykład innym krajom”. Tak jak Irlandczycy prześladowani byli za wiarę w przeszłości, tak teraz prześladuje się ich za bezkompromisową obronę życia nienarodzonych.

Źródło: radiomaryja.pl, coastalrosaryireland.ie

PR
https://www.pch24.pl/irlandczycy-odmowili-wspolnie-rozaniec-w-obronie-zycia-i-wiary,58995,i.html

 

niedziela, 18 marca 2018

Tradycja to jedyna możliwa przyszłość Kościoła Świętego

Tradycja to jedyna możliwa przyszłość Kościoła Świętego


Ks. Faust Buzzi FSSPX
Z ks. Faustem Buzzim, asystentem przełożonego dystryktu włoskiego Bractwa Św. Piusa X, rozmawia Franiszek Boezi z „Il Giornale”.

Co nadal oddziela Bractwo Św. Piusa X od Kościoła katolickiego?
Należy przede wszystkim z naciskiem podkreślić, że Bractwo Św. Piusa X w żaden sposób nie jest odłączone od Kościoła katolickiego. Pozostajemy złączeni z Kościołem i nigdy się od niego nie odłączyliśmy, pomimo różnic w poglądach pomiędzy nami a władzami rzymskimi. To nie my ponosimy odpowiedzialność za pojawienie się tych rozbieżności. Arcybiskup Lefebvre zawsze powtarzał, że został potępiony za te same rzeczy, za które papieże (zwłaszcza Pius XII) go chwalili. Tym, kto się zmienił, był Rzym, który podczas II Soboru Watykańskiego zdystansował się od wielowiekowej Tradycji Kościoła.


Pewien proboszcz powiedział mi kiedyś: „Wielu ludzi mówi o schizmie, nie posiadają jednak wiedzy teologicznej Marcelego Lefebvre’a”. Czy sądzi Ksiądz, że ta uwaga jest słuszna?
Wielu krytykuje lub potępia Bractwo Św. Piusa X, nie zetknąwszy się z nim osobiście i nie posiadając wiedzy na temat przyczyn napięć pomiędzy nami a obecnymi władzami Kościoła. Dziś wielu ludzi – zarówno duchownych, jak świeckich – zaczyna się zastanawiać nad tym, co dzieje się w Kościele i zadawać sobie pytanie, czy właśnie ci, którzy przez wiele lat byli stygmatyzowani jako schizmatycy, nie są przypadkiem najbardziej wierni i lojalni wobec Kościoła katolickiego oraz – paradoksalnie – również papiestwa. Arcybiskup Lefebvre pragnął, abyśmy studiowali w naszych seminariach Sumę teologiczną św. Tomasza z Akwinu oraz inne klasyczne traktaty teologiczne. Uważam, że możliwość otrzymania tak gruntownej i solidnej formacji była dla nas wielką łaską.

A jakie jest wasze zdanie na temat papieża Franciszka?
Dla nas Franciszek nie jest ani gorszy, ani lepszy od innych soborowych czy posoborowych papieży. W istocie kontynuuje on jedynie proces zainicjowany przez Jana XXIII, proces demontażu Kościoła katolickiego, który ma umożliwić zbudowanie całkowicie nowego Kościoła – przystosowanego do liberalnego ducha naszych czasów. Powiedziałbym nawet więcej: obecny papież ponosi znacznie mniejszą odpowiedzialność niż Paweł VI. To Paweł VI przewodniczył obradom soboru, zatwierdził jego dokumenty i autoryzował wszystkie późniejsze reformy. To właśnie wywołało w Kościele bardzo poważny kryzys, którego świadkami obecnie jesteśmy. Oczywiście to, co mówi i czyni Franciszek, sprawia wrażenie bardziej przełomowego niż akty jego poprzedników. Tak jednak nie jest. Po prostu dziś media posiadają znacznie większe możliwości i są w stanie bardziej nagłośnić pewne wydarzenia. W istocie jednak to, co uczynił Paweł VI, miało skutki znacznie bardziej doniosłe niż obecne działania Franciszka.

Wydaje się jednak, że Bergoglio zrobił parę kroków w waszą stronę?
Z całą pewnością nie zbliżył się do nas doktrynalnie. Postrzega Bractwo raczej jako coś mającego podrzędne znaczenie – i to jest właśnie przyczyna, dla której okazuje nam pewną życzliwość. W czasie gdy był jeszcze kardynałem w Buenos Aires, jeden z naszych kapłanów podarował mu książkę o życiu założyciela naszego Bractwa. Przeczytał ją i zrobiła na nim silne wrażenie. Być może także to wpłynęło w jakiś sposób na jego stosunek do nas. Wielu zastanawia się, dlaczego nie okazał podobnej życzliwości franciszkanom Niepokalanej, którzy zaczęli wracać do katolickiej Tradycji. W stosunku do nich zachował się w sposób całkowicie odmienny; zapominając o miłosierdziu potraktował ich nadzwyczaj surowo i bezwzględnie.

Wielu uważa was za „ekstremistów” w kwestiach wiary…
Wiara jest cnotą teologalną, a cnota teologalna może wzrastać w nieskończoność, ponieważ jej podmiotem jest sam Bóg. Tak więc dla wiary nie istnieją żadne granice. W tym rozumieniu bycie ekstremistą równałoby się świętości. Mógłbym też przytoczyć w tym miejscu słowa Chrystusa Pana: „Kto nie jest ze mną, przeciwko mnie jest”, czy też słowa św. Piotra: „Nie ma bowiem innego imienia pod niebem, danego ludziom, w którym byśmy mieli być zbawieni”. Proszę mi powiedzieć, czy powyższe słowa są wyrazem „ekstremizmu”? Pomyślmy też o męczennikach, którzy woleli raczej śmierć niż zaparcie się wiary. Czy byli oni „ekstremistami”? Wydaje mi się, że tracimy sensus fidei.

A co Ksiądz sądzi o kontrowersjach doktrynalnych związanych z Amoris lætitia?
Chciałbym powrócić jeszcze raz do tego, co powiedziałem już wcześniej. Choć wszystkie inicjatywy mające na celu doprowadzenie do poprawienia tego dokumentu i obronę nierozerwalności uświęconego przez sakrament małżeństwa katolickiego są bez wątpienia godne pochwały, źródła całego problemu poszukiwać należy gdzie indziej. Czy wie Pan, na czym się opiera Amoris lætitia? Na jednym z dokumentów II Soboru Watykańskiego, Gaudium et spes. Tak więc, jak powiedziałem już wcześniej, przyczyną tego straszliwego kryzysu w Kościele, jego „DNA”, jest Vaticanum II. Czy myśli Pan, że pojawienie się dokumentu tak szkodliwego jak Amoris lætitia byłoby możliwe, gdyby miejsce Gaudium et spes zajęła encyklika Piusa XI Casti connubii? Nie sądzę.

A jak skomentuje Ksiądz rehabilitację Lutra?
Cóż mogę powiedzieć? Rehabilitacja największego heretyka w historii, który doprowadził do zsekularyzowania całej religii chrześcijańskiej, który sprawił, że od Kościoła odpadły całe narody, jest zarówno samobójstwem doktrynalnym, jak i fałszerstwem historycznym. Rehabilitacja Lutra należy do ekumenicznej utopii ostatnich 50 lat, utopii, która prowadzi katolików do apostazji już nie milczącej, ale jawnej i otwartej. Zachęcam do lektury wydanej niedawno książki zatytułowanej Prawdziwe oblicze Lutra. Została ona napisana przez jednego z naszych księży, wykładowcę eklezjologii w seminarium w Ecône. Przeczytawszy ją uświadomi Pan sobie całą absurdalność tej rehabilitacji.

Czy uważa Ksiądz za możliwe osiągniecie w przyszłości porozumienia pomiędzy Bractwem a Watykanem w kwestiach doktrynalnych?
Nie jestem prorokiem. Mamy nadzieję że do tego dojdzie, przede wszystkim ze względu na dobro dusz, które znajdują się w niebezpieczeństwie wiecznego potępienia. Jeśli mi Pan jednak pozwoli, chciałbym powiedzieć w jaki sposób możemy się obecnie przyczynić do tryumfu Tradycji w Kościele. Wszyscy – każdy katolik, biskup, kapłan – wszyscy musimy powrócić i przylgnąć do katolickiej Tradycji wszech czasów. I nikt nie powinien się obawiać, że będzie to oznaczało występowanie przeciwko władzom Kościoła. W istocie bowiem nie jest to wcale akt wrogości względem nich, ale najskuteczniejszy sposób na uświadomienie im absolutnej konieczności powrotu do Tradycji, będącej jedyną możliwą przyszłością Kościoła Świętego.

Źródło

sobota, 17 marca 2018

The Vortex - Oszukani przez odszczepieńców
 Michael Voris w programie "The Vortex" (ChurchMilitant.tv) mówi o trzech grupach w Kościele: odszczepieńcach, tradycjonalistach i uczuciowcach. Aby włączyć polskie napisy, kliknij w ikonkę "Napisy".

czwartek, 15 marca 2018

Droga krzyżowa w Wielkim Poście

Droga krzyżowa – w Kościele katolickim nabożeństwo wielkopostne o charakterze adoracyjnym, polegające na symbolicznym odtworzeniu drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia go do grobu.
Nazwa ta używana jest też w kontekście samej męki Chrystusa, stacji (wizerunków drogi krzyżowej), przedstawienia pasyjnego oraz czwartej tajemnicy części bolesnej różańca.

 Tradycja odprawiania drogi krzyżowej powstała w Jerozolimie (Via Dolorosa). W średniowieczu rozpowszechnili ją franciszkanie, którzy oprowadzając pątników, zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa. Liczbę czternastu stacji ustalono w XVII wieku.
W kościołach katolickich droga krzyżowa przedstawiana jest w obrazach lub rzeźbach rozmieszczonych najczęściej na ścianach bocznych świątyni. Stacje drogi krzyżowej to nie tylko odtworzenie wydarzeń z ostatnich dni Chrystusa. Mają one swą bogatą symbolikę. Dla katolików są również podstawą rozważań medytacyjnych dotyczących m.in. tego, czym jest prawda, miłość itp. (...)

Formę nabożeństwa reguluje czwarte wydanie Enchiridion Indulgentiarum (promulgowane przez Pawła VI):
 1. Pobożne ćwiczenia należy odprawiać przed stacjami drogi krzyżowej prawnie erygowanymi.
 2. Do erygowania prawdziwej drogi krzyżowej wymaga się 14 stacji krzyżów, przy których zwykło się zamieszczać z pożytkiem tyleż obrazów, przedstawiających stacje jerozolimskie.
 3. Zgodnie z powszechnie przyjętym zwyczajem pobożna praktyka składa się z czternastu pobożnych czytań, do których dodaje się pewne wezwania modlitewne.
Zapisane w tradycji katolickiej stacje drogi krzyżowej to:
 1. Pan Jezus na śmierć skazany.
 2. Pan Jezus bierze krzyż na ramiona swoje.
 3. Pierwszy upadek Pana Jezusa.
 4. Pan Jezus spotyka swą matkę.
 5. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi.
 6. Święta Weronika ociera twarz Pana Jezusa.
 7. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz drugi.
 8. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty.
 9. Trzeci upadek Pana Jezusa.
 10. Pan Jezus z szat obnażony.
 11. Pan Jezus przybity do krzyża.
 12. Pan Jezus umiera na krzyżu.
 13. Pan Jezus zdjęty z krzyża.
 14. Pan Jezus złożony do grobu[5].
 Istnieje zwyczaj, według którego po każdym wezwaniu (Stacja….) klęka się i na wezwanie Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie lud odpowiada: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją odkupił świat lub Żeś przez Krzyż swój święty świat odkupić raczył.


Stacje przy kościele św. Kazimierza Królewicza w Krakowie.


Jedna ze stacji na Jasnej Górze


Procesja „delle Barette”, która odbywa się w Mesynie na Sycylii w każdy Wielki Piątek od XV wieku

za:  https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_krzy%C5%BCowa

„Klub z Sankt Gallen”. Dokąd zmierza Kościół?

„Klub mafijny z Sankt Gallen” to określenie brzmiące tajemniczo. A także, jak powiedział jeden z jego członków, prestiżowo. Istotne jest jednak nie nazewnictwo, lecz rola odgrywana przez tę grupę we współczesnym Kościele. Liberalny kierunek, w którym podąża wielu hierarchów, to w znacznej mierze zasługa tej nieformalnej organizacji.
W sferze publicznej sformułowanie „mafia” czy „klub mafijny” wobec grupy kościelnych hierarchów pojawiło się w mediach w roku 2015, gdy grupę określił tym mianem kardynał Gotfried Daneels. Podczas prezentacji swej książkowej biografii użyl właśnie takiego, „żartobliwego” określenia. Tymczasem to właśnie ten kardynał towarzyszył papieżowi Franciszkowi podczas pierwszego spotkania z wiernymi po wyborze – na loggi Bazyliki Świętego Piotra.

Pierwszy raz członkowie grupy spotkali się w 1996 roku, a ostatni w 2006 roku. Gospodarzem był belgijski liberalny biskup Sankt Gallen Ivo Fürer. Z kolei w 2015 roku niemiecki watykanista Paul Badde stwierdził, że dysponuje wiarygodnymi informacjami, jakoby 3 dni po pogrzebie Jana Pawła II, w kwietniu 2005 roku spotkali się kardynałowie: Włoch Carlo Maria Martini, Niemcy Karl Lehmann i Walter Kasper i Brytyjczyk Murphy O’Connor. Do spotkania doszło jakoby w willi Nazaret w Rzymie w domu kardynała Silvestriniego. Ostatnie spotkanie odbyło się zaś w 2006 roku – przynajmniej oficjalnie.

Reaktywacja?
Część komentatorów twierdzi, że w 2013 roku, doszło do reaktywacji „mafii”, choć już w nieco innym składzie. Mówił o tym chociażby Austen Ivereigh, entuzjastyczny biograf Franciszka i były asystent kardynała Cormaca Murphy-O'Connora. Trudno niekiedy zweryfikować tego typu informacje. Zwłaszcza że kardynałowie zaprzeczają niektórym doniesieniom mediów. Istnieją jednak pewne poszlaki, wskazujące na istotny wpływ owego klubu na życie Kościoła.

Zdaniem niemieckiego dziennikarza Müllera-Meiningena, do celów grupy z Sankt Gallen należy wdrożenie w życie procesu decentralizacji Kościoła.

Czyż do tego właśnie nie doszło – nie tylko na synodzie ds. rodziny, ale i w posynodalnym Kościele? Wiele na to wskazuje – choćby chaos wokół interpretacji Amoris Laetitia. Na przykład Episkopat niemiecki dopuścił niektórych rozwiedzionych w nowych związkach do Komunii, a polski nie. W efekcie część Kościoła dryfuje niebezpiecznie w stronę mentalności protestanckiej. Jaki jest w tym udział grupy z Sankt Gallen: liberalnej i przeciwnej konserwatywnemu Benedyktowi XVI ?

Cele mafii z Saint Gallen najlepiej chyba przedstawił kardynał Godfried Danneels: uczynienie Kościoła bardziej nowoczesnym. Unowocześnienie oznacza liberalizację. Ta zaś, jak zauważają komentatorzy, dokonała się już w znacznym stopniu. Pete Baklinski (Life Site News 01.03.2017) zwraca uwagę, że obecnie przedstawiciele Watykanu chwalą heretyka Marcina Lutra, a krytykują tradycjonalistów i kultywujące łacińską Tradycję zakony. Jego zdaniem współcześnie najwyżsi hierarchowie nawołują do troski o środowisko i reorganizację systemu ekonomicznego, zamiast koncentrować się na wierze. Głoszący błędne poglądy biskupi podnoszeni są zaś do rangi kardynałów. Władze ograniczają też wpływy konserwatywnych duchownych. Oto owo „unowocześnienie”.

Kardynał Martini – pogromca „zacofania” Kościoła
Przyjrzyjmy się bliżej sylwetkom wybranych członków mafii z Sankt Gallen. Są to niewątpliwie hierarchowie kontrowersyjni – delikatnie mówiąc. Jeden z nich, kardynał Martini w wywiadzie z "Corriere della Sera" w 2012 stwierdził, że Kościół jest zacofany o 200 lat. Krytykował ponadto pompę w rytach i ubiorze liturgicznym. Wezwał także do zgody na przyjmowanie Sakramentów przez rozwiedzionych w nowych związkach. Kardynał Martini nakłaniał również do kolegialności w rządzeniu Kościołem. Wykazywał sceptycyzm wobec Mszy w starym rycie. Podkreślał ponadto dwuznacznie, że nie można… uznawać „Boga za katolickiego Boga”. Jego zdaniem Stwórca znajduje się bowiem „ponad wszystkimi tworzonymi przez nas barierami i granicami” (Night Conversations with Cardinal Martini). Kardynał do swej śmierci pełnił funkcję nieformalnego lidera katoliberałów.

Kardynał Martini a Franciszek
Niektórzy dostrzegają pokrewieństwo w poglądach kardynała Martiniego i papieża Franciszka, a nawet podobieństwo poszczególnych ich wypowiedzi. – Wiem, że żyją pary homoseksualne, ludzie szanowani i dbający o dobro wspólne. Nigdy mnie nie proszono ani nigdy bym ich osądzał. Nigdy też bym się na to nie zdecydował – powiedział purpurat (Night Conversations with Cardinal Martini: The Relevance of the Church, s. 98). Dość podobne słowa padły kiedyś z ust Franciszka - – Jeśli ktoś jest gejem i szuka Boga i ma dobrą wolę, to kimże jestem, by go sądzić – powiedział papież w samolocie z Rzymu z Rio de Janeiro.

Do potwierdzenia tezy o duchowym pokrewieństwie obu hierarchów skłaniają również ciepłe słowa z ust Franciszka pod adresem kardynała Martiniego. Papież w rocznicę śmierci duchownego określił go mianem „ojca Kościoła”. Nazwał go również „postacią prorocką” oraz człowiekiem „rozeznania i pokoju”.

Kardynał Kasper i sakramenty dla cudzołożników
Po śmierci kardynała Martiniego pałeczkę przywódcy frakcji katoliberałów (lub jednego z nich) przejął kardynał Walter Kasper – wieloletni polemista Benedykta XVI. Ten sam, który na nadzwyczajnym synodzie o rodzinie w 2014 roku mówił o możliwości dopuszczenia rozwiedzionych w nowych związkach do Komunii Świętej – po odpowiednim procesie pokuty. Z kolei we wrześniu 2016 roku duchowny ten uznał Franciszkową adhortację Amoris Laetitia za „zmianę paradygmatu w nauczaniu Kościoła”. Nic w tym dziwnego. Wszak jej liberalna interpretacja to spełnienie marzeń niemieckiego purpurata.

Papież Franciszek pochwalił kardynała Waltera Kaspera już podczas swojego pierwszego przemówienia na modlitwie Anioł Pański. – W ciągu ostatnich kilku dni czytałem książkę kardynała, kardynała Kaspera, mądrego teologa, dobrego teologa, na temat miłosierdzia. Ta książka dała mi wiele dobrego. Kardynał Kasper powiedział, że uczucie miłosierdzia, że to słowo zmienia wszystko. Odrobina miłosierdzia sprawia, że świat staje się mniej chłodny i bardziej sprawiedliwy – powiedział wówczas Ojciec Święty.

Kardynał Godfried Danneels
Wspomniany już członek grupy, kardynał Godfried Danneels został posądzony o ukrywanie nadużyć seksualnych. Nie krył też swoich sprzecznych z nauką Kościoła poglądów. W 1990 roku radził belgijskiemu królowi podpisanie ustawy o aborcji i homomałżeństwach. Ponadto odmówił wycofania uznawanych za pornograficzne materiałów z katolickich szkół. Co więcej, według jego biografów, kardynał w 2003 roku chwalił ówczesnego belgijskiego premiera Guya Verhofstadta za liberalizację prawa o związkach jednopłciowych. Choć nie uznawał za uzasadnione określenia ich mianem małżeństw, to cieszył się, że ustawa promuje stabilność związków.

Należy jednak podkreślić, że sam polityk stwierdził, że nie pamięta tego listu. Mimo to podkreślił, że nigdy nie miał problemów z kardynałem. Nie wystawia to purpuratowi świadectwa obrońcy ortodoksji. Wszak, jak przypomina Edward Pentin, za rządów Guya Verhofstadta w Belgii zalegalizowano nie tylko homomałżeństwa, lecz również eutanazję, in vitro i eksperymenty na embrionach.

To właśnie kardynał Godfried Danneels dostąpił – jako jeden z nielicznych – zaszczytu pojawienia się na papieskim balkonie – tuż po wyborze Franciszka. Został też zaproszony na synod biskupów poświęcony rodzinie w 2015 roku. Jest to zdumiewające, biorąc pod uwagę jego poglądy. Tymczasem to właśnie on, podobnie jak inni członkowie „mafii z Sankt Gallen” stoją zapewne w znacznym stopniu za dokonującym się w Kościele skrętem w lewo.


Marcin Jendrzejczak

 https://www.pch24.pl/klub-z-sankt-gallen--dokad-zmierza-kosciol-,58899,i.html

wtorek, 13 marca 2018

Publiczny Różaniec marzec AD 2018

Publiczny Różaniec w największych miastach Polski. Sprawdź datę oraz miejsce i przybądź!

Publiczny Różaniec w największych miastach Polski. Sprawdź datę oraz miejsce i przybądź!
fot. Krucjata Młodych


Już od wielu miesięcy w miastach naszej Ojczyzny organizowane są publiczne różańce w intencji odnowy moralnej Polski i Polaków. Cieszą się one wśród wiernych dużym zainteresowaniem, czego dowodzi uczestnictwo w publicznych modlitwach oraz zaangażowanie w ich organizacje mieszkańców kolejnych miast.

Jak powiedział św. Augustyn: „Wyobraźmy sobie wojsko złożone z żołnierzy takich, jakich formuje nauka Jezusa Chrystusa; wyobraźmy sobie gubernatorów, małżonków, rodziców, dzieci, nauczycieli, służących, królów, sędziów, podatników, poborców takich, jakich chce doktryna chrześcijańska! I niech poganie ośmielą się jeszcze mówić, że takie nauczanie jest sprzeczne z interesem państwa! Przeciwnie, muszą oni przyznać bez wahania, że taka doktryna jest ochroną państwa, jeżeli się jej wiernie przestrzega” (CXXXVIII, al. 5, Ad Marcellinum, rozdz. II, nr.15).

Z kolei błogosławiony papież Pius IX mówił: Dajcie mi armię modlących się na Różańcu, a podbiję świat!

Zapraszamy do modlitwy różańcowej:


MARZEC

BIAŁYSTOK, Rynek Kościuszki, 13 marca (wtorek), godz. 19:00

BYDGOSZCZ, Stary Rynek, 13 marca (wtorek), godz. 17:00

GDAŃSK, przed budynkiem Rady Miasta, Wały Jagiellońskie 1, 13 marca (wtorek), godz. 17:30

GDYNIA, ul. Piłsudskiego, przy Urzędzie Miasta, 13 marca (wtorek), godz. 17:30

KRAKÓW, Rynek, przed kościołem św. Wojciecha, 13 marca (wtorek), godz. 17:00

OPOLE, pl. Wolności pod pomnikiem Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego, 13 marca (wtorek), godz. 18:00

POZNAŃ, przed wejściem do Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego im. K. Marcinkowskiego, wejście od strony ul. Jackowskiego, 24 marca (sobota), godz. 16:30
 
TCZEW, przed Urzędem Miasta, pl. Piłsudskiego 1, 13 marca (wtorek), godz. 17:30

TORUŃ, Rynek Staromiejski, przy pomniku Kopernika, 13 marca (wtorek), godz. 17:00

WEJHEROWO, Plac Wejhera, przy pomniku Wejhera, 13 marca (wtorek), godz. 17:30

WROCŁAW, pl. Kościelny pod kościołem św. Krzyża, 22 marca (czwartek), godz. 17:30 (za prześladowanych chrześcijan i nawrócenie ich oprawców)

ZIELONA GÓRA, zbieg ul. Jana III Sobieskiego i Pod Filarami, 21 marca (środa), godz. 18:00 (zadośćuczynienie za grzech aborcji)

 https://www.pch24.pl/publiczny-rozaniec-w-najwiekszych-miastach-polski--sprawdz-date-oraz-miejsce-i-przybadz-,49169,i.html

niedziela, 11 marca 2018

List abp. Marcelego Lefebvre’a do wiernych z okazji Wielkiego Postu

List abp. Marcelego Lefebvre’a do wiernych z okazji Wielkiego Postu


Abp Marceli Lefebvre składający Najświętszą Ofiarę w okresie pokutnym

Drodzy wierni!

Idąc za starą i zbawienną tradycją kościelną kieruję do Was kilka słów z okazji Wielkiego Postu, aby Was zachęcić do zanurzenia się całą duszą w ten czas pokuty, z takim nastawieniem, jakiego chce od nas Kościół, aby osiągnąć cele, dla których ten czas jest nakazany.
Kiedy zajrzymy do książek z początku [XX] wieku, przekonamy się, że są trzy powody, dla których Kościół ustanowił ten czas pokuty: po pierwsze, żeby ujarzmić pożądliwość ciała; po wtóre, żeby ułatwić wzniesienie się naszej duszy ku rzeczom Bożym; wreszcie po trzecie po to, żeby wynagrodzić za nasze grzechy.

Modlić się i pokutować – czyż nie jest to przykład dany nam przez Pana Jezusa w czasie Jego ziemskiego życia? Chociaż nie odczuwał On nieuporządkowanej pożądliwości ani nie grzeszył, mimo to czynił pokutę i wynagradzał za nasze grzechy, pokazując nam w ten sposób, że nasza pokuta może być korzystna nie tylko dla nas samych, ale również dla naszych bliźnich.

Modlić się i pokutować. Pokutować, żeby lepiej się modlić, żeby bardziej zbliżyć się do Boga – oto, co czynili święci i o czym Matka Boża przypomina nam we wszystkich swoich przesłaniach.
Czy mamy czelność twierdzić, że ta potrzeba w naszych czasach jest mniejsza niż w przeszłych epokach? Przeciwnie: bardziej niż kiedykolwiek możemy i powinniśmy głosić, że modlitwa i pokuta są konieczne, albowiem uczyniono wszystko, aby umniejszyć i zlekceważyć te dwa istotne elementy życia chrześcijańskiego.

Czy kiedykolwiek dążono – jak dąży się dzisiaj – do folgowania bez żadnych granic wszystkim nieuporządkowanym instynktom ciała, posuwając się aż do zabijania milionów niewinnych dzieci? Wydaje się, że celem współczesnego społeczeństwa jest jedynie zapewnienie maksymalnego poziomu życia wszystkim jego członkom, odsunięcie od nich jakichkolwiek trosk materialnych.
Cel społeczeństwa okazuje się zatem inny niż ten, który wskazuje Kościół, nietrudno więc zrozumieć, że w obecnych czasach, gdy ludzie Kościoła przyjmują ducha tego świata, obserwujemy zanik modlitwy i pokuty, zwłaszcza jeśli chodzi o aspekt wynagradzania za grzechy, żeby otrzymać przebaczenie win. Kto dziś ma upodobanie w powtarzaniu tak wzruszającego psalmu Miserere, by modlić się razem z psalmistą: Peccatum meum contra me est semper: „grzech mój ciągle przede mną”? A w jaki sposób dusza chrześcijańska mogłaby porzucić pamięć o grzechu, jeśli wciąż ma przed oczyma widok krzyża?
Na soborze biskupi prosili o takie złagodzenie wymogów odnośnie do postu i wstrzemięźliwości od pewnych pokarmów, że te nakazy praktycznie zostały zniesione. Jest to prosta konsekwencja ducha ekumenicznego i protestanckiego, negującego konieczność działania w celu uzyskania uczestnictwa w zasługach Pana Jezusa dla odpuszczenia grzechów i odnowienia w nas synostwa Bożego.
Tymczasem kiedyś przykazania kościelne przewidywały:
 • obowiązkowy post ilościowy przez cały Wielki Post (poza niedzielami), a także w suche dni i w wigilie pewnych świąt;
 • wstrzemięźliwość od mięsa we wszystkie piątki roku, w niedziele Wielkiego Postu, a w wielu diecezjach również we wszystkie soboty1.
Można się zapytać, skąd tak drastyczne zmniejszenie wymagań co do postu? […]
Wierni, którzy mają autentycznego ducha wiary i głęboko rozumieją wyżej podane powody Kościoła, będą mieli na sercu nie tylko spełnienie dzisiejszych lekkich przepisów, ale – na wzór Pana Jezusa i Matki Bożej – będą czynili pokutę za grzechy, których się sami dopuścili, a także za grzechy swych bliźnich, rodziny, przyjaciół i współobywateli. Dlatego też dorzucą do obecnych nakazów albo post we wszystkie piątki Wielkiego Postu, albo wstrzemięźliwość od alkoholu lub powstrzymanie się od oglądania telewizji. Będą się starali więcej modlić, częściej uczęszczać na Mszę świętą, modlić się na różańcu, nie zapominać o wspólnej modlitwie wieczornej w rodzinie. Z nadmiaru dóbr wspomogą seminaria i szkoły, wesprą swych księży w wyposażaniu kaplic i wspomogą rozwój domów zakonnych. […]

Korzystajmy z tego zbawiennego czasu, podczas którego Pan Jezus ma zwyczaj udzielać obfitych łask. Nie naśladujmy tych niemądrych panien, które, nie mając w swych lampach oleju, wróciwszy zastały zamknięte drzwi domu i usłyszały tę straszną odpowiedź oblubieńca: Nescio vos, „nie znam was”.
Błogosławieni, którzy mają duch ubóstwa, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie – to znaczy ducha oderwania się od dóbr tego świata.
Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni zostaną pocieszeni. Pomyślmy o Chrystusie w ogrodzie Oliwnym, który opłakiwał nasze grzechy. Teraz kolej na nas, abyśmy opłakiwali grzechy i nasze, i naszych braci.

Błogosławieni, którzy łakną świętości, albowiem oni będą nasyceni. Do świętości dochodzi się przez krzyż, pokutę i odmawianie sobie przyjemności. Jeśli naprawdę szukamy doskonałości, musimy pójść drogą krzyża.

Obyśmy w tym Wielkim Poście mogli usłyszeć wołanie Pana Jezusa i Najświętszej Maryi Panny i podążali za Ich przykładem w tej krucjacie modlitwy i pokuty!

Oby nasze modlitwy, prośby i umartwienia wyjednały w niebie, aby hierarchowie Kościoła powrócili do tych prawdziwych i świętych tradycji, jedynej drogi odnowy i rozkwitu instytucji Kościoła.
Miejmy upodobanie w tej konkluzji Te Deum: In te Domine speravi, non confundar in æternum, „W Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki”.

+Marceli Lefebvre, były arcybiskup Tulle, założyciel Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X
Rickenbach, 14 lutego 1982 r., Niedziela Sześćdziesiątnicy.

 1. Zdaje się, jest to mała omyłka abp. Lefebvre’a: Kodeks prawa kanoniczego z 1917 r. nakazywał wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki roku, Środę Popielcową, piątki i soboty Wielkiego Postu, suche dni oraz w wigilie świąt Zesłania Ducha Świętego, Wniebowzięcia, Wszystkich Świętych i Bożego Narodzenia (kan. 1252) – przyp. tłum.

 https://news.fsspx.pl/2018/02/list-abp-marcelego-lefebvrea-do-wiernych-z-okazji-wielkiego-postu/sobota, 10 marca 2018

Od katolicyzmu do komunizmu, czyli proces marksizacji nauczania Kościoła Tekst o protestantyzacji katolicyzmu czytaliście chętnie i wiele razy, a zgodnie z obietnicą jego rozwinięciem będzie artykuł na temat wpływów i przenikania ideologii marksistowskiej oraz komunizmu do Kościoła. Taka kolejność wynika z konsekwencji wdrażania protestantyzujących zmian, które umożliwiły dalszą modyfikację i destrukcję katolicyzmu od środka.
Tak jak poprzednio, opieram się o analizy ks. Michała Poradowskiego – teologa, socjologa, pedagoga i specjalisty w dziedzinie wszystkich trzech religii biblijnych. Korzystam z jego książki “Kościół od wewnątrz zagrożony”, którą można za kilka złotych zakupić na allegro i do czego bardzo zachęcam. Została wydana w 1983 roku, dlatego tekst ten dotyczy sytuacji na świecie z tamtego okresu, zanim prądy te pojawiły się szeroko w Polsce.
Jeśli nie czytałeś poprzedniego tekstu traktującego o protestantyzacji katolicyzmu, możesz to zrobić klikając poniżej w jego tytuł:
Protestantyzacja katolicyzmu – 5 przemilczanych procesów

Co mam na myśli mówiąc “marksizacja” katolicyzmu?

Oskarżenia o tworzenie teorii spiskowych ze strony postępowych katolików, gdy mowa o marksizacji wywodzą się prawdopodobnie z niezrozumienia, czym ta marksizacja właściwie jest. Powszechna wiedza o marksizmie jest tragicznie uboga, bowiem jednym Marks kojarzy się wyłącznie z komunizmem na wzór rosyjski, który rzekomo już nie istnieje, a innym wręcz przeciwnie – z wizją cudownego społeczeństwa pełnego dobrobytu dla wszystkich, która “nie została zrozumiana” przez komunistów XX wieku.
Jeśli chodzi o marksizację katolicyzmu, mam na myśli tę drugą, tragicznie nieprawdziwą i w konsekwencji niszczycielską wizję i próby wtłoczenia jej w umysły katolików. W marksizacji katolicyzmu chodzi właśnie o redefinicję pojęcia Królestwa Bożego w taki sposób, by oznaczało ono socjalistyczne społeczeństwo przyszłości nie związane z żadną religią, skupione wyłącznie na dobrobycie. Ma to być dobrobyt wyłącznie materialny, fizyczny. Marksizacja wymaga więc nauczenia ludzi, że Kościół to instytucja charytatywna, co w dobie powszechnego niemal ateizmu lub “indywidualnej duchowości” staje się bardzo łatwe.
Katolicyzm jako religię traktuje się coraz częściej jako zbędną “nadbudowę” dodaną w celach politycznych i finansowych przez kler do “bazy”, jaką według marksistów miało stanowić “prawdziwe” nauczanie Jezusa. Twierdzą oni bowiem – zgodnie ze swoim fundamentalnym założeniem o nieistnieniu świata duchowego – że Jezus był człowiekiem, którego celem było nauczenie ludzi służby innym. Nie przyszedł więc, by mu służono, ale właśnie by samemu służyć i tej postawy nauczać.
Z tej wizji będzie wynikała cała masa teorii wplatanych niestety w katolicką teologię, które rozsadzają Kościół od środka czyniąc z niego jedynie organizację charytatywną odartą z elementu nadprzyrodzonego. Co najgorsze, do całej tej manipulacji dobudowuje się elementy pewnego braterstwa i podobieństwa z marksistami, którzy sami siebie przedstawiają przecież jako obrońców biednych i uciśnionych – niemalże więc naśladowców Jezusa-altruisty.
Jedyną zaś drogą, jaka prowadzi do wdrożenia socjalizmu jest jednak rewolucja, toteż naturalną konsekwencją przyjęcia przez katolików takiego punktu widzenia ma być przyłączenie się do niej.

Co mam na myśli, gdy mówię w tym kontekście o “teologii”?

Trzeba nadmienić, że produkowane przez niektórych teologów teksty o wydźwięku marksistowskim wcale do teologii nie należą. Na tym jednak polega problem, bo ze względu na wykształcenie i teologiczną specjalizację ci ludzie mogą “przepchnąć” całą masę szkodliwych teorii sprzecznych z prawdziwym nauczaniem Kościoła. Przez wielu nie zostanie to odrzucone właśnie przez fałszywy autorytet.
To typowa dla marksizmu strategia kształcenia “po swojemu” osób darzonych później autorytetem (naukowców, polityków, ludzi mediów), którzy korzystając z posłuchu prowadzą następnie działania propagandowe. Jest od dekad znana i stosowana, a przede wszystkim diabelnie skuteczna. Jako przykład ciągle przytaczam tu takie osoby, jak pani “profesor” twierdząca, iż pary homoseksualne mają tyle dzieci, co heretoseksualne lub więcej. Ta osoba nadal jest profesorem i nadal jest słuchana przez nieświadome tłumy. W epoce wojny informacyjnej nie ma już znaczenia prawda, bo przekonania budowane są poprzez autorytety, którym wierzy się bez względu na treść.
Ks. Poradowski za przykład takiej pseudoteologii, a w istocie po prostu deklaracji ideowo-politycznych podaje dzieło “Teologia della rivoluzione” Giuseppe Vacariego z 1971 roku, które już samym tytułem pokazuje marksistowski charakter, a na dodatek zostało wydane przez komunistyczną firmę Feltrinelli. Istnieje też wiele prac opisujących “potrzebę” współdziałania komunistów i chrześcijan, jak np. “Theologie des Kommunismus?” szwajcarskiego komunisty Konrada Farnera, które w żaden logiczny sposób nie ma związku z teologią.
No dobrze, wiemy już, co mamy na myśli. Zobaczmy teraz, jakie procesy marksizacji i komunizacji katolicyzmu ks. Poradowski zauważał już w latach 80’, a które dziś osiągają nieporównywalnie większe “wyniki”.

Saduceizm czasów współczesnych

Ks. Poradowski, opisując ten problem zaczyna od przypomnienia nam, kim byli saduceusze chrześcijańscy. Nie wierzyli oni w zmartwychwstanie ciała, czego naturalną konsekwencją było pojmowanie religii jako środka do zapewnienia sobie powodzenia w życiu doczesnym. Nie był to ateizm, jednak niewiara w życie pozagrobowe powodowała traktowanie religii w sposób magiczny i utylitarystyczny. Pogląd ten, jakże by inaczej, istniał w chrześcijaństwie od czasów Lutra, a współcześnie odnawiają go marksiści i stopniowo wprowadzają do wewnątrz Kościoła.
Naturalną konsekwencją przyjęcia tego światopoglądu jest skupienie na doczesności, co stanowi kolejny krok w stronę całkowitego porzucenia duchowości. Religię będzie się uznawało za “dopalacz” w życiu doczesnym, a więc po prostu narzędzie.
Marksiści uważają, że człowiek wierzący w życie wieczne jako okres wiecznego szczęścia w obliczu Boga alienuje się, przestaje zwracać uwagę na życie doczesne i materialne. Zniszczenie idei wyrzeczenia się świata, tak silnej w duchowości katolickiej musi więc być jednym z kamieni milowych na drodze do marksizacji Kościoła.
Saduceizm chrześcijański ma więc konsekwencje bardzo zbliżone do idei zbawienia bez względu na uczynki, choć postępuje jeszcze dalej. Jest za to całkowicie sprzeczny z katolicyzmem.
Zainteresowani pseuoteologią saduceuszy chrześcijańskich mogą przyjrzeć się takim protestanckim teologom, jak:
 • Dietrich Bonhoeffer
 • Rosemary Radford Reuther
 • P. van Buren
 • J.A.T. Robinson
 • Harvey Cox
 • E. L. Mascall
Jeśli chodzi o teologów katolickich opisujących tego typu wypaczenia, są to:
 • jezuita Robert L. Richard
 • apostata (ex-dominikanin) Jordan Bishop McClave
Co ciekawe, “saducejskie” dzieła tych osób nadwyraz często zawierają w tytule słowo “sekularyzacja”, tak dosadnie opisujące procesy dotykające katolicyzm w dniu dzisiejszym.

Socjalistyczne (anty)Królestwo Boże na ziemi

Sprawa redefinicji Królestwa Bożego na ziemi pokazuje zadziwiającą zdolność marksistów do wykorzystywania niejasności. Kwestia ta jest bowiem opisywana przez tzw. eskatologię, czyli dział teologii zajmujący się właśnie sprawami tegoż ziemskiego Królestwa. Jest to jednak bardzo nieprecyzyjna, niejasna i pozostawiająca wiele pola do interpretacji dziedzina teologii, co oczywiście dało się sprawnie wykorzystać.
W tym punkcie uwidacznia się też bezpośredni wpływ protestantyzacji katolicyzmu po Soborze Watykańskim II na jego marksizację, która jest konsekwencją przenikania idei postluterańskich do KRK.
Pogląd o wspólnym celu marksizmu i chrześcijaństwa, jakim miało być ziemskie społeczeństwo przyszłości, zaczął rozwijać teolog protestancki, Karl Barth. Był on też działaczem związków zawodowych i członkiem socjalistycznych ugrupowań oraz komunistycznych ruchów zawiązanych po objęciu przez Hitlera władzy w Niemczech.
Zachwycał się rewolucją rosyjską i twierdził, że poprzez anarchistyczną krytykę wszelkich autorytetów można dojść do realizacji Królestwa Bożego. To właśnie od Bartha wywodzi się marksistowskie rozumienie Królestwa Bożego na ziemi. Uważał on, że chrześcijańskim obowiązkiem jest realizacja marksistowskiej wizji, a jako anarchista rozumiał społeczeństwo idealne jako bezpaństwowe.
Kontynuatorzy jego idei rozwijali tę wizję “Królestwa Bożego”, świeżo po Soborze Watykańskim II dodając do niej “teologię nadziei”. Ważną dla tego nurtu pracą była praca o takim właśnie tytule wydana przez Jurgena Moltmanna. Nadzieja, jako nadająca życiu ludzkiemu dynamikę i będąca motorem napędowym jego działań powinna wedle tej teorii być skierowana właśnie w stronę budowy szczęśliwego społeczeństwa przyszłości, zgodnego z ideologią marksistowską.
Ekumeniczne nastroje i wymuszona nowymi zasadami otwartość sprawiła, że tymi herezjami zatruło się wielu księży, tak że do dziś porusza się te tematy na wszystkich papieskich uniwersytetach. Tzw. teologię nadziei przyjmują też komuniści nawołując jednak, by zmieniła się ona w “teologię komunizmu”. Niektórzy z nich, jak wspomniany wcześniej Farner, uważają bowiem komunizm za jedyną nadzieję na przyszłość, bez której żadnego chrześcijaństwa być nie może.

Wiara bez religii

Zbieżność celów i poglądów protestantyzmu i marksizmu widać dość wyraźnie w idei wiary bez religii. Oczywiście, dla marksistów i komunistów wiara na równi z religią stanowi “opium dla ludu”, jednak mają oni świadomość, że z jednym i drugim na raz nie da się wygrać.
Wyniszczenie moralności spowodowane odrzuceniem nauczania katolickiego (moralności dyktowanej religią, a nie interesem) było widoczne w wiekach XVI-XVII w społeczeństwach wyznających doktryny luterańskie, a tym szlakiem podążają też marksiści w procesie rozsadzania katolicyzmu. Bo skoro Kościół naucza, że wiara jest najważniejsza, to spora część katolików da się oszukać stwierdzeniem, że jest ona wyłącznym warunkiem dobrego życia i zbawienia. Stąd bliska droga do praktycznego protestantyzmu, a od wiary bez religii – do marksizmu i “dobroludzizmu”.
Nurt ten jest już właściwie mainstreamowy, bo nawet prawica jest już przesiąknięta przekonaniem, że bez Kościoła można budować wspaniałe państwo zostawiając wiarę w domach i umysłach, byleby nie wychodziła poza nie. Z kolei lewica z oczywistych względów popiera ten proces rugowania religii z życia publicznego i popycha go o wiele dalej, do poziomu skrajnego i systematycznego wyniszczania tak prawem (np. wymuszanie nieużywania biżuterii z symboliką religijną w miejscach pracy) jak i słowem i “sztuką” w myśl niszczycielskiej Teorii Krytycznej.
Najlepszym przykładem tego, jak daleko zaszedł proces odcinania wiary od religii jest krytyka ze strony samej prawicy skierowana wobec takich ludzi jak Grzegorz Braun za klerykalizm i priorytetowy status Kościoła katolickiego w jego programie wyborczym, czy “pobudkowym”.
Najsmutniejsze w tym całym zamieszaniu jest to, że walka z samą religijnością idzie nieraz z samej hierarchii Kościoła. Coraz częstsza krytyka Różańca ze strony duchownych pod płaszczykiem “braku konieczności monotonnego powtarzania ciągle tego samego”, odchodzenie od kultu Matki Boskiej, wyśmiewanie egzorcyzmów, nazywanie Szatana “konceptem intelektualnym reprezentującym zło”, rugowanie wizualnych reprezentacji świętych z przestrzeni, przemiana Mszy w show i dyskotekę, zeświecczenie strojów księży, a to tylko te najbardziej widoczne. Nie wiemy, czy ci ludzie wiedzą, w jakim kierunku zmierzają. Konsekwencje czynów nie są jednak zależne od tego, czy się ich spodziewamy.

Chrześcijaństwo ateistyczne i marksistowskie

Ponieważ z katolicyzmem walczy cała armia ludzi o różnych poglądach, ich cele i metody będą się różniły, tak jak różnią się prądy marksizujące i protestantyzujące wewnątrz samego Kościoła. Chrześcijaństwo ateistyczne można by nazwać “ostatecznym rozwiązaniem” kwestii katolickiej, bo opiera się na wyrzuceniu z tej religii dosłownie wszystkiego poza naśladownictwem Jezusa z Nazaretu w sprawach służby innym.
Jak wspominałem, komuniści i marksiści z góry odrzucający możliwość istnienia świata duchowego, życia pozagrobowego, a więc i sensu jakiejkolwiek wiary, reinterpretują ideę Królestwa Bożego tak, by odpowiadała socjalistycznej wizji idealnego społeczeństwa. Pozorny bunt Jezusa wobec religijnych nakazów żydowskich rozumieją jako jego areligijność, wszelkie Jego słowa na temat wiary “przegapiają” lub uważają za dopisane później legendy, a ekstremalne wręcz miłosierdzie i altruizm traktują jako… misję wyswobodzenia świata z kapitalistycznego ucisku.
Tak, w pierwszym wieku naszej ery Jezus okazuje się być marksistą/komunistą. Nie on jeden jednak, bo fantazja tych ludzi nie omija nawet Mojżesza, który zgodnie z nową interpretacją był rewolucjonistą ratującym swój naród przed wyzyskiem ze strony Egipcjan.


Katolicy, którzy trafią na księdza-marksistę i usłyszą takie rewelacje mogą zostać sprowadzeni na drogę do katomarksizmu i zmienić się w wyznawców “dobroludzizmu”, zgodnie z którym wszystko co duchowe to jakaś szopka, bo przecież liczy się tylko dobro innych, a w życie pozagrobowe i tak już nikt nie wierzy.
Do czego nas to zaprowadzi?

za: http://sredniowieczny.pl/marksizacja-nauczania-kosciola/

piątek, 9 marca 2018

Rany Świętego Ramienia Pana Jezusa

Tajemnicę nieznanej i bolesnej Rany Świętego Ramienia objawił Pan Jezus Św. Bernardowi w takich słowach: 

Miałem ranę na ramieniu, spowodowaną dźwiganiem krzyża, na trzy palce głęboką, w której widniały trzy odkryte kości. Sprawiła Mi ona większe cierpienie i ból, aniżeli wszystkie inne. Ludzie mało o Niej myślą, dlatego jest nieznana, lecz ty staraj się objawić ją wszystkim chrześcijanom całego świata. Wiedz, że o jakąkolwiek łaskę prosić Mnie będą przez Tę właśnie Ranę, udzielę jej. I wszystkim, którzy z miłości do tej Rany uczczą Mnie odmówieniem codziennie trzech Ojcze nasz i trzech Zdrowaś Maryjo, daruję grzechy powszednie, ich grzechów ciężkich już więcej pamiętać nie będę i nie umrą nagłą śmiercią, a w chwili konania nawiedzi ich Najświętsza Dziewica i uzyskają łaskę i zmiłowanie Moje. 

3x Ojcze nasz... 3x Zdrowaś Maryjo...


środa, 7 marca 2018

Przez 52 lata żywiła się tylko Ciałem Chrystusa – w Polsce ukazała się właśnie Jej „Droga krzyżowa”

Jan Bodakowski: Przetłumaczyłaś „Drogę krzyżową – medytacje Marty Robin”, wydane staraniem Wydawnictwa Sióstr Loretanek. Czy odkrywałaś wizje religijne Autorki podczas tłumaczenia, czy też Jej dzieło znane Ci było wcześniej?


Dr Marta Cywińska: Pierwszy raz o Marcie Robin usłyszałam jako młoda dziewczyna, kiedy pomieszkiwałam w Bretanii, a moja przyjaciółka – gorliwa katoliczka, Bretonka z niezwykle tradycyjnej rodziny poleciła mi zapiski tej mistyczki oraz stygmatyczki jako lekturę obowiązkową. Był to przełom lat 80 i 90 w Polsce nikt ze znanych mi osób o Marcie Robin nie słyszał, a im bardziej wchodziłam w lekturę, tym bardziej uzmysławiałam sobie, że ta postać pojawiła się na mojej drodze się nie bez przyczyny.
 W 2017 roku nakładem Wydawnictwa Sióstr Loretanek ukazała się Jej droga krzyżowa, którą miałam przyjemność tłumaczenia z języka francuskiego, niezwykle sugestywna, przenosząca odbiorcę do realiów z czasów Pana Jezusa a jednocześnie sprawiającą, że ból niewyobrażalny trafia do świadomości odbiorcy. Wraz z red. Anną Wiejak nagrałyśmy razem program poświęcony Marcie Robin http://prawy.pl/53251-marta-robin-cierpienie-nigdy-nie-jest-bez-sensu/

Bodakowski: Marta Robin przez całe życie cierpiała…

Dr Marta Cywińska: Była najmłodsza spośród sześciorga rodzeństwa. W 1918 roku zdiagnozowano u niej paraliż rąk i nóg, a także zanik odruchu przełykania. W tamtych czasach medycyna była bezradna, w momencie diagnozy Marta Robin miała 18 lat i mając lat 21 dostąpiła pierwszego objawienia Matki Bożej. Przez 52 lata -co wydawać nam się może zupełnie niewyobrażalne -Jej jedynym pokarmem była Hostia. Kilka lat temu papież Franciszek promulgował dekret o heroiczności cnót Marty Robin. Ojciec Finet zredagował Jej wizje i zadbał o to by ukazały się w formie drukowanej. Marta Robin była duchową matką wspólnot zwanych Ogniskami Miłości, właściwe całe Jej życie było pod znakiem ogromnego cierpienia fizycznego. W wieku 20 lat sformułowała Akt Miłości i Oddania się Bogu a w 1930 roku otrzymała stygmaty.


 Jan Bodakowski: Jej dom odwiedzały tłumy…

 Dr Marta Cywińska: Tak, do Jej domu położonego w maleńkiej miejscowości na południe od Lyonu przybywały tysiące osób, które wychodziły przemienione, nawrócone. W 1939 roku straciła wzrok ale szkoła, która powstała w pobliskim zamku z jej inspiracji, szkoła dla dziewcząt, miała nieść światło miłości. Zainspirowała powstanie Ognisk Miłości (Foyers de Charité), wspólnot życia prowadzących ośrodki rekolekcyjne.

Jan Bodakowski: Dziękuję za rozmowę.

 http://prawy.pl/67137-przez-52-lata-zywila-sie-tylko-cialem-chrystusa-w-polsce-ukazala-sie-wlasnie-jej-droga-krzyzowa/wtorek, 6 marca 2018

Zegar Męki Pańskiej. Podejmiesz wyzwanie?

Kościół święty zdumiewa bogactwem modlitw i nabożeństw prowadzących wiernych do zbawienia. Skarbnica łask, jakie na nas czekają za ich sprawą, jest niewyczerpana. Szczególnie w czasie Wielkiego Postu i Świętego Triduum Paschalnego dusza szuka sposobności, by zjednoczyć się ze swym Zbawicielem, wszak Ten, w Którym nie ma wdzięku ani też blasku, aby na Niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał (Iz 53,2) ujmuje nasze serce jeszcze mocniej.Im głębiej poznajemy Ofiarę Męża boleści wzgardzonego, chłostanego, zdeptanego (por. Iz 53,3-4), czytając opis Męki Pańskiej w Ewangelii, pismach Ojców Kościoła czy objawieniach, tym bardziej rozumiemy bezgraniczną Miłość Boga do nas. Izajasz mówi: Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie” (Iz 53,5). Zaiste, w pobożnym rozważaniu ostatnich chwil ziemskiego życia naszego Zbawiciela powinniśmy szukać uzdrowienia i mieć nadzieję na nasze zbawienie.

Dlatego dzięki pobożności pasyjnej przez wieki ugruntowało się w Kościele wiele modlitw, pieśni, nowenn, koronek, litanii, godzinek i innych nabożeństw do Najdroższej Krwi Pana Jezusa, do Najświętszych Ran Chrystusa, Jego Najświętszej Głowy, Oblicza, Krzyża Świętego… Wszystko po to, aby współuczestniczyć w cierpieniach i śmierci naszego Odkupiciela. Poczesne miejsce zajmują wśród nich dobrze znane i we wszystkich naszych świątyniach odprawiane nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Jest jednak jeszcze jedna chwalebna praktyka modlitewna, która równie skutecznie może nasze myśli kierować ku Pasji Jezusa Chrystusa – to Zegar Męki Pańskiej.

Decydujące 24 godziny

Zegar Męki Pańskiej jest nabożeństwem, które zachęca do przeżycia całej doby, towarzysząc Panu Jezusowi w ostatnich 24 godzinach Jego przebywania na Ziemi, w tej – chciałoby się rzec – decydującej dobie dla historii ludzkości, kiedy na powrót otwarły się bramy Nieba, a winy grzeszników zostały odkupione krwią Baranka. Nabożeństwo to krzewione jest dziś przez ojców pasjonistów, choć pierwsze jego wersje powstały dużo wcześniej, zanim Zgromadzenie Męki Jezusa Chrystusa zostało zatwierdzone przez Watykan – odnajdujemy je już w XIV stuleciu. Na przestrzeni wieków praktykowało je wielu świętych, jak choćby św. Paweł od Krzyża, św. Alfons Maria de Liguori czy św. Wincenty Pallotti.

Jak rozważać Zegar Męki Pańskiej

Dzięki Zegarowi Męki Pańskiej rozważamy przez 24 godziny konkretne bolesne wydarzenia zaczerpnięte z Ewangelii bądź Tradycji Kościoła. Zaczynamy o godzinie 19.00, kiedy podczas Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus umył nogi Swoim uczniom, a kończymy o godz. 18.00 następnego dnia, przeżywając złożenie Jego ciała do grobu. Modlimy się zatem o każdej pełnej godzinie, zaczynając lekturą fragmentu Pisma Świętego opisującego dane wydarzenie i odmawiając Zdrowaś Maryjo… (po słowie Jezus dodajemy bolesne wydarzenie z tej godziny, np. o godz. 19.00 – umywający nogi Apostołom i dalej modlimy się Święta Maryjo…); potem czytamy rozważanie na dany temat i kończymy aktem strzelistym. Na modlitwie stawiamy się ponownie o godz. 20.00, następnie o 21.00 i tak dalej. Można także dodać ofiarowanie każdej godziny poprzez wezwanie:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci wszystkie zadość­uczynienia Pana Jezusa tej godziny tak pełnej zasług, w której wspominam Jego… (wymienić tajemnicę Męki wyznaczo­ną na tę godzinę, np. umieranie na Krzyżu). Jednoczę się z wszystkimi intencjami Jego Najświętszego Serca i pragnę, aby wszystkie sprawy moje były kierowane przez Niego i z Nim na większą Jego chwałę.

O Maryjo, Matko moja, najdoskonalej miłująca Jezusa Ukrzyżowanego, naucz mnie jednoczyć się z Nim w tej go­dzinie.

Nabożeństwo Zegara Męki Pańskiej możemy rozważać przez 24 godziny w Wielki Czwartek i Wielki Piątek, kiedy w sposób szczególny wspominamy Mękę Jezusa Chrystusa, ale możemy je odprawiać również w całym Wielkim Poście, a także w każdym dowolnym dniu roku liturgicznego, kierując nasze oczy ku cierpiącemu Zbawicielowi. Jeśli z jakiegoś powodu nie możemy odmawiać Zegara co godzinę przez całą dobę, możemy rozważyć wszystkie 24 godziny jednym cięgiem.


Oto wszystkie 24 godziny Zegara Męki Pańskiej:

godz. 19.00 JEZUS UMYWA NOGI APOSTOŁOM

godz. 20.00 JEZUS USTANAWIA EUCHARYSTIĘ

godz. 21.00 JEZUS MODLI SIĘ W OGRODZIE OLIWNYM

godz. 22.00 JEZUS W CZASIE MODLITWY POCI SIĘ KRWIĄ

godz. 23.00 JEZUS POCAŁUNKIEM ZDRADZONY PRZEZ JUDASZA

godz. 24.00 JEZUS PRZED KAPŁANAMI ŻYDOWSKIMI

godz. 1.00 JEZUS FAŁSZYWIE OSKARŻANY

godz. 2.00 JEZUS WYSZYDZANY I POLICZKOWANY

godz. 3.00 PIOTR WYPIERA SIĘ JEZUSA

godz. 4.00 JEZUS UWIĘZIONY W CIEMNICY

godz. 5.00 JEZUS STOI PRZED PIŁATEM

godz. 6.00 JEZUS WZGARDZONY PRZEZ HERODA

godz. 7.00 JEZUS PORÓWNANY DO ZŁOCZYŃCY BARABASZA

godz. 8.00 JEZUS PRZEZ OPRAWCÓW BICZOWANY

godz. 9.00 JEZUS CIERNIEM UKORONOWANY

godz. 10.00 JEZUS NA ŚMIERĆ SKAZANY

godz. 11.00 JEZUS DŹWIGA KRZYŻ NA GOLGOTĘ

godz. 12.00 JEZUS Z SZAT OBNAŻONY I PRZYBITY DO KRZYŻA

godz. 13.00 JEZUS PRZEBACZA DOBREMU ŁOTROWI

godz. 14.00 JEZUS DAJE NAM MARYJĘ ZA MATKĘ

godz. 15.00 JEZUS UMIERA NA KRZYŻU

godz. 16.00 JEZUS WŁÓCZNIĄ PRZEBITY

godz. 17.00 CIAŁO JEZUSA SPOCZYWA NA ŁONIE MATKI

godz. 18.00 CIAŁO JEZUSA ZŁOŻONE DO GROBU


Oddawajmy się rozważaniu męki Chrystusa całym sercem, mając w pamięci Jego słowa do nas, przekazane świętej Faustynie: Jedna godzina rozważania Mojej bolesnej Męki większą zasługę ma, aniżeli cały rok biczowania się aż do krwi; roz­ważanie Moich bolesnych Ran jest dla ciebie z wielkim pożyt­kiem, a Mnie sprawia wielką radość (Dz. 369).
Zegar Męki Pańskiej z Mszału Rzymskiego 1956 r.

poniedziałek, 5 marca 2018

sobota, 3 marca 2018

"Polskie krucjaty? Nasi krzyżowcy wyprawiali się na Prusy"

- Polskimi krucjatami w XIII wieku były wyprawy przeciwko Prusom. To ukoronowanie przyswajania idei wojny krzyżowej. Myślano tak: uderzenie na pogan wspiera chrześcijaństwo i jego obronę Jerozolimy przed muzułmanami - mówiła w Dwójce prof. Maria Starnawska.

Fragment Drzwi Gnieźnieńskich, które zdobi 18 scen z życia św. Wojciecha od narodzin do męczeńskiej śmierci. Skrzydło prawe zawiera obrazy z działalności misyjnej świętego w Polsce i w Prusach (w układzie od góry do dołu)
Fragment Drzwi Gnieźnieńskich, które zdobi 18 scen z życia św. Wojciecha od narodzin do męczeńskiej śmierci. Skrzydło prawe zawiera obrazy z działalności misyjnej świętego w Polsce i w Prusach (w układzie od góry do dołu)Foto: shutterstock.com

Idea, która narodziła się pod koniec XI w. we Francji, gdy papież Urban II zaapelował do europejskich władców i rycerstwa o wyzwolenie Ziemi Świętej spod władzy niewiernych była początkiem wojen, które stały się ideałem średniowiecznym i rozprzestrzeniały się na całą Europę.

- Święta wojna to synteza wojny i chrześcijaństwa, które nie jest religią, jaka aprobowałaby użycie siły zbrojnej. Do XI w. Kościół patrzył z troską na rycerstwo, które dla próżnej chwały walczyło w turniejach i zabijało się wzajemnie. Ten rodzący się poważny problem w łonie chrześcijaństwa pomogła rozwiązać konieczność walki z islamem i wyparcia z Ziemi Świętej muzułmanów zagrażających Cesarstwu Bizantyjskiemu - powiedziała prof. Maria Starnawska zauważając, że pojawił się wówczas nowy typ wojny, która była zarazem pielgrzymką, jaką można było uzasadnić interesem chrześcijaństwa jako całości, a nie partykularnym interesem politycznym.

Zasadniczą rolę w udziale polskiego oręża w krucjatach odegrał św. Bernard z Clairvaux, opat cysterski i wielki autorytet Kościoła. - Nawoływał do drugiej krucjaty i widząc ogromny zapał stwierdził, że ci, którzy chcieliby udać się na wojnę, ale pochodzą ze zbyt odległych krajów, będą mieli podobną zasługę do krzyżowców walczących w Jerozolimie, jeśli ruszą na wrogów chrześcijaństwa, jakich mają w pobliżu. I tak druga krucjata stała się skoordynowanym atakiem przeciwko innowiercom i poganom - stwierdziła prof. Starnawska.

Jaki był udział zakonu cystersów w rozprzestrzenianiu się idei wypraw krzyżowych w Polsce? Czy królem Polski, o którym piszą kronikarze, że znalazł się w orszaku bizantyjskiego cesarza był Władysław II, najstarszy syn Bolesława Krzywoustego? Jaką rolę w odegrały w krucjatach Zakon Rycerski Grobu Bożego (bożogrobcy) i Zakon Maltański (joannici)? O tym w nagraniu audycji.

***
do odsłuchania: https://www.polskieradio.pl/8/4822/Artykul/2025323,Polskie-krucjaty-Nasi-krzyzowcy-wyprawiali-sie-na-Prusy

Tytuł audycji: Kryzys wieku średniego
Prowadzą: Łukasz Kozak i Łukasz Modelski
Gość: prof. Maria Starnawska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Data emisji: 11.02.2018
Godzina emisji: 21.00

mko/bch

piątek, 2 marca 2018

czwartek, 1 marca 2018

Arcybractwo Męki Pańskiej w Krakowie zaprasza w Wielkim Poście

Wszystkich miłośników liturgii z Krakowa i okolic zapraszam w każdy piątek Wielkiego Postu do bazyliki Franciszkańskiej, by wspólnie z Arcybractwem Męki Pańskiej brać udział w nabożeństwie 15 stopni Męki Pańskiej. 

Arcybractwo istnieje nieprzerwanie od 1595 roku, jego członkami byli zarówno królowie jak i uratowani od kary śmierci skazańcy rokujący poprawę (Arcybractwo miało przywilej uwolnić jednego więźnia w Wielki Czwartek). Z racji tego rozdźwięku stanów Arcybracia noszą czarne stroje, łącznie z kapturem z otworami jedynie na oczy, a na swoich laskach niosą m.in. ludzkie czaszki. Arcybractwo charakteryzuje najlepiej ichnie hasło śpiewane podczas nabożeństw: "Memento homo mori. Pamiętaj człowiecze na śmierć, a za grzechy pokutuj!".
Tutaj materiał wideo od PCh24:
https://www.youtube.com/watch?v=lpo-g_eS_V4


Bazylika Franciszkańska, każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 17:00. Po nabożeństwie śpiew gorzkich żali i procesja jerozolimska krużgankami bazyliki. 

z profilu Patryka Grabda. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1162068830594175&set=pcb.1837791199564992&type=3&theater&ifg=1

wtorek, 27 lutego 2018

Wywiad z sekretarzem generalnym FSSPX nt. kapituły generalnejKs. Krystian Thouvenot FSSPX

W dniach od 11 do 21 lipca br. odbędzie się czwarta kapituła generalna Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X.
Wielu katolików niepokoi się kolejnymi zmianami wprowadzanymi przez Watykan; zakłopotanie wśród wiernych budzą m.in. dyskusje wokół posynodalnej ekshortacji Amoris lætitia czy podważanie celibatu kapłańskiego w perspektywie synodu nt. Amazonii. Kardynałowie powstają przeciw kardynałom, biskupi przeciw biskupom. Nie brak dziś katolików dobrej woli dostrzegających słuszność stanowiska abp. Marcela Lefebvre’a – wielu z nich, nawet spoza szeregów tradycjonalistów, przypatruje się zbliżającej się kapitule Bractwa.
Redakcja „Mitteilungsblatt”, biuletynu dystryktu Niemiec, przeprowadziła wywiad z ks. Krystianem Thouvenotem FSSPX, sekretarzem generalnym FSSPX, na którym spoczywa przygotowanie kapituły.


Chcielibyśmy podać wiernym parę informacji o kapitule generalnej w 2018 r. Czy mógłby Ksiądz powiedzieć najpierw parę słów o sobie i o swoich zadaniach w Domu Generalnym?
Święcenia kapłańskie otrzymałem w 2000 r., a od 2008 r. pełnię funkcję sekretarza generalnego FSSPX. Moja praca polega na utrzymywaniu korespondencji między Domem Generalnym a seminariami i dystryktami, a także z członkami Bractwa, oraz na uaktualnianiu informacji o naszych członkach – kapłanach, braciach, siostrach oblatkach i seminarzystach. Zajmuję się rejestrem spotkań rady generalnej i przekazuję decyzje odpowiednim przełożonym; zajmuję się również archiwum i komunikacją Bractwa.

Bractwo jest zarządzane przez przełożonego generalnego i jego dwóch asystentów, wybieranych przez kapitułę…?
Istotnie, Bractwo jest zarządzane przez trzech przełożonych wybieranych na okres 12 lat. Ich zadania to zapewnienie poprawnego funkcjonowania Bractwa, organizacja apostolatu, wyznaczanie przełożonych w dystryktach itd. Jak to określają statuty, przełożeni powinni czuwać nad podtrzymywaniem i rozwijaniem w sercach wszystkich członków „wspaniałomyślności, głębokiego ducha wiary i żarliwej posługi w służbie Kościołowi i dusz”. Mieszkają w Menzingen (w Szwajcarii – przyp. tłum.), gdzie mogą odpocząć między wyjazdami, ale także pracować, modlić się, pogłębiać wiedzę…

Ostatnie lata to okres pomyślnego rozwoju Bractwa. Niedawno opublikował Ksiądz parę statystyk pokazujących ten wzrost. Czy może nam Ksiądz powiedzieć coś więcej na ten temat?
Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X wzrasta powoli, ale stabilnie. Nasze dzieła wszędzie wymagają wsparcia i odnawiania sił, dlatego też trzeba ciągle prosić i modlić się o wiele powołań kapłańskich i zakonnych, a zwłaszcza o wielu świętych kapłanów.

Porozmawiajmy o kapitule.
W lipcu br. odbędzie się czwarta kapituła generalna Bractwa Św. Piusa X. Jest to ważne zgromadzenie, albowiem wybiera najwyższych przełożonych na okres 12 lat, a także sprawdza, czy Bractwo pozostaje wierne swoim statuom i duchowi. Jest to okazja, aby podsumować nasz apostolat, rozwój dzieł, życie wspólnotowe, środki uświęcenia członków.
Kapituła odbędzie się w seminarium św. Piusa X w Ecône. Zgromadzi wszystkich przełożonych dystryktów i seminariów, biskupów, a także najstarszych członków. Kapitułę poprzedzą rekolekcje kapłańskie, których celem będzie należyte przygotowanie się uczestników.

Co jest zadaniem kapituły?
Jak już powiedziałem, zadaniem kapituły jest wybór wyższych przełożonych oraz kontrola dochowywania wierności statutom. Z okazji kapituły wszyscy członkowie mogli napisać do sekretariatu generalnego, aby przedstawić swój punkt widzenia, prośby oraz trudności. Wszystkie te opinie będą przedmiotem podsumowania i dyskusji podczas kapituły.


Procesja z okazji święceń kapłańskich w Ecône

Kto może zostać wybrany na przełożonego generalnego?
Każdy kapłan Bractwa, który ukończył 30 lat i złożył śluby wieczyste; obecnie oznacza to aż 462 osób! Przełożony generalny jest wybierany większością 2/3 głosów, a asystenci zwykłą większością. Głosowania podczas wyborów, w których bierze udział 41 uczestników kapituły, są tajne.

Statuty autorstwa abp. Marcelego Lefebvre’a przewidują, że przełożony generalny ma dążyć do uznania Bractwa Św. Piusa X na prawie papieskim. Czy będzie mowa o prałaturze personalnej?
Istotnie, nasze statuty przewidują, że Bractwo będzie czyniło „konieczne starania w celu funkcjonowania na prawie papieskim”. Było to zresztą ciągłe staranie abp. Lefebvre’a wobec niesprawiedliwej i nielegalnej kasacji Bractwa w 1975 r., a także w okresie propozycji uznania kanonicznego, które przedstawił w 1987 r. Jednakże kwestia naszej legalności jest konsekwencją nienormalnego stanu Kościoła oraz oskarżeń, które padają pod naszym adresem. Jesteśmy rzymskimi katolikami, poczuwamy się do jedności z papieżem i hierarchią Kościoła – ale [jedności] w katolickiej wierze. Podążamy za papieżem, wikariuszem Chrystusa i następcą św. Piotra, ale nie Lutra czy Lamennais’ego. Uznajemy Magisterium, autorytet Stolicy Apostolskiej i soborów, ale w ciągłości Tradycji, nie zaś w nowościach, które podkopują wiarę, liturgię i naukę Kościoła.
Wracając do pytania – w czasie kapituły zostanie prawdopodobnie poruszona kwestia prałatury personalnej. Jednakże to przełożony generalny prowadzi Bractwo – sam – i to na nim spoczywa odpowiedzialność za relacje między Tradycją a Rzymem. W 1988 r. abp Lefebvre wyraźnie podkreślił ten aspekt.

Jakie zdaniem Księdza są inne ważne dla życia Bractwa kwestie, którymi kapituła generalna powinna się zająć?
Kapituła sprawdzi wszystkie aspekty dnia codziennego, zarządzanie majątkami, skupi się z pewnością na kwestiach rekrutacji członków i ich wytrwania [w Bractwie], na szkołach, misjach, rozwoju dzieł oraz stosowaniu statutów w naszych wspólnotach.

Serce Bractwa stanowią seminaria. Jakie są ich problemy wymagające rozwiązania? Przedtem sprawował Ksiądz posługę w szkolnictwie wyższym, miał więc Ksiądz styczność ze studentami…
Seminaria rzeczywiście należą do serca życia Bractwa, które jest przede wszystkim dziełem odnowy kapłaństwa katolickiego, a więc i formacji mającej zapewnić Kościołowi kapłanów, których tak bardzo potrzebuje. Do priorytetów należy zapewnienie kształcenia kapłańskiego dobrej jakości, a więc posiadanie kompetentnych wykładowców. Ci zaś powinni również być w stanie towarzyszyć klerykom, aby wznosili się stopień po stopniu ku ołtarzowi i krzewili w sobie cnoty kapłańskie.

Siostry Bractwa Św. Piusa X również mają w tym roku swoją kapitułę generalną…
Istotnie, Siostry Bractwa Św. Piusa X zgromadzą się na swej własnej kapitule wiosną tego roku. Pełnią one wspaniałą posługę u boku kapłanów, a ich życie zakonne wnosi wiele do przeoratów i szkół, w których posługują.

Co mogą zrobić wierni w związku z kapitułą?
Zachęcamy wiernych, aby już od teraz modlili się w intencjach kapituły, a ujmując bardziej ogólnie – za rozwój Bractwa jako dzieła Kościoła, wedle woli założyciela Bractwa. Myślę szczególnie o członkach Trzeciego Zakonu, którzy w sposób bliższy dzielą naszego ducha i nasze intencje i często pomagają w przeoratach, a także zanoszą codziennie do nieba swoje modlitwy wspomagające to opatrznościowe dzieło.

 https://news.fsspx.pl/2018/02/wywiad-z-sekretarzem-generalnym-fsspx-nt-kapituly-generalnej/

poniedziałek, 26 lutego 2018

„Różaniec na wybrzeżu” Wielkiej Brytanii - 29 kwietnia 2018 r.

 „Różaniec na wybrzeżu” z oficjalnym wsparciem hierarchów. Akcja nabiera tempa

Członek konferencji episkopatu Anglii i Walii - kardynał Vincent Nichols udzielił
wsparcia inicjatywie „Różaniec na wybrzeżu”, organizowanej przez wiernych z Wielkiej Brytanii.Kardynał Nichols poinformował o swoim wsparciu organizatorów akcji w oficjalnym liście. Otwarcie wyraził swoje poparcie i podziękował organizatorom za podjęcie trudu organizacji całego przedsięwzięcia.

- W bardzo zsekularyzowanym świecie, w którym przyszło nam żyć, modlitwa o wiarę, życie i pokój w naszych krajach jest żywym świadectwem prawdy przekazanej w Ewangelii. Kościół musi stanowczo włączać się w podobne dzieła, aby jego misja głoszenia światu Słowa Życia dotknęła wszystkich, którzy żyją i pracują w Wielkiej Brytanii – napisał w liście kardynał.

Dodatkowo kard. Nichols życzył powodzenia organizatorom i uczestnikom tego aktu świadectwa wiary oraz zapewnił o swoich modlitwach i pamięci.Wcześniej poparcia inicjatywie udzielili biskup John Keenan ze szkockiej diecezji Paisley oraz ojciec Jeremy Milne, wikariusz biskupi ds. Małżeństwa i Rodziny z Archidiecezji edynburskiej. Po raz pierwszy jednak oficjalnego poparcia udzielił kardynał. Organizatorzy liczą, że dzięki temu akcja zyska jeszcze większy zasięg, a wsparcie hierarchów tylko pomoże w utwierdzeniu wśród wiernych poczucia słuszności akcji.

„Różaniec na wybrzeżu” Wielkiej Brytanii rozpocznie się 29 kwietnia 2018 r. Już 1 marca ruszy kampania medialna i cykl nabożeństw w intencji akcji.

Więcej na ten temat:
 Polscy katolicy inspirują Europę. Będzie „Różaniec do Granic” w Wielkiej Brytanii
Brytyjski „Różaniec na wybrzeżu” coraz bliżej. Oddolna akcja wiernych nabiera tempa

kontakt: https://www.rosaryonthecoast.co.uk/contact-1

Źródło; rosaryonthecoast.co.uk
PR  

niedziela, 25 lutego 2018

Francja: Budowa nowego kościoła Bractwa w NantesProjekt nowego kościoła pw. św. Ludwika w Nantes

Jeden z największych przeoratów Bractwa we Francji znajduje się w Nantes, stolicy Kraju Loary – regionu administracyjnego położonego na zachodzie tego państwa. Na początku lutego br. rozpoczęła się tam poważna budowa: dotychczasowa kaplica została zburzona, żeby na jej miejscu mógł powstać kościół, mieszczący do 400 wiernych. Przy nowej świątyni – która „odziedziczy” po kaplicy wezwanie św. Ludwika – przewidziano dodatkowo salę konferencyjną na 160 miejsc, sale na lekcje katechizmu czy spotkania duszpasterstwa studentów. Budowa ma zostać ukończona w ciągu dwóch lat.


Kaplica pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nantes
W związku z brakiem miejsca kultu podczas trwania budowy przeor w Nantes, ks. Brunon France FSSPX, zwrócił się do lokalnego ordynariusza, bp. Jana Pawła Jamesa. Biskup Nantes wyraził chęć pomocy wobec zaistniałej sytuacji i za jego zgodą niedzielne Msze św. dla wiernych są tymczasowo odprawiane w kaplicy pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W dzienniku „Presse Océan” z 9 lutego 2018 r. ks. Benedykt Bertrand, wikariusz generalny, tak skomentował decyzję ugoszczenia wiernych z przeoratu św. Ludwika: „Istotnie, jakiś czas temu Bractwo Św. Piusa X zwróciło się do kurii, tłumacząc niemożliwość znalezienia innego miejsca kultu podczas budowy nowej kaplicy na swojej posesji przy ul. François-Bruneau. Daliśmy sobie czas do namysłu. Następnie podjęliśmy decyzję użyczenia kaplicy Niepokalanego Poczęcia, biorąc pod uwagę, że nie jest to parafia, gdzie są odprawiane są Msze, że użyczenie tyczy się tylko niedzieli rano i że jest ograniczone na czas robót.”

Neogotycka kaplica pw. Niepokalanego Poczęcia znajduje się w centrum Nantes przy ul. Malherbe, w pobliżu dworca głównego i katedry śś. Piotra i Pawła. Kaplica może pomieścić ok. 300 wiernych. Obecnie kapłani z Bractwa Św. Pius X sprawują w niej Msze św. w niedziele o 8.30 i 10.00.
Zdjęcia z placu budowy oraz plany nowej kaplicy dostępne są na stronie internetowej przeoratu św. Ludwika.

 https://news.fsspx.pl/2018/02/francja-budowa-nowego-kosciola-bractwa-w-nantes/