piątek, 25 maja 2018

24 Maj – MARYI PANNY WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH"Maryja jest Orędowniczką i Wspomożycielką dla grzeszników i nieszczęśliwych”. Maryjo, Wspomożenie Wiernych - módl się za nami!

Naród polski – NARÓD WYBRANY

Naród polski – 

NARÓD WYBRANY


Sygnalizowałem w moim artykule zatytułowanym „II RP – Co nam z niej zostało?” z dnia 18.05.2018 r. wątek wybraństwa Narodu Polskiego. Zanim zacznę moją myśl zacytuję fragment swojego wystąpienia na Kongresie dla Społecznego Panowania Chrystusa Gdańsku w dniu 18 VI AD 2016, pt. „Intronizacja Chrystusa Króla, znaki czasu a powrót Tradycji Katolickiej”.

„Znamy te wszystkie objawienia prywatne jak licheńskie, gdzie Matka Boża odnosząc się do czasów przyszłych mówi, że z Polski „pójdą misjonarze na wschód zachód, północ i południe”. Znamy te mistyczne rozmowy Pana Jezusa z latach 30-tych XX w., kiedy rozmawiał ze swymi służebnicami s. Faustyną i Rozalią.
Co raz bardziej przychylam się do tezy, że przez całe dzieje Nasz Król przygotowuje nasz naród Polski do tej kluczowej roli w ekonomii zbawienia świata. Nie stworzyliśmy imperium, tracąc przez grzechy elity, własne państwo. Nie jesteśmy państwem centralnym, a peryferyjnym, nie rozdajemy kart w koncercie mocarstw, nie jesteśmy potęgą gospodarczą, ale też niczego nam nie brakuje. Ale właśnie dlatego uważam, że Pan Jezus, dał nam zupełnie inną rolę, nieustanie nam w tym pomagając. On chce wręcz abyśmy spełnili jego wolę wbrew naszym słabością i grzechom. Zsyłając na nas komunizm, uchronił nas przez jakiś czas przed modernizmem na Zachodzie, a nie dając nam przesytu dobrobytu jak w Niemczech ochronił nas przed ateizmem i zalewem migracji muzułmańskiej. Przez dzieje Boski Pasterz pasie nas rózgą żelazną”.
Od tego czasu dokonała się Intronizacja Chrystusa Króla, przez małostkowość bp. Czyża nazwano Naszego Pana „Panem i Władcą” oraz odbył się różaniec do granic, który rozlał się już po świecie. Konflikt między Polską a liberalną Europą jest w gruncie rzeczy konfliktem ideologicznym między Rewolucją (w swych czterech fazach), a Tradycją średniowieczną.
I najważniejsze, konflikt Polski z żydami, jest w swej nadprzyrodzonej istocie, konfliktem o wybraństwo między byłym, bo bogobójczym narodem, a nowym narodem wybranym, przy końcu czasów. Nawet przysłowiowy „polski kompleks” trzyma nas w cnocie pokory, najbardziej umiłowanej cnocie w oczach Boga.
Widok postępującej duchowej mizerii, przyspieszona apostazja całego pokolenia, pustoszejące kościoły, a na gruncie politycznym przekształcenie „dobrej zmiany” w szabesgojów-idiotów amerykańskiego „neokonserwatyzmu”, realizacja programu migracyjnego zaproponowanego jeszcze przez rząd Tuska (raport Boniego) nie napawa optymizmem, lecz wręcz rodzi przerażenie.
Parafrazując kard. Hlonda, nie będziemy mieli nigdy tyle czołgów co Rosja, nie będziemy bogaci jak Niemcy, ani jak żydzi z ich wpływami. Więc ufności: módlmy się, czyńmy dobro dla Boga. On Jezus Naszym Pasterzem, Królem, On Pan Historii pokieruje naszymi dalszymi losami. Ku wybraństwu.
Piotr Błaszkowski
za: http://prawy.pl/71816-narod-polski-narod-wybrany/


środa, 23 maja 2018

Suche dni letnie - post ścisły.

środa, 23 maja 2018


Suche dni po Zesłaniu Ducha Świętego - post ścisły.


W tę środę, piątek i sobotę, (23, 25 i 26 maja) przypadają w tym roku Suche Dni letnie (po Zesłaniu Ducha Świętego - Zielonych Świątkach). Suche Dni w tradycji Kościoła katolickiego to kwartalne dni postu obejmujące środę, piątek i sobotę, obchodzone na początku każdej z czterech pór roku. Letnie Suche Dni obchodzi się po Zesłaniu Ducha Św. W tym czasie obowiązuje w Kościele katolickim post ścisły (wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ilościowy - trzy posiłki w tym tylko jeden do syta).

Zwyczaj ten sięga do najdawniejszej epoki Kościoła rzymskiego - jest starszy nawet od Adwentu. Po zbójeckim, heretyckim "Soborze Watykańskim II" w "kościele" posoborowym uzależniono datę i sposób obchodu od decyzji poszczególnych ordynariuszy, co sprawiło, że ten prastary i powszechny zwyczaj praktycznie zniknął z obrzędowości post-katolickiej.

za: https://tenetetraditiones.blogspot.com/2018/05/suche-dni-po-zesaniu-ducha-swietego.html?spref=fb

Wykłady ks. Karola Stehlina w Polsce
http://www.piusx.org.pl/komunikaty/2018/122

poniedziałek, 21 maja 2018

Siedem Darów Ducha Świętego Autor: Rzymski Katolik - Pomoce katechetyczne dla tradsów -

WYKŁAD NAUKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 
Św. Robert kard. Bellarmin SI
ROZDZIAŁ XIII O SIEDMIU DARACH DUCHA ŚWIĘTEGO 
 –––––––– 

UCZEŃ. Jakie są Siedem Darów Ducha Świętego? 

NAUCZYCIEL. Są te o których nauczył nas Izajasz Prorok, a są następujące: Mądrość, Rozum, Rada, Moc, Umiejętność, Pobożność, Bojaźń Boża. 

U. Ku czemu służą te dary? 

N. Służą nam za szczeble do doskonałości Chrześcijańskiej. Są bowiem jakby drabiną prowadzącą od przepaści grzechu do szczytu świętości. Prorok liczył te szczeble z góry na dół, bo je widział jako drabinę zstępującą z Nieba na ziemię; lecz my będziemy je liczyć odwrotnie, to jest z dołu do góry, bo mamy podnosić się po tych szczeblach od ziemi do Nieba. Pierwszym przeto dla nas szczeblem jest Bojaźń Boża, która kruszy grzesznika, gdy wspomni, iż ma nieprzyjacielem Boga Wszechmogącego. Drugim szczeblem jest Pobożność; bo kto obawia się kar, którymi Bóg grozi grzesznikom, zaczyna być pobożnym, i pragnie być posłusznym Bogu i służyć Mu, i świętą wolę Jego spełniać we wszystkim. Trzecim szczeblem jest Umiejętność; bo kto pragnie spełniać wolę Bożą, prosi Boga aby go nauczył świętych Przykazań swoich; a Bóg częścią przez kaznodziejów, częścią przez święte książki, częścią przez wewnętrzne natchnienia, naucza go tego wszystkiego, co mu jest do zbawienia potrzebnym. Czwartym szczeblem jest Moc; kto bowiem chce i umie służyć Bogu we wszystkim, znajduje liczne trudności w pokusach świata, ciała i szatana; przeto, Bóg daje mu dar mocy do pokonania tych wszystkich trudności. Piątym szczeblem jest Rada; bo gdy szatan nie może zwyciężyć siłą, używa podstępów i zwodniczymi pozorami dobra, stara się człowieka sprawiedliwego złudzić i do upadku przywieść: lecz Bóg go nie opuszcza, i daje mu dar Rady, który go ochrania od podejść szatańskich, od sideł piekielnych. Szóstym szczeblem jest Rozum; bo skoro człowiek jest już dobrze wyćwiczonym w życiu czynnym i odniósł wiele zwycięstw nad szatanem, Bóg go przyciąga i podnosi do życia Bogomyślnego, i przez dar Rozumu daje mu zgłębiać Tajemnice Wiary. Siódmym szczeblem jest Mądrość, która jest dopełnieniem doskonałości: bo ten jest mądrym, kto zna pierwszą Przyczynę wszechrzeczy, i podług niej urządza wszystkie sprawy swoje; co ten tylko uczynić może, kto łączy w sobie dar Rozumu z doskonałą Miłością; bo przez dar Rozumu poznaje pierwszą Przyczynę, a zaś przez Miłość, do tej pierwszej Przyczyny, która jest także ostatecznym końcem, wszelką rzecz zwraca i odnosi. To połączenie Rozumu z Miłością, zowie się Mądrością, którą św. Bernard nazywa Wiedzą Słodką (sapiens scientia). 
––––––––––– 

Wykład Nauki Chrześcijańskiej, ułożony z rozkazu Klemensa VIII Papieża, przez kardynała Roberta Bellarmina. Na polski język przetłumaczony i w Propagandzie wydany, w Rzymie 1844. Ku większej chwale Bożej, i ku zbawieniu bliźnich przedrukowany, ss. 164-165.
Dar mądrości
Dar rozumu
Dar rady
Dar męstwa
Dar umiejętności
Dar bojaźni Bożej
Dar pobożności

 https://rzymski-katolik.blogspot.com/2013/01/siedem-darow-ducha-swietego.html?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork

niedziela, 20 maja 2018

piątek, 18 maja 2018

czwartek, 17 maja 2018

Duch Sartre’a w Kościele. Jak jezuici przystąpili do rewolucji Maja 68?

Duch Sartre’a w Kościele. Jak jezuici przystąpili do rewolucji Maja 68?


Strona główna   >   Opinie

Duch Sartre’a w Kościele. Jak jezuici przystąpili do rewolucji Maja 68?
Jean-Paul Sartre

Kiedy zblazowani studenci Sorbony paraliżowali gaullistowską Francję, wywracając tym samym do góry nogami nie tylko ład publiczny, ale i chrześcijański porządek, nie mogli nawet przypuszczać, że zyskają tak silne oparcie w ludziach mających tego porządku bronić. Niestety, wiele roszczeń rewolucji Maja ‘68. roku znalazło schronienie w głowach i sercach ludzi Kościoła, a ze skutkami tego stanu rzeczy borykamy się do dziś. Mało tego: zdają się one wracać z coraz większym impetem.

Silnie ugruntowana w rzeczywistości politycznej francuska lewica nie legitymizowała początkowo niepokojów wiosny ‘68 skupiając się jedynie na podsycaniu związkowych żądań podwyżek wynagrodzeń. Niemniej, niespełnionym wówczas intelektualistom, trwająca rewolucja zdawała się być idealną okazją do wcielenia w życie swoich – do tej pory marginalizowanych lub traktowanych pobłażliwie nawet przez rzekomych sojuszników – idei. Tak było chociażby w przypadku Herberta Marcuse’a, skrajnie marksistowskiego socjologa czy Jeana-Paula Sartre’a, związanego z Francuską Partią Komunistyczną marksistowskiego egzystencjalisty.
(...) 

Mateusz Ochman
więcej na: https://www.pch24.pl/duch-sartrea-w-kosciele--jak-jezuici-przystapili-do-rewolucji-maja-68-,60310,i.html

środa, 16 maja 2018

Kapa liturgiczna z Niepokalanowa i św. Maksymilian KolbeKapa (ta z fotografii pochodzi z pierwszej połowy XX wieku) jest strojem liturgicznym zakładanym poza Mszą Świętą czyli podczas obrzędów i nabożeństw. 
Klasztor Niepokalanów
fot. Magdalena Chudzicka

https://www.facebook.com/wydawnictwo.niepokalanow/photos/a.316954285036840.78746.172613566137580/1808794895852764/?type=3&theater

sobota, 12 maja 2018

Europoseł Waldemar Tomaszewski – Przewodniczący AWPL- ZChR o ochronie życia na Litwiehttp://prawy.pl/70900-europosel-waldemar-tomaszowski-o-ochronie-zycia-na-litwie/#comment-6623396

piątek, 11 maja 2018

Publiczny Różaniec. Sprawdź datę oraz miejsce i przybądź! maj AD 2018

Publiczny Różaniec. Sprawdź datę oraz miejsce i przybądź! [NOWE]


Już od wielu miesięcy w miastach naszej Ojczyzny organizowane są publiczne różańce w intencji odnowy moralnej Polski i Polaków. Cieszą się one wśród wiernych dużym zainteresowaniem, czego dowodzi uczestnictwo w publicznych modlitwach oraz zaangażowanie w ich organizacje mieszkańców kolejnych miast.Jak powiedział św. Augustyn: „Wyobraźmy sobie wojsko złożone z żołnierzy takich, jakich formuje nauka Jezusa Chrystusa; wyobraźmy sobie gubernatorów, małżonków, rodziców, dzieci, nauczycieli, służących, królów, sędziów, podatników, poborców takich, jakich chce doktryna chrześcijańska! I niech poganie ośmielą się jeszcze mówić, że takie nauczanie jest sprzeczne z interesem państwa! Przeciwnie, muszą oni przyznać bez wahania, że taka doktryna jest ochroną państwa, jeżeli się jej wiernie przestrzega” (CXXXVIII, al. 5, Ad Marcellinum, rozdz. II, nr.15).

Z kolei błogosławiony papież Pius IX mówił: Dajcie mi armię modlących się na Różańcu, a podbiję świat!

Zapraszamy do modlitwy różańcowej:
BYDGOSZCZ, Stary Rynek, 13 maja (niedziela), godz. 17:00
GDAŃSK, przed budynkiem Rady Miasta, Wały Jagiellońskie 1, 13 maja (niedziela), godz. 17:30
GDYNIA, przy Urzędzie Miasta, ul. Piłsudskiego, 13 maja (niedziela), godz. 17:30
GLIWICE, Rynek, pod figurą Matki Bożej, 11 maja (piątek), godz. 19:00
GNIEZNO, deptak przy ul. Chrobrego, 13 maja (niedziela), godz. 16:00
JELENIA GÓRA, pod Ratuszem, koło Fontanny Neptuna, 12 maja (sobota), godz. 18.00
KALISZ, plac Jana Pawła II, 12 maja (sobota), godz. 17:30
KĘDZIERZYN-KOŹLE, przed wejściem głównym do SPZOZ od ul. Roosevelta, 25 maja (piątek), godz. 17:00 (w intencji zadośćuczynienia za grzech aborcji)
KRAKÓW, Rynek, pod kościołem św. Wojciecha, 13 maja (niedziela), godz. 17:00
LEGNICA, przed wejściem do WSS od strony ul. Klonowej, 23 maja (środa), godz. 18:00
LUBLIN, Plac Litewski, 13 maja (niedziela), godz. 17:30
ŁÓDŹ, skrzyżowanie ul. Piotrowskiej i Piłsudskiego, 13 maja (niedziela), godz. 17:30
PABIANICE, przy Urzędzie Miasta, 13 maja (niedziela), godz. 17:30
RADOM, Plac Jagielloński, 13 maja (niedziela), godz. 17:30
RADZYŃ PODLASKI, Plac Wolności, 13 maja (niedziela), godz. 17:30
RZESZÓW, Plac Śreniawitów, przy pomniku Ofiar Komunizmu, 13 maja (niedziela), godz. 19:00
TARNÓW, Rynek, 12 maja (sobota), godz. 15:00
TCZEW, przed Urzędem Miasta, pl. Piłsudskiego 1, 13 maja (niedziela), godz. 17:30
 TORUŃ, Rynek Staromiejski przy pomniku Kopernika, 13 maja (niedziela), godz. 17:00
 WARSZAWA, Krakowskie Przedmieście 64, przed figurą Matki Bożej Pasawskiej, 13 maja (niedziela),
godz. 19:00
WEJHEROWO, pl. Wejhera przy pomniku Wejhera, 13 maja (niedziela), godz. 17:30
WROCŁAW, Rynek, pod pręgierzem, 12 maja (sobota), godz. 16:00
WROCŁAW, pl. Kościelny przed kościołem św. Krzyża na Ostrowie Tumskim, 24 maja (czwartek), godz. 19:00 (w intencji prześladowanych chrześcijan i ich prześladowców)
ZIELONA GÓRA, róg ulic Sobieskiego i Pod Filarami, 16 maja (środa), godz. 18:00
POZNAŃ, Plac Wolności, 13 maja, godz. 15:00
OLSZTYN, Plac przy Ratuszu, 13 maja, godz. 17:30
OSTRÓDA, Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego, przy fontannie, 13 maja, godz. 17:30
IŁAWA, Rynek na Starym Mieście, 13 maja, godz 17:30
LESZNO, Rynek, przy Ratuszu, 13 maja, godz. 17:30
PRUSZCZ GDAŃSKI, Plac przy skrzyżowaniu ul. Chopina i Grunwaldzkiej, 13 maja, godz. 17:30
BYTÓW, Rynek przy Placu Wyszyńskiego, 25 maja, godz.17:30
CHOJNICE, Stary rynek, 25 maja, godz. 17:30
KOŚCIERZYNA, Rynek, 25 maja, godz. 17:30
MIASTKO, Plac przed UM, ul. Grunwaldzka, 25 maja, godz. 17:30
PUCK, Stary Rynek, przed UM, 25 maja, godz. 17:30
RUMIA, Skrzyżowanie ul. Dąbrowskiego i Piłsudskiego, przy sanktuarium NMPWW, 25 maja, godz. 17:30.
   
 W czasie, kiedy zło coraz mocniej nas atakuje, potrzebna jest gorliwa modlitwa. Prosiła o nią Matka Boża objawiająca się sto lat temu trójce fatimskich dzieci. Moc Różańca jest ogromna. Może ocalić każdego z nas, ale i cały świat. Nic dziwnego, że złe moce z nią walczą.

Zobacz poruszający film o potrzebie modlitwy różańcowej (...)
https://www.pch24.pl/publiczny-rozaniec--sprawdz-date-oraz-miejsce-i-przybadz---nowe-,49169,i.html

czwartek, 10 maja 2018

św. Stanisławie módl się za nami!

Ks. Krzysztof Gołębiewski, Kazanie na świętego Stanisława, biskupa i męczennika 08.05.2018 (video)
 https://gdynia.fsspx.pl/2018/05/09/ks-krzysztof-golebiewski-kazanie-na-swietego-stanislawa-biskupa-i-meczennika-08-05-2018-video/

ROSARY ON THE COAST OF THE BRITISH ISLESśroda, 9 maja 2018

Rozwój misji Bractwa Św. Piusa X w Gabonie

Rozwój misji Bractwa Św. Piusa X w Gabonie

Męska szkoła Najświętszego Serca Jezusowego w Libreville
Misja św. Piusa X w Gabonie została założona przez abpa Marcelego Lefebvre’a w 1986 r. Wybór tego afrykańskiego kraju miał podstawy historyczne i osobiste: o. Marceli przebywał w Gabonie w latach 1932–1944, pełniąc m.in. posługę misjonarza oraz rektora seminarium duchownego. Otwierając Misję św. Piusa X mógł więc liczyć na wsparcie wiernych oraz neutralność, jeśli nie wręcz życzliwość części gabońskiego episkopatu, którego członkowie byli jego wychowankami z seminarium.
Przy Misji św. Piusa X pracuje obecnie siedmiu księży, tyle samo sióstr i jeden brat. Znana w całej stolicy Gabonu, aktualnie skupia ona ok. 2000 stałych wiernych, a ponad 600 dzieci uczęszcza na lekcje katechizmu. Rocznie kapłani Bractwa udzielają na misji aż ok. 150 chrztów. Dodajmy, że ks. Karol Stehlin FSSPX, były przełożony Bractwa Św. Piusa X w Polsce, spędził w Gabonie dziewięć lat przy pracy misyjnej, od początków misji aż do 1994 r.
Przy misji działają dwie szkoły. Założona w 1994 r. męska szkoła Najświętszego Serca Jezusowego liczy ok. 250 uczniów. W swej ponad dwudziestoletniej historii była ona stopniowo rozbudowywana i obecnie tworzy okazały kompleks edukacyjno-wychowawczy, z internatem włącznie. Z kolei otwarta w 2013 r. szkoła Matki Bożej od Opatrzności kształci już ponad 125 dziewczynek, zatrudniając w tym celu 11 nauczycielek i kilka pomocnic.
Wobec tego sukcesu, jak i dalszego zapotrzebowania, Bractwo Św. Piusa X w Gabonie pragnie rozszerzyć żeńską szkołę o kolejne klasy, powiększając obecny budynek, a także dobudowując nowy gmach dla gimnazjum, który pomieściłby refektarz, kuchnię, pokój nauczycielski i salę spotkań. Koszt projektu wyceniono na 300 000 €, a prace są przewidziane od maja do grudnia br.
Kilkuminutowe nagranie (w języku francuskim) pokazuje obecny stan misji Bractwa w Gabonie oraz projekt rozbudowy szkoły żeńskiej w Libreville (...)
https://news.fsspx.pl/2018/04/rozwoj-misji-bractwa-sw-piusa-x-w-gabonie/

wtorek, 8 maja 2018

"Nowa msza..." - wykład x. Szymona Bański, 12 maj, g. 17.00, Łódź


https://www.facebook.com/525209040951057/photos/gm.618161918523317/1071481756323780/?type=3&theater

poniedziałek, 7 maja 2018

Dni Krzyżowe

Dni Krzyżowe

Właściwa nazwa: Dni błagalne (rogationes, od łac. rogo - prosić, modlić się). Swoimi początkami sięgają chrześcijańskiej starożytności. Do dni błagalnych należą: święto św. Marka Ewangelisty (obchód stały 25 kwietnia) i trzy dni przed uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego (Dni Krzyżowe). Zasadniczo daje się im miejsce w trzy dni od VI Niedzieli Wielkanocnej do środy przed uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego. W dni błagalne urządza się procesje w kierunku pól, ze śpiewem litanii do Wszystkich Świętych oraz suplikacji. Dobrego Boga, Który swojemu stworzeniu "daje pokarm we właściwym czasie i otwiera rękę swoją" prosimy o dobre zbiory oraz o sprzyjającą pogodę.
Modlitwy o urodzaje w święto św. Marka (25 kwietnia)

Procesja w dniu św. Marka (litaniae maiores - prośby większe) znana jest już od pierwszych wieków chrześcijaństwa, była jednak zwyczajem lokalnym, który wytworzył się w środowisku rzymskim. Przyjmuje się, iż jest kontynuacją procesji pogańskiej (zwanej robigalia) ku czci bożka Robigusa, która udawała się w pola dla uzyskania od bóstw dobrych zbiorów. Z czasem obrządki te zostały jednak zaadaptowane do chrześcijaństwa. Do ostatecznego ukształtowania się litaniae maiores i ustalenia ich na dzień 25 kwietnia przyczynił się papież Grzegorz Wielki. Odnowa kalendarza (1969 r.) skreśliła jednak te obchody z kalendarza ogólnego (tj. obowiązującego dla całego Kościoła).

Dni błagalne, Dni krzyżowe
Z kolei obchodzone przez nas Dni błagalne (dni krzyżowe) przed Wniebowstąpieniem Pańskim (tzw. litaniae minores - prośby mniejsze), po raz pierwszy pojawiły się w Galii (Francja) w V w. Zostały one ustanowione przez bp Memerta z Vienne, a zatwierdzone przez Synod w Orleanie (511 r.) stały się obowiązujące dla całej Galii. Określenie litaniae minores pojawia się jednak dopiero w X w. Modlono się wówczas o urodzaje, obfite plony i ich zachowanie wraz z ludźmi od klęsk żywiołowych. Zwyczaj został przejęty przez Rzym za Leona III (VIII/IX w.), rzymskie księgi liturgiczne odnotowują je w XIII w., ale dopiero po reformie mszału za papieża Piusa V w 1570 roku znajdują one swoje miejsce w mszale. Tylko w Polsce dni te nazywamy Dniami krzyżowymi, gdyż procesje te obrały za kierunek krzyże stojące w polu, przy których odprawiano nabożeństwa błagalne.

Początkowo oba te obchody miały charakter zdecydowanie pokutny (diakon przewodniczący im zakładał nawet szaty koloru czarnego). Nie było to jednak zgodne z duchem przeżywanego okresu liturgicznego - trwał przecież nadal radosny okres wielkanocny. Według nowego kalendarza liturgicznego Kościół w Dni Krzyżowe oraz w Suche Dni (czyli Kwartalne Dni Modlitw) zanosi błagania do Boga o obfite plony ziemi i pracy ludzkiej oraz o zaspokojenie potrzeb człowieka, a nadto dziękuje Mu za otrzymane z jego rąk dobrodziejstwa (ONRLK nr 45). Czas oraz sposób ich obchodzenia zostały pozostawione do jurysdykcji konferencji biskupów; "(...) czy mają być obchodzone przez jeden czy przez kilka dni i jak często w ciągu roku mają być powtarzane". Wszystko zależy przecież od pory zbiorów, które w różnych częściach świata zachodzą w różnym czasie. Formularze mszalne na poszczególne dni dobiera się spośród wotyw odpowiadających potrzebom i intencjom modlitw (Kalendarz lit. 45-47). Jeśli chodzi o Dni krzyżowe, Mszał Rzymski z 1970 r. pozostawił decyzję co do ich obchodzenia poszczególnym Konferencjom Episkopatów. Konferencja Episkopatu Polski (30 września 1969 r.) zachowała obchodzenie Dni błagalnych w trzech dniach poprzedzających uroczystość Wniebowstąpienia. W poniedziałek odprawia się msze z wotywy w okresie zasiewów, we wtorek - o uświęcenie pracy ludzkiej, zaś w środę: za głodujących. Nabożeństwo połączone z procesją, które poprzedza Eucharystię, odbywa się w szatach koloru białego.

Zadbajmy o to, aby zwyczaj wychodzenia z modlitwą poza kościoły nie ograniczał się jedynie do procesji Bożego Ciała. Warto zachować dla przyszłych pokoleń piękny zwyczaj nabożeństw majowych, odprawianych przy przydrożnych kapliczkach oraz tradycję obchodzenia dni krzyżowych.
Piotr Lewandowski
http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/?s=rok/dni_krzyzowe.php

sobota, 5 maja 2018

Eugenika niezbędna państwu. Skandaliczna opinia Biura Analiz SejmowychEugenika niezbędna państwu. Skandaliczna opinia Biura Analiz Sejmowych


Gdy na sejmowym korytarzu trwał protest opiekunów osób niepełnosprawnych, politycy prześcigali się w deklaracjach o tym, kto bardziej im pomoże i zapewni realizację ich postulatów. W tym samym czasie z dala od fleszy i kamer Biuro Analiz Sejmowych dołożyło starań, by utrzymać w prawie jeszcze jedną metodę radzenia sobie z niepełnosprawnością – aborcję eugeniczna. 18 kwietnia wydało opinię do projektu #ZatrzymajAborcję.
Opinia została skonstruowana w taki sposób, aby uzasadnić utrzymanie możliwości zabijania dzieci podejrzanych o niepełnosprawność lub chorobę. Wprost wynika z niej, że eugenika jest elementem polityki społecznej prowadzonej przez polskie państwo. Aborcja nie jest ofertą dla kobiety, ale korzystną dla budżetu metodą rozwiązywania problemów społecznych.
Autorki opinii dr Izabela Bień i Justyna Osiecka-Chojnacka argumentują, że uchwalenie ustawy #ZatrzymajAborcję niesie obciążenie dla finansów państwa. Jest to retoryka żywcem wyjęta z haniebnej nazistowskiej akcji T-4, gdzie przeliczano koszty utrzymania jednego niepełnosprawnego i w ten sposób udowadniano konieczność fizycznej likwidacji osób ułomnych. Pracownice BAS dowodzą że zakaz zabijania ludzi oznacza duże wydatki. Niezabitym dzieciom trzeba będzie zapewnić opiekę medyczną oraz edukację. Konieczność leczenia i kształcenia kilkuset dodatkowych dzieci rocznie przedstawiona jest jako niekorzystny efekt uchwalenia projektu obywatelskiego. Autorki opinii ubolewają także, że niedokonanie aborcji będzie powodowało konieczność opieki nad ciężarną w kolejnych miesiącach ciąży, a to wygeneruje dodatkowe obciążenie dla systemu opieki zdrowotnej. Trudno z tym polemizować, bo rzeczywiście z punktu widzenia ekonomii najbardziej opłacalne jest zabić osoby chore zamiast roztoczyć nad nimi opiekę.
Dr Bień i Osiecka-Chojnacka posuwają się do kłamstwa, aby uzasadnić swoje tezy. Twierdzą, że aborcja eugeniczna dotyczy przede wszystkim wad letalnych, choć żaden dokument tego jednoznacznie nie potwierdza. W raporcie Ministerstwa Zdrowia, na który się powołują, wyszczególniono zbiorczo liczbę aborcji ze względu na wady narządowe nie precyzując, jakich narządów dotyczyły nieprawidłowości i czy były śmiertelne. Autorki zapominają także wspomnieć, że wymieniony zespół Downa jest najczęstszą przyczyną aborcji eugenicznych w Polsce.
Manipulacją jest powoływanie się przez sejmowe prawniczki na opinię Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego z 2016 roku, które zostało wydane do innej ustawy o ochronie życia. Projekt #ZatrzymajAborcję w żaden sposób nie zmienia przepisów, na mocy których wykonuje się diagnostykę prenatalną. Czy ekspertki wiedzą w ogóle jaką ustawę opiniowały, jeśli mylą im się dwa różne projekty?
Kuriozalne jest stwierdzenie, które pada w opinii, że niezbadana jest skala nielegalnych aborcji. Przestępczość aborcyjną, jak każdą inną, należy ścigać i zgłaszać do prokuratury, a nie badać. Ciekawe czy z równą swadą ekspertki będą argumentować, że należy pozwolić na gwałty, żeby ludzie nie gwałcili nielegalnie, albo dopuścić w określonych przypadkach kradzież, żeby złodzieje nie przywłaszczali sobie mienia nielegalnie?
W opinii Bień i Osieckiej-Chojnackiej konsekwentne domaganie się zwiększenia ochrony życia powoduje upowszechnianie się postulatu aborcji na życzenie. Trudno zrozumieć skąd taki wniosek, skoro inicjatywa #ZatrzymajAborcję została podpisana przez 850 tysięcy Polaków, a prowadzona równolegle inicjatywa na rzecz aborcji na życzenie spotkała się z 5-krotnie mniejszym poparciem?
Interesujący jest dobór wyników badań opinii publicznej. Prawniczki powołują się na sondaż robiony na zamówienie Oko Press, będącego tubą medialną środowisk proaborcyjnych i antyrządowych.
W opinii Biura Analiz Sejmowych brak odniesienia do Konstytucji, której artykuł 38 brzmi: „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”. Czy dlatego, że nie pasował do forsowanych tez?
Opinię dr Bień i Osieckiej-Chojnackiej można zamknąć w krótkim stwierdzeniu – osoba z niepełnosprawnością to balast, a państwu zabijanie nienarodzonych dzieci po prostu się opłaca.
Wydanie takiego dokumentu przez Biuro Analiz Sejmowych jest hańbą dla Rzeczypospolitej Polskiej.
Kaja Godek
https://zycierodzina.pl/2018/05/03/eugenika-niezbedna-panstwu-skandaliczna-opinia-biura-analiz-sejmowych/

piątek, 4 maja 2018

Warszawa: Wolna elekcja Jezusa Chrystusa na Króla Polski – fotorelacja

W dniu 2 maja 2018 na Polach Elekcyjnych w Warszawie przy figurze Chrystusa Miłosiernego (róg ul. Elekcyjnej i Górczewskiej) w dniu 02.05.2018, w wigilię Święta Matki Boskiej Królowej Polski miała miejsce wolna elekcja Jezusa Chrystusa na Króla Polski. (...)


Fot. Marta Cywińska
Dobrowolny Akt Poddania się Panowaniu Jezusa Chrystusa Króla nad Ojczyzną naszą
Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, nasz Boże Stwórco i Zbawicielu!
Jako odkupione Twą najdroższą Krwią i obmyte wodą Chrztu Świętego Dzieci Boże, w akcie Wolnej Elekcji, uznajemy Ciebie Jezu Chryste za Króla Polski aby nasza Ojczyzna stała się rzeczywistym Królestwem Twoim i Twej Najświętszej Matki – Maryi Królowej Polski.
Potwierdzamy moc Ślubów Lwowskich naszego króla Jana Kazimierza, który w 1656 roku  przed obrazem Matki Boskiej Łaskawej wraz z przedstawicielami obu władz – państwowej i kościelnej – uroczyście wprowadził na tron Rzeczypospolitej Twoją Matkę, w ten sposób odpowiadając na Jej wcześniejsze życzenie, iż chce być uznawana i wyznawana jako Królowa Polski.
Potwierdzamy moc Jasnogórskich Ślubów Narodu, w których przyrzekliśmy w 1956 roku uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twej Matki i Twoim – w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym.
Wzywamy pokornie Twej pomocy i miłosierdzia byśmy w tych trudnych czasach rozszerzającego się bezbożnictwa i apostazji spełnili nasze ślubowania i prowadzili aż do zwycięstwa walkę o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii.
Abyśmy odnieśli zwycięstwo, wzywamy pokornie Twej pomocy i miłosierdzia, toczymy bowiem bój o nieśmiertelne nasze dusze w czasach, w których publicznie zwalczane jest Twe święte prawo Dekalogu a tron Twej władzy i panowania nad stworzeniem chce, w swej nieposkromionej pysze, zagarnąć grzeszny człowiek, wynosząc siebie samego, prawa człowieka i „nowy” porządek świata ponad Ciebie, Dekalog i Twój porządek świętości.
Dziękujemy Jezu Chryste nasz Królu, że chcesz dobra naszej Ojczyzny i naszego Narodu! Dziękujemy Jezu Chryste nasz Królu, że zechciałeś już w latach 30-tych XX wieku wyrazić Słudze Bożej Rozalii Celakównie swą wolę królowania nad Polską wiedząc z jak strasznymi zagrożeniami dla życia i dla wiary przyjdzie nam się zmagać. Wiemy z historii II Wojny Światowej oraz późniejszych okupacji co spotkało naszą Ojczyznę a przed czym Ty Panie nas przestrzegałeś i przed czym chciałeś nas chronić, także i dziś widzimy do czego doprowadziło zlekceważenie Twych żądań i obietnicy Twej pomyślności dla Polski i świata, zależnej od królowania w życiu indywidualnym i społecznym, każdego człowieka i każdej zbiorowości, Twego słodkiego prawa Dekalogu.
Przepraszamy Ciebie Jezu Chryste nasz Królu!
Przepraszamy Ciebie Jezu Chryste nasz Królu!
Przepraszamy Ciebie Jezu Chryste nasz Królu!
Wraz z Tobą Chryste nasz Królu gorąco pragniemy – i tak, jak Ty Chryste chcemy – by spełniona została Twoja wola i żądanie abyś przez uroczystą intronizację był uznany przez władze świecką i duchowną za Króla Polski.
Tę Twoją wolę, naszego Pana i Króla, spełniamy mocą aktu woli każdego z nas, dokonując oddolnej elekcji, wzorując się na prawach i obowiązkach naszych Ojców, gdy tron w Ojczyźnie naszej był osierocony.
Wyznajemy i uznajemy Ciebie Jezu Chryste za Króla Polski!
Jezu Chryste jesteś naszym Królem, jesteś Królem Polski!
Jezu Chryste jesteś naszym Królem, jesteś Królem Polski!
Jezu Chryste jesteś naszym Królem, jesteś Królem Polski!
Bez Ciebie Chryste, Królu Polski nie jest możliwe ocalenie ojczyzny, gdy – z ludzkiego punktu widzenia – silniejsi od nas są nasi prześladowcy, dla których Polska wierna Tobie i Twej Matce, Królowej Polski, jest przeszkodą na drodze budowania dzisiejszej wieży Babel, globalnego totalitaryzmu, pod przejściową postacią demokracji nie opartej na prawie Bożym i objawionej Prawdzie.
Nie chcemy mieć nic wspólnego z taką władzą, która uważa, że jej źródłem, odniesieniem i ostatecznym celem nie jest Bóg lecz człowiek. Na drodze odmowy posłuszeństwa Tobie Boże władzę nad nami przejmuje książę tego świata, a wiec Szatan wraz z jego narzędziami. Jemu w rzeczywistości poddają się narody i państwa, które tak liczne dziś odwracają się od swych chrześcijańskich korzeni i wyrzekają się wolności Dzieci Bożych.
Nasz umiłowany Zbawicielu i Królu doświadczamy coraz boleśniej tej strasznej niewoli bezbożnictwa, struktury zła sprzyjają grzeszności człowieka i nie tylko strącają go w niewolę duchową lecz systemowo chcą z nas uczynić współczesnych niewolników.
Stoimy przed wyborem: prawda albo kłamstwo, życie albo śmierć. Drogi Jezu, mówisz do nas: „wybierajcie życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo”. Ty Panie Boże poprzez Sługę Bożą Rozalię ostrzegałeś Polskę przed zgubną drogą, przestrzegałeś nas przed zbliżającą się katastrofą a więc pomni doświadczeń poprzednich pokoleń chcemy, tym aktem oddolnej elekcji Ciebie na Króla Polski, wybrać PRAWDĘ i wybrać ŻYCIE!
Pełnia Twej władzy Chryste Królu Wszechświata objawi się w swoim czasie w porządku sprawiedliwości wobec wszystkich, czy ją uznają czy też jej zaprzeczają. Ale już teraz pragniesz, Jezu nasz Królu, aby Twoja władza była przez każdego z nas dobrowolnie przyjęta w porządku miłosierdzia poprzedzającego Bożą sprawiedliwość. Modlimy się więc i wołamy: Króluj nam Chryste w naszej Ojczyźnie, jako intronizowany Król Polski!
Niech poprzez ten dobrowolny akt każdego z nas intronizacji Ciebie Jezu Chryste na Króla Polski, spełnią się słowa powiedziane św. Faustynie Kowalskiej: „Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli będzie posłuszna Mojej woli, wywyższę ją w potędze i świętości, z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na Moje powtórne przyjście”.
W Ewangelii mówisz Panie Jezu: „Beze mnie nic nie możecie uczynić”. Chcemy wspólnie i osobiście pełnić pod Twym przewodem to dobro, jakim jest okazanie posłuszeństwa Twej woli, wywyższenie Polski w potędze i świętości, przygotowanie świata na Twe powtórne przyjście, wiedząc że bez Ciebie nic z tego nie uczynimy, wołamy do Ciebie:
Króluj nam Chryste w Ojczyźnie naszej, jako Król Polski!
Króluj nam Chryste w Ojczyźnie naszej, jako Król Polski!
Króluj nam Chryste w Ojczyźnie naszej, jako Król Polski!
Króluj w naszych sercach, w naszych umysłach i w naszej woli, w życiu osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym.
Amen
[Odnowienie wcześniejszego aktu z Łagiewnik]
Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu!
oto my, Polacy, stajemy przed Tobą by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.
Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba.
Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa.
Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata,
uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem,
żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.
Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!
– W naszych sercach – Króluj nam Chryste!
– W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!
– W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!
– W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!
– W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!
– W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!
– W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!
– W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!
Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:
– Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca ­– Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami
– Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach
– Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:
– Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę
– Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień
– Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci
– Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie
– Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw
– Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących!
Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.
Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.
W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.
Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór
Najświętszego Serca Twego.
Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.
Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu,
chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.
W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania.
Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie
– na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi.
Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.
Amen

za: http://prawy.pl/70453-warszawa-wolna-elekcja-jezusa-chrystusa-na-krola-polski-fotorelacja/ źródło: http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/

poniedziałek, 30 kwietnia 2018

Msza Trydencka wróciła do Piotrkowa Trybunalskiego (raz w miesiącu) - 3 V AD 2018


Ks. Krzysztof Gołębiewski, Kazanie na IV niedzielę po Wielkanocy 29.04.2018 (video)