sobota, 21 lipca 2018

Abp Pozzo - prelekcja w Licheniu

Pragniemy zauważyć, że abp Pozzo potwierdził w całej rozciągłości
obecną linię Watykanu co to równoważności NOM i Mszału św. Piusa V zwanego obecnie "Vetus Ordo", jak i wobec FSSPX. Kościół stał się jak "supermarket duchowy" dający każdemu  co chce usłyszeć. Od tradycjonalistów do wszystkich aberracji obecnych obecnie w Mieście Świętym.

Redakcjapiątek, 20 lipca 2018

Homilia J.E. ks. abp. Guido Pozzo

Homilia J.E. ks. abp. Guido Pozzo, Sekretarza Papieskiej Komisji Ecclesia Dei, podczas Mszy św. pontyfikalnej sprawowanej w bazylice licheńskiej podczas warsztatów „Ars Celebrandi” (18 lipca 2018)

20 Lip 2018

Laudetur Iesus Christus!
Do wszystkim tu zgromadzonych kieruję moje jak najserdeczniejsze pozdrowienie, któremu towarzyszy radość płynąca ze celebrowania Mszy Świętej na zakończenie waszych Warsztatów Liturgicznych w tak ważnym i wymownym miejscu jak to Sanktuarium poświęcone Matce Bożej Bolesnej.

Wszyscy wiemy, że liturgia jest tą rzeczywistością, w której dokonuje się aktualizacja dzieła zbawienia oraz manifestacja misterium Chrystusa i misterium Kościoła. Liturgiczna forma „Vetus Ordo” w przedziwny sposób zawiera w sobie skarb doktrynalny, duchowy i duszpasterski, który Tradycja ofiaruje współczesnemu Kościołowi. Kościołowi, który pragnie być misyjny. Nie wolno nam zapominać, że Msza odprawiana w Starożytnym Rycie Rzymskim była Mszą gorliwych misjonarzy, nieustraszonych wyznawców wiary, czcigodnych duszpasterzy, odważnych męczenników.

W Mszy sprawowanej według Vetus Ordo każde słowo, każda chwila ciszy, każdy gest i każdy ryt przepełniony jest prawdziwie nadprzyrodzonym napięciem, które rozszerza duszę wiernych, aby mogła przyjąć Bożą łaskę. To Bóg jest protagonistą, pierwszym działającym we Mszy Świętej, a nie wspólnota, czy też celebrans. Bóg jest jedynym aktorem, który wylewa swoją łaskę, abyśmy mogli ją otrzymać, przyjąć, strzec jej i wydawać dzięki niej owoce.

Rozważenie dzisiejszej Ewangelii pomoże nam przygotować się do przyjęcia i życia mszalną ofiarą Chrystusa.
Usłyszeliśmy: „Już was nie nazywam sługami, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.” (J 15, 15). Pan Jezus czyni nas swymi przyjaciółmi: powierza się nam. Do tej przyjaźni musimy każdego dnia na nowo dorastać. Przyjaźń oznacza jedność w myśleniu i w pragnieniach. I ta wspólnota nie jest tylko czymś intelektualnym, ale jest wspólnotą uczuć, woli i działania.
Przyjaźń oznacza, że powinniśmy coraz lepiej w sposób coraz bardziej osobisty i wewnętrzny poznawać misterium Jezusa Chrystusa. Powinniśmy poznawać Go poprzez lekturę Ewangelii, a lektura ta winna stawać się modlitwą i powinna prowadzić do modlitwy. Pan Jezus udawał się na całe noce na górę, aby się modlić. Zatem również i my musimy wspiąć się na wewnętrzne wyżyny; musimy wspiąć się na górę modlitwy. Tylko w ten sposób możemy zanieść ludziom Ewangelię. Prosty aktywizm może być nawet bohaterski, ale ostatecznie traci swoją skuteczność, jeśli nie rodzi się z głębokiej i zażyłej jedności z Chrystusem.
Święty Kamil, którego wspomnienie liturgiczne dzisiaj przypada, był uczniem Chrystusa całkowicie oddanym chorym, słabym, najbardziej potrzebującym opieki. Był niestrudzonym świadkiem miłości. Niemniej jednak jego miłość i jego konkretna bliskość z chorymi była zewnętrzną manifestacją jego głębokiej przyjaźni i zażyłej komunii z Chrystusem. Święty Kamil siłę i energię do poświęcenia się chorym i ubogim czerpał z modlitwy i z życia duchowego.

Już was nie nazywam sługami, ale przyjaciółmi. Chrześcijańska służba innym nie polega na wyrzeczeniu się własnej godności i wolności. Wręcz przeciwnie, wypływa ona z prawdziwej godności i z prawdziwej wolności. Święty Kamil żył pośród cierpiących, użyczając swego ciała Jezusowi i w ten sposób sprawił, że Jezus był obecny na świecie. Można osiągnąć zbawienie jedynie poprzez ofiarowanie własnego ciała. Zło tego świata będzie zwalczone, a ból będzie podzielony, gdy zostanie on wchłonięty przez własne ciało, tak jak to uczynił Jezusa i tak jak Święty Kamil zaświadczył o tym przez świętość swojego życia.
W tym sanktuarium maryjnym prośmy Dziewicę Maryję, naszą Matkę, abyśmy otworzyli drzwi naszego życia na Boga, abyśmy otworzyli drzwi świata na Boża prawdę i Bożą łaskę. Módlmy się, aby Maryja dała nam odwagę do wyznawania w każdym czasie naszej katolickiej wiary i radość bycia przyjaciółmi Jezusa, prowadzonymi przez Niego do prawdziwego życia. Amen.


 za: http://arscelebrandi.pl/2018/07/20/homilia-j-e-ks-abp-guido-pozzo-sekretarza-papieskiej-komisji-ecclesia-dei-podczas-mszy-sw-pontyfikalnej-sprawowanej-w-bazylice-lichenskiej-podczas-warsztatow-ars-celebrandi-18/

środa, 11 lipca 2018

Sekretarz Ecclesia Dei na Ars Celebrandi

Miło nam poinformować, że gościem specjalnym tegorocznej edycji warsztatów Ars Celebrandi będzie J.E. ks. abp Guido Pozzo, sekretarz Papieskiej Komisji Ecclesia Dei.
Ksiądz Arcybiskup spotka się z uczestnikami warsztatów, wygłosi prelekcje i odpowie na pytania. Odprawi także mszę św. pontyfikalną w Bazylice Licheńskiej oraz uroczyste nieszpory.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, także spoza warsztatów do przybycia 18 lipca do Lichenia!
Program wizyty:
9.30 – Prelekcja i spotkanie z Księdzem Arcybiskupem (Dom „Arka”)
13.40 – Msza pontyfikalna (Bazylika Licheńska)
18.30 – Nieszpory pontyfikalne (Kościół MB Częstochowskiej)
Znalezione obrazy dla zapytania J.E. ks. abp Guido Pozzo
za: http://arscelebrandi.pl/

Nowy Przełożony Generalny Bractwa Kapłańskiego św. Piotra (FSSP)

foto: GloriaTV
2018-07-10
 W poniedziałek 9 lipca 2018r., Kapituła Generalna Bractwa Kapłańskiego św. Piotra (FSSP), która obraduje w dniach 3 lipca - 18 lipca 2018 r. w Seminarium Międzynarodowym Our Lady of Guadalupe w Denton, Nebraska, wybrała na sesji plenarnej ks. Andrzeja Komorowskiego na Przełożonego Generalnego na 6 lat. Papieska Komisja "Ecclesia Dei" została natychmiast poinformowana i odpowiedziała gratulacjami.
Wybór asystentów i doradców nastąpi w ciągu najbliższych kilku dni.
Polski ksiądz urodzony w 1975r. Ks. Andrzej Komorowski dołączył do Międzynarodowego Seminarium Świętego Piotra w Wigratzbad po studiach ekonomicznych na Uniwersytecie w Poznaniu(Polska). Wyświęcony na księdza w czerwcu 2006r. Przez J.E. Jorge kardynała Medyny Estéveza, pracował w różnych apostolatach Bractwa w Polsce, Belgii i Holandii. Wybrany na asystenta przełożonego na Kapitule generalnej w 2012r. Pełnił funkcje w Domu Generalnym Bractwa we Fryburgu(Szwajcaria), wypełniając obowiązki generalnego ekonoma i często zapewniając posługę wiernym we francuskojęzycznej Szwajcarii.
Jako następca ks. Johna Berga, ks. Komorowski jest 4 przełożonym Generalnym Bractwa Kapłańskiego św. Piotra.
Księdzu Generałowi Andrzejowi Komorowskiemu serdecznie gratulujemy wyboru na tak odpowiedzialną funkcję i zapewniamy o naszej braterskiej pamięci w modlitwie.

http://www.fssp.pl/articles/1426

poniedziałek, 9 lipca 2018

Publiczny Różaniec. Sprawdź datę oraz miejsce i przybądź! - LIPIEC

Już od wielu miesięcy w miastach naszej Ojczyzny organizowane są publiczne różańce w intencji odnowy moralnej Polski i Polaków. Cieszą się one wśród wiernych dużym zainteresowaniem, czego dowodzi uczestnictwo w publicznych modlitwach oraz zaangażowanie w ich organizacje mieszkańców kolejnych miast.

Jak powiedział św. Augustyn: „Wyobraźmy sobie wojsko złożone z żołnierzy takich, jakich formuje nauka Jezusa Chrystusa; wyobraźmy sobie gubernatorów, małżonków, rodziców, dzieci, nauczycieli, służących, królów, sędziów, podatników, poborców takich, jakich chce doktryna chrześcijańska! I niech poganie ośmielą się jeszcze mówić, że takie nauczanie jest sprzeczne z interesem państwa! Przeciwnie, muszą oni przyznać bez wahania, że taka doktryna jest ochroną państwa, jeżeli się jej wiernie przestrzega” (CXXXVIII, al. 5, Ad Marcellinum, rozdz. II, nr.15).

Z kolei błogosławiony papież Pius IX mówił: Dajcie mi armię modlących się na Różańcu, a podbiję świat!

Zapraszamy do modlitwy różańcowej:


BIAŁYSTOK, Rynek Kościuszki, 10 lipca (wtorek), godz. 19:00

BYDGOSZCZ, Plac Wolności, 13 lipca (piątek), godz. 17:00

GDAŃSK, przed budynkiem Rady Miasta, Wały Jagiellońskie 1, 13 lipca (piątek), godz. 17:30

GDYNIA, ul. Piłsudskiego przy Urzędzie Miasta, 13 lipca (piątek), godz. 17:30

GLIWICE, Rynek, pod figurą Matki Bożej, 13 lipca (piątek), godz. 19:00

GORZÓW WIELKOPOLSKI, deptak przy ul. Hawelańskiej, pod biurem PiS, 26 lipca (czwartek), godz. 17:00

KATOWICE, róg ulic Mickiewicza i Stawowej, 13 lipca (piątek), godz. 17:00 (pokutny za grzech aborcji)

KRAKÓW, Rynek Główny przy kościele św. Wojciecha, 13 lipca (piątek), godz. 17:00

LEGNICA, przed wejściem do WSS od strony ul. Klonowej, 12 lipca (czwartek), 18:00 (pokutny przeciwko grzechowi aborcji)

LESZNO, Rynek przy Ratuszu 13 lipca (piątek), godz. 17:30, 

LUBLIN, Plac Litewski, 13 lipca (piątek), godz. 17:30

NOWY SĄCZ, Park przy ruinach Zamku Królewskiego, 13 lipca (piątek) godz. 20.00 - różaniec odbywa się także 13. dnia każdego miesiąca 

OLKUSZ, Rynek, 14 lipca (sobota), godz. 17:00
  
TARNÓW, Rynek, 12 lipca (czwartek), godz. 15:00

TCZEW, Plac Piłsudskiego przed Urzędem Miasta, 13 lipca (piątek), godz. 17:30

TORUŃ, przy pomniku Kopernika, 13 lipca (piątek), godz. 17:00

WEJHEROWO, Plac Wejhera, 13 lipca (piątek), godz 17:30

 ZIELONA GÓRA, wejście od strony ul. Wazów do Szpitala Uniwersyteckiego im. K. Marcinkowskiego, 18 lipca (środa), godz. 18:00

  
 W czasie, kiedy zło coraz mocniej nas atakuje, potrzebna jest gorliwa modlitwa. Prosiła o nią Matka Boża objawiająca się sto lat temu trójce fatimskich dzieci. Moc Różańca jest ogromna. Może ocalić każdego z nas, ale i cały świat. Nic dziwnego, że złe moce z nią walczą.

Zobacz poruszający film o potrzebie modlitwy różańcowejza:
Read more: http://www.pch24.pl/publiczny-rozaniec--sprawdz-date-oraz-miejsce-i-przybadz---nowe-miejsca--nowe-terminy-,49169,i.html#ixzz5KkV3CSfs

niedziela, 8 lipca 2018

Już w niedzielę Reduta Niepokalanej. Brońmy Jasnej Góry przed wulgarną homoagresją

8 lipca środowiska lewicowe zamierzają przeprowadzić w Częstochowie tzw. Marsz Równości. Zgodnie z planami, zakończy się on na Błoniach Jasnogórskch. Homoseksualiści zapowiedzieli, że „pozdrowią” Paulinów, co stanowić będzie wulgarną prowokację. Musimy się jej przeciwstawić. Pokażmy, że jako katolicy potrafimy obronić to, co dla nas święte.Homoparada to ohydna prowokacja, gdyż odbędzie się w miejscu dla Polaków świętym, w Dniu Pańskim i w okresie trwania pielgrzymek. Np. w niedzielę odbędzie 27. pielgrzymka Rodziny Radia Maryja. Jak zaznaczają organizatorzy homoseksualnego wydarzenia: „Przeniesiemy tęczową solidarność od Placu Daszyńskiego aż po Jasną Górę, gdzie pozdrowimy Paulinów (…) tuż po Marszu zapraszamy wszystkich na manifestację w parku Staszica pod Jasną Górą!”.

Nie możemy pozwolić, by najdroższe polskiemu sercu miejsce zostało w tak ohydny sposób zbeszczeszczone. Dlatego Krucjata Młodych i Fundacja Pro-Prawo do Życia wraz z Obozem Narodowo-Radykalnym Częstochowa, Prawicą Rzeczypospolitej i Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej zaprasza na Różaniec pokutny za publiczną promocje grzechu homoseksualizmu i kontrmanifestację – Reduta Niepoklanej. Rozpocznie się ona 8 lipca o godzinie 12:00 przy na Błoniach Jasnogórskich.

Więcej szczegółów TUTAJ: https://www.facebook.com/events/637667173246257/ 

sobota, 7 lipca 2018

BENEDICAMUS - pracownia liturgiczna


O naszej pracowni

Witamy w naszej pracowni!
Mamy nadzieję, że znajdą tu Państwo wszystko to czego poszukują. Staramy się aby nasze produkty spełniały oczekiwania klientów dla których tradycja, piękno i precyzja wykonania stanowią istotę  wyposażenia przestrzeni sakralnej. Większość naszych produktów wykonujemy ręcznie z naturalnych i szlachetnych materiałów. Prosimy rozgościć się w naszej pracowni a prezentowane tutaj szaty i dodatki traktować również jako inspirację do indywidualnych zamówień. Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

 Kontakt: benedicamus.vestments@gmail.com

BENEDICAMUS
http://benedicamus.pl/

Przykłady zielonych orantów:

 piątek, 6 lipca 2018

Gietrzewałd – azymut w drodze do Wielkiej Polski Katolickiej


Konfederaci -inicjatorzy zawiązanej w dniu  27 czerwca A.D. 2018 w warszawskiej Archikatedrze św. Jana na Starym Mieście Konfederacji Gietrzwałdzkiej to  społecznicy, działacze różnych organizacji patriotycznych i katolickich, ludzie nauki i kultury, politycy wspólnie identyfikujący się jako Polacy Cywilizacji Łacińskiej deklarują wolę działania na rzecz odnowy oraz zabezpieczenia bytu narodu w suwerennym państwie, oraz na rzecz wypełnienia jego misji dziejowej.
Zebrani w Kaplicy Literackiej Archikatedry, klęcząc przed ołtarzem z relikwiami Św. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, wspólnie odmówili Różaniec, po czym Akt Konfederacji Gietrzwałdzkiej został uroczyście odczytany przez ks. Grzegorza Śniadocha IBP.
Podpisy potwierdzające akces do Konfederacji złożyło kilkudziesięciu sygnatariuszy -inicjatorów– wśród nich m.in. : prof. dr hab. Jacek Bartyzel (filozof polityki, publicysta, monarchista), Grzegorz Braun (reżyser, inicjator organizacji Pobudka),  dr Marta Cywińska (filolog, tłumacz, krytyk literacki i społeczny), Przemysław Holocher (działacz narodowy, wydawca), Lech Jęczmyk (publicysta, eseista, tłumacz), dr Michał Krajski (filozof, publicysta), dr Stanisław Krajski (historyk filozofii, publicysta),  Włodzimierz Skalik (lotnik, przedsiębiorca, szef sztabu organizacji Pobudka), mec. Jacek Wilk (poseł na Sejm RP, wiceprezes partii Wolność).
„Z tej racji i tej tradycji – oświadczają sygnatariusze Aktu Konfederacji Gietrzwałdzkiej – wypływa dla nas kategoryczny imperatyw obrony Wiary i ziemi ojców, kultury i dziedzictwa narodowego, bezpieczeństwa rodziny i życia; imperatyw obrony danej od Boga wolności działania i naturalnego porządku rzeczy, praw własności i zasad sprawiedliwości, wewnętrznego ładu i niepodległości państwa”.
Konfederaci za wspólny punkt odniesienia obierają objawienia Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie, w roku 1877 (jedyne objawienia Maryjne na ziemiach polskich o autentyczności potwierdzonej kanonicznie). „Jakkolwiek różne pozostają nasze ścieżki działania i obszary aktywności – stwierdzają konfederaci – chcemy odtąd samemu przyjmować i innym wskazywać ten sam punkt orientacyjny: Gietrzwałd – właściwy azymut w drodze do Wielkiej Polski Katolickiej”.
Trzy dni później, 30 czerwca w Gietrzwałdzie (w związku z nabożeństwem Narodowego Dnia Pokutnego, ogłoszonego pod hasłem: „Od niepodległości wewnętrznej do niepodległości zewnętrznej”), oryginał Aktu Konfederacji Gietrzwałdzkiej złożony został na ręce JE Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego ks. dr. Józefa Górzyńskiego, z przeznaczeniem do archiwum Kurii Warmińskiej w Olsztynie.
Pełny tekst Aktu Konfederacji Gietrzwałdzkiej A.D. 2018 dostępny jest na stronie: www.konfederacjagietrzwaldzka.pl – tam też za pośrednictwem sieci można zadeklarować wolę przystąpienia do Konfederacji (https://www.konfederacjagietrzwaldzka.pl/zostan-sygnatariuszem/).
Stefan Aleksander Dziekoński
4 lipca 2018
Źródło: konfederacjagietrzwaldzka.pl
za: http://prawy.pl/74267-gietrzewald-azymut-w-drodze-do-wielkiej-polski-katolickiej/
środa, 4 lipca 2018

Pięćdziesięciolecie zakupu Ecône


Ecône w 1968 i 1998
31 maja 1968 r. pięciu świeckich przyjaciół zakupiło od kanoników św. Bernarda gospodarstwo i byłą szkołę rolniczą w Ecône (Szwajcaria), „żeby uniknąć powstania tam nocnego centrum rozrywki, a także […] w celu zachowania religijnego charakteru tego miejsca”. Dokładnie pół wieku później, 31 maja 2018 r., bp Bernard Fellay przewodniczył uroczystościom Bożego Ciała w Ecône. Zakup posiadłości w Ecône i powstanie tam międzynarodowego seminarium św. Piusa X to niewątpliwe działanie Bożej Opatrzności.

W Wielki Czwartek 11 kwietnia 1968 r. Alfons Pedroni, przedsiębiorca z pobliskiego miasteczka Saxon, słyszy w kawiarni, jak podpity mężczyzna chwali się, że wkrótce wysadzi w powietrze kaplicę w Ecône. Wypytując o szczegóły, dowiaduje się, że należące od XIV w. do kanoników św. Bernarda miejsce ma zostać sprzedane świeckim. Chwilę potem informuje o tym zajściu swego brata Marcelego – razem postanawiają odkupić posiadłość w Ecône, żeby zachować jej religijny charakter i uniknąć powstania tam siedliska rozpusty. Jeszcze tego samego dnia do dwóch braci dołączają Gracjan Rausis i Roger Lovey – ten drugi jest wówczas prokuratorem generalnym w kantonie Valais i kuzynem przełożonego kanoników św. Bernarda, ks. prał. Anioła Loveya. Dzięki temu spotkanie z przełożonym mogło się odbyć już nazajutrz, w Wielki Piątek.
Świadomi potrzeby zgromadzenia wystarczających środków finansowych, „ratownicy” duchowego wymiaru Ecône spędzają święta wielkanocne na przekonywaniu swoich znajomych – dołącza do nich jednak tylko Gwidon Genoud. Ze względu na zaawansowane rozmowy z innymi inwestorami kanonicy św. Bernarda dają grupce przyjaciół czas na złożenie oferty zakupu do 18 kwietnia, informując o rzędach wielkości innych ofert. W celu uzyskania dodatkowego wsparcia, piątka mężczyzn informuje ordynariusza Sion, bp. Franciszka Nestora Adama, o swoich zamiarach, po czym przekazuje kanonikom następującą ofertę:
Nasze pobudki, które chcemy jasno sprecyzować i podkreślić, nie mają żadnego związku z inwestycją finansową. Ze względu na swoją przeszłość Ecône ma dla nas wymiar religijny, wręcz zew religijny, i nie możemy pozwolić, żeby został on porzucony bez należytego rozpatrzenia.
Wiemy, że jako gospodarstwo rolne posiadłość ta w obecnym stanie nie jest odpowiednio rentowna, dlatego jesteśmy przekonani, że inwestorzy zainteresowani zakupem wykorzystają ją w taki sposób, który przyniesie im większy dochód. Uważamy, że to miejsce świetnie nadawałoby się na hotel, restaurację, kamping czy nawet dyskotekę. Jest ono dogodnie położone – z jednej strony leży w centrum [kantonu Valais], z drugiej – jest oddalone od [innych] zabudowań. Realiści, w tym ojcowie rodzin, którymi jesteśmy, wiedzą, co to może oznaczać (dla obyczajów – przyp. tłum.).
Nasza decyzja jest więc podyktowana jedynie troską o dwie rzeczy: żeby uniknąć powstania tam nocnego centrum rozrywki, a także – o ile będzie to od nas zależne – w celu zachowania religijnego charakteru tego miejsca.
Pięciu „realistów” zdecydowało się na złożenie oryginalnej oferty: nie chcąc ani przepłacić, ani dać oferty niższej niż najwyższa, oznajmili, że są w stanie wypłacić od razu kwotę od 100 do 150 tys. franków szwajcarskich, jednocześnie ustnie deklarując gotowość zakupu posiadłości w cenie równej najwyższej ze złożonych ofert. Już następnego dnia otrzymali informację, że, zważywszy na ich pobudki, kapituła kanoników udziela im pierwszeństwa zakupu za kwotę 410 tys. franków, z czego 150 tys. ma zostać wpłacone już w chwili podpisania aktu zakupu. Dopiero wówczas przyszli nabywcy udali się na dokładne oględziny całej posiadłości… Tak więc tych pięciu pobożnych świeckich w chwili, gdy zdecydowało się na zakup tego miejsca i szukało potrzebnych środków, nie znało jeszcze ani jego powierzchni, ani granic, ani stanu budynków – trudno o większy dowód na bezinteresowność ich działania!
31 maja 1968 r., w święto Maryi Królowej, Gracjan Rausis, Roger Lovey, Gwidon Genoud oraz Alfons i Marceli Pedroni podpisali akt zakupu Ecône. Nowi właściciele obrali Maryję Królową za patronkę miejsca, zachowując jednocześnie dotychczasowy patronat Matki Bożej Polnej1 w oficjalnym nazewnictwie spółki: „Rausis i wspólnicy, Matka Boża Polna, z siedzibą w Ecône”.
Biskup Adam podziękował im za ich starania, wyrażając jednocześnie sceptycyzm co do możliwości przekształcenia Ecône w centrum duchowe w dobie kryzysu powołań… Próba uczynienia z Ecône domu dla karmelitanek z Montélimar we Francji zakończyła się fiaskiem. Kolejna zainteresowana, przełożona urszulanek z Sion, w przeddzień wizyty złamała nogę i anulowała spotkanie. Następnego dnia – a działo się to w marcu 1969 r. – za pośrednictwem proboszcza ks. Henryka Boivina z parafii w Fully, z Rogerem Loveyem spotkał się abp Marceli Lefebvre. Arcybiskup poszukiwał wówczas miejsca, w którym mógłby zorganizować rok duchowości dla seminarzystów z konwiktu, który prowadził dla chętnych do kapłaństwa w szwajcarskim Fryburgu. Decyzja zapadła jednak dopiero rok później: 22 maja 1970 r. podczas obiadu abp Lefebvre spotkał pięciu właścicieli Ecône i proboszcza z pobliskiego Riddes, ks. Piotra Epineya. Pod koniec obiadu Alfons Pedroni, dotąd tajemniczo milczący, wypowiedział słowa, które okazały się prorocze: „Otóż, Ekscelencjo, powiadam Wam, że o seminarium w Ecône będzie się mówić na całym świecie!”. Kolejne znaki Opatrzności przyszły bardzo szybko: w czerwcu 1970 r. bp Adam ze Sion zaakceptował plan zajęć rocznika duchowości, a 1 listopada 1970 r. biskup Franciszek Charrière uznał statuty Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, które erygował w diecezji Fryburg. W następnym roku akademickim (1971–1972), za zgodą bp. Adama wyrażoną 26 grudnia 1970 r., do seminarium w Ecône wprowadzono pierwszy rok filozofii.
Pięćdziesiąt lat później Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X liczy 637 kapłanów i 204 seminarzystów, udzielając tradycyjnej formacji kapłańskiej w sześciu seminariach na czterech kontynentach. W czerwcu br. – miesiącu poświęconym Najświętszemu Sercu Jezusowemu – w seminariach półkuli północnej święcenia kapłańskie otrzyma łącznie 16 diakonów z Bractwa.
Zdjęcia z procesji Bożego Ciała w pięćdziesięciolecie zakupu Ecône, z udziałem fanfary2 „La Marceline” (nazwanej tak na część abp. Lefebvre’a), można obejrzeć w serwisie La Porte Latine.
https://news.fsspx.pl/2018/06/piecdziesieciolecie-zakupu-econe/

wtorek, 3 lipca 2018

Kazanie na Święto Najdroższej Krwi Pana Jezusa 01.07.2018 (video)
https://gdynia.fsspx.pl/2018/07/01/ks-dawid-wierzycki-kazanie-na-swieto-najdrozszej-krwi-pana-jezusa-01-07-2018-video/

poniedziałek, 2 lipca 2018

30. rocznica konsekracji biskupich dokonanych przez arcybiskupa Lefebvre - "operacja przetrwanie" Tradycji.
Dokładnie 30. lat temu, we wspomnienie św. Pawła Apostoła,
dobry arcybiskup Marceli Lefebvre, czując zbliżającą się śmierć,
wiedząc. że jak mówi św. Paweł przyszedł czas, że "zdrowej nauki nie ścierpią",
słysząc rozpaczliwe głosy tysięcy dusz o ratunek,
powołując się na poważny powszechny stan konieczności,
wywołany przez soborowych papieży i biskupów,
konsekrował czterech swoich księży na biskupów dla Bractwa i Kościoła,
aby jego władza święceń przetrwała,
i ci biskupi mogli wyświęcać prawdziwych katolickich księży,
i udzielać prawdziwych sakramentów.
Wspomnijmy dziś na dobrego arcybiskupa!

Niedługo na stronie Quod bonum est tenete
 pojawi się cykl artykułów poświęconych konsekracjom.

czwartek, 28 czerwca 2018

Arcybiskup Lefebvre o "nowej mszy"
"Istnieją zasadnicze warunki ważności Mszy: treść, forma, intencja i ważnie wyświęcony kapłan. Jeżeli są spełnione, nie da się wnioskować o nieważności. Dylemat, który stawia sobie wiele osób zapewne brzmi: czy mogę uczestniczyć w świętokradczej, niemniej jednak ważnej Mszy, gdy brak innej, po to, by wypełniać swój coniedzielny obowiązek? Odpowiedź jest prosta: takie Msze nie mogą być przedmiotem obowiązku; ponadto musimy stosować do nich reguły teologii moralnej i prawa kanonicznego, dotyczące obecności bądź uczestniczenia w akcie, który naraża wiarę na niebezpieczeństwo lub może być świętokradczy.
Nowa Msza, nawet odprawiana z pobożnością i szacunkiem dla reguł liturgicznych, stanowi przedmiot tych samych zastrzeżeń, gdyż przepija ją duch protestantyzmu. Jest w niej szkodliwa dla wiary trucizna". 


Arcybiskup Marcel Lefebvre „List do zagubionych katolików”


za:  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1941448929253973&set=a.700232433375635.1073741828.100001666550346&type=3&theater

III RP czyli apostazjaStało się! Oficjalny raport amerykańskiej firma badawczej Pew Research Center pokazuje apostazję młodzieży w Polsce, największą (obok Japonii) na świecie. Oficjalnie potwierdza, co my wierni widzimy sami: puste kościoły, powszechne konkubinaty młodych, przejawy nienawiści na forach internetowych czy komentarza na YouTube. Przez media przetoczyły się liczne komentarze.
Najpierw dane:
– Cotygodniowe uczestnictwo w mszach deklaruje 55 proc. Polaków i Polek powyżej 40 roku życia. Wśród młodszych – tylko 26 proc. Różnica aż 29 punktów procentowych!
– Religia jest „bardzo ważna” dla 40 proc. starszych i zaledwie dla 16 proc. młodych. To generacyjny spadek o 23 punkty procentowe!
– W Polsce codziennie modli się 39 proc. starszych i tylko 14 proc. młodszych. To generacyjny spadek o 25 punktów procentowych. Większy zanotowała tylko Japonia.

Wnioski:
O ile starsze pokolenie Polaków jest zdecydowanie bardziej religijne od reszty Europy, o tyle młodzi Polacy nie odbiegają zbytnio od europejskiej średniej.
Przez całą III RP „Gazeta Wyborcza” szczegółowo z pasją przywoływała casus hiszpański, kiedy religijność w kraju gen. Franco rozsypała się jak domek z kart (faktycznie fundamenty zostały podmyte w latach 60-tych XX wraz z najazdem pogańskich turystów z północnej Europy). Cała żarliwa publicystyka GW zawierała się w jednym pytaniu „kiedy w końcu stanie się to w Polsce?”.

 Teraz możecie się cieszyć ale będzie to wasze pyrrusowe zwycięstwo. Bo z jakiego niby powody mają ludzie być dobrzy, skoro nie mają religii? Bo nie wisi nad nimi sankcja karna? Świat będzie lepszy? Jeśli młodzież będzie dobra to dlatego, że mimo apostazji odebrała katolickie wychowanie i żyje jeszcze „kontekstem kulturowym”. I chyba nie przestanie kultywować (choć bez wiary) Bożego Narodzenia oraz iść święcić święconkę w Wielką Sobotę i na na grób babci we Wszystkich Świętych też pójdzie.

„Gazecie Wyborczej” należałoby przypomnieć, że Holocaustu dokonali ateiści/gnostycy wierzący w człowieka, choć nie w wariancie humanistycznym, lecz aryjskim. Więc nie cieszcie się za szybko na tej ulicy Czerskiej!
Zjawisko apostazji jest mi znane, opisywałem je na swoim blogu. Mogę powiedzieć, że jestem zaprawiony w boju z „ex-katolami”, wylewającym na mnie pomyje oraz swoją nienawiść. Wystarczyło jednak podjąć polemikę i „pokurczyli ogony”, zawstydzeni swoim nieuctwem, ignorancją. Jednak najbardziej okrutne w swej prawdzie było kiedy stwierdzałem „nie kochasz Jezusa”, albo „pocałowałeś Jezusa jak Judasz”. W sumieniu swoim widzieli siebie podczas Pierwszej Komunii św. I widzieli swoje grzechy, i fakt, że przestali GO kochać i JEMU służyć. STANĘLI W PRAWDZIE.
To nie Kościół Matka Nasza jest zły, ale oni sami. Inni przeszli do sekt charyzmatycznych i w swym „mędrkowaniu” odmówili Kościołowi interpretacji Pisma św. w świetle Tradycji  i sami stali się „uczonymi w piśmie” urągając przy tym rozumowi.


W tej apostazji można by upaść na duchu, gdyby nie objawienie Matki Bożej w Licheniu dane pasterzowi Mikołajowi Sikatce 15 sierpnia 1852 r. Odnosząc się do II Wojny Światowej Maryja powiedziała: ” W sercu kraju młodzież legnie na ofiarnym stosie. Niewinne dzieci poginą od miecza. Ci nowi a nieprzeliczeni męczennicy będą za wami błagać przed tronem Sprawiedliwości Boga, gdy będzie sąd na wami… .
W ogniu długich doświadczeń oczyści się wiara, nie zgaśnie nadzieja, nie ustanie miłość. Będę chodziła między wami, będę was bronić, będę będę wam pomagać, przez was pomogę światu. Ku zdumieniu wszystkich narodów świata z Polski wyjdzie nadzieja udręczonej ludzkości.
Wtedy poruszą się wszystkie serca radością, jakiej nie było przez tysiąc lat. To będzie największy znak dany narodowi na opamiętanie i ku pokrzepieniu. On was zjednoczy. Wtedy na ten kraj – udręczony i upokorzony – spłyną wyjątkowe łaski, jakich nie było od tysiąca lat.
Młode serca się poruszą. Seminaria duchowne i klasztory będą przepełnione. Polskie serca rozniosą wiarę na wschód i zachód, północ i południe. Nastanie Boży pokój„.

JEST NADZIEJA. UFNOŚCI. MÓDLMY SIĘ I POKUTUJMY. CHRYSTUS ZWYCIĘŻY!

http://prawy.pl/73941-iii-rp-czyli-apostazja/środa, 27 czerwca 2018

III RP, czyli liberalne reklamy jak wizja muzułmańskiego raju


Ostatnio skonstatowałem jak bardzo liberalne reklamy, które przyszły do nas z kapitalizmem są podobne do wizji raju islamu. Dzieje się to dlatego, że wspólne są podstawy: zmysłowy hedonizm, naturalizm i wieczna szczęśliwość.

Ateistyczny „zachód” oczywiście wyeliminował pojęcie zbawienia ze swojego języka czy samo pojęcie eschatologii (ostatecznego przeznaczenia świata, ludzkości i człowieka), zastępując go marksistowskim wyzwoleniem z wszystkiego ucisku i budową „raju” już tu na ziemi.
Ta wizja, szczęśliwość ziemska i konsumpcja jako zaspokajanie zmysłowych pragnień jest nieustająco odnawiana w reklamach, którymi jesteśmy bombardowani przez wszystkie możliwe media.
Porównajmy wiec te reklamy ze zmysłowym i cielesnym rajem muzułmanów:
„Będziecie w nich to, czego dusza zapragnie i czym rozkoszują się oczy. I będziecie przybywać tam na wieki” (Koran, 43:71). Padają określenia „dom pokoju” (10:25) „wieczny dom” (29:64) „ogród rozkoszy” (5:65) i „zgromadzenie prawych” (54:55)  W raju są domy z pereł i drzewa o pniach ze złota. Na mężczyzn czekają w raju doskonałe małżonki – hurysy – w licznie 72, nigdy nie tracące dziewictwa ( 55:56).
Wizja zielonej oazy, świetnie współgra tłem reklam z palmami na wyspach południowych, w których wypoczywają Europejczycy. Potencja mężczyzn, wzmaga niebieska tabletka Viagry. Rozkoszna kopulacja nigdy się nie kończy, zmieniają się partnerki w kolejnych reklamach. Wdzięczące się do widza, w nieskromnych strojach, w tańcu lub na jachcie. Zalotne i bezpruderyjne. Wszyscy są wiecznie młodzi oraz szczęśliwi. Liberalna reklama ma wywołać pragnienie, aby kupować nie dla tego, ze potrzebujemy, ale jak w raju islamskim – aby nasycić oczy.
Należy nadmienić, że pomijana w opisach islamskiego raju jest „rzeka wina”, którą otrzyma zobowiązany do abstynencji na ziemi wierny. W srebrnych naczyniach, dzbanach i do pełna wypełnionych kielichach podane zostanie im wino, ów trunek, który za życia na ziemi był zakazany (5: 90).
Trudno powiedzieć dlaczego Mahomet zarządził abstynencję. Może dlatego by sterować swoimi wyznawcami i ukierunkować ich na pragnienie zdobycia tego co jest powszechnie dostępne chrześcijanom. W liberalnej reklamie, skoro raju nie ma, pijemy już dziś nieustannie piwo – o ile innych alkoholi nie można reklamować.
Czas na podsumowanie. Skoro wizja szczęśliwości w liberalizmie i islamie jest podobna, wystarczy zaproponować w ramach konwergencji (pojęcie oznaczające zbieżność lub powstawanie zbieżności, np. powstawanie podobnych wytworów kulturowych u różnych ludów pierwotnie sobie obcych) „jałowemu” duchowo Zachodowi „boga Allaha” i mamy islamską Europę. Zmysłowość będzie dana i po śmierci. Znamy już podobną analogię kiedy chrześcijańscy heretycy i gnostycy w Syrii przeszli na synkretyczno-szyicką sektę islamu, którą znamy pod nazwą alawitów (np. obchodzą Boże Narodzenie, Wielkanoc i Objawienie Pańskie oczywiście w innej synkretycznej konotacji). W Europie zaś synkretyczni, heretyccy bośniaccy bogomilcy/patereniści w XV w. przyjęli dobrowolnie islam z rąk Turków.
Diabeł ma siedem głów i siedem diademów, każdemu według pragnień serca w różnych wariantach, ale jego cel pozostaje niezmienny. Bracia i Siostry! „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć” – św. Piotr.
Piotr Błaszkowski
za: http://prawy.pl/73823-iii-rp-czyli-liberalne-reklamy-jak-wizja-muzulmanskiego-raju/


wtorek, 26 czerwca 2018

Media i katoliccy publicyści twierdzą, że polski Episkopat dopuści rozwodników do Komunii8 czerwca br. na 379. Zebraniu Plenarnym KEP w Janowie Podlaskim Episkopat Polski uchwalił Wytyczne Pastoralne do Adhortacji „Amoris laetitia”.
Pisaliśmy o tym, że polscy biskupi w stosunku do kontrowersyjnego nauczania papieża Franciszka odnieśli się metodą Lecha Wałęsa: „Jesteśmy za, a nawet przeciw”, tzn. ich wytyczne chwalą papieski dokument, powtarzają pojawiające się tam zwroty, jak „sytuacja nieregularna”, „integracja”, „towarzyszenie”, ale jednocześnie podkreślają, że Franciszek nie wprowadził nic nowego (czyli wszystko zostanie po staremu).
Już jednak liberalne media jak Wirtualna Polska  i katolewica jak Tygodnik Powszechny wieszczą wielkie zmiany. Zresztą nie tylko oni, bo robi to także portal Vatican Insider, którego naczelny Andrea Tornelli stwierdził, że Wytyczne pojawiły się tak późno, bo do ostatniej chwili były konsultowane z Watykanem, który miał naciskać na Kościół w Polsce.
Wydaje się, że jest to bicie piany i próba wymuszenia ustępstw na polskich biskupach, tym bardziej, że rzecznik Watykanu już zdementował rewelacje o Komunii dla rozwodników.
Ta świadoma dezinformacja ma na celu wprowadzanie chaosu i mobilizowanie katolików do żądania udzielania komunii rozwodnikom. Niestety, ogólność dokumentu, jaki wydał polski Episkopat, pozwala na takie zabiegi. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że polscy biskupi znaleźli się między młotem a kowadłem, tzn. między papieżem a polskimi wiernymi.
Michał Krajski
http://prawy.pl/73530-media-i-katoliccy-publicysci-twierdza-ze-polski-episkopat-dopusci-rozwodnikow-do-komunii/

poniedziałek, 25 czerwca 2018

Roberto de Mattei: Posłuszeństwo i opór w historii i doktrynie KościołaWykład prof. Roberto de Mattei wygłoszony w Rzymie 18 maja 2018 podczas Forum Życia. [POLSKIE NAPISY PO WŁĄCZENIU].

niedziela, 24 czerwca 2018

sobota, 23 czerwca 2018

MANUSKRYPTY PARYSKIE I MARKSIZM HUMANISTYCZNYMARKSIZM HUMANISTYCZNY  nazywany również marksizmem kulturowym lub anty-kulturowym

red.

piątek, 22 czerwca 2018

"Ohyda spustoszenia" w miejscu świętym


"Tego chcą i do tego dążą wrogowie Kościoła, wrogowie Boga i praw jego. To wiemy.
Gdzie zaś jesteśmy my, którzy milczeniem, zgodą, wyznawniem politycznej poprawności "nie osądzajmy", zabijamy prawdę, niszczmy Boski porządek rzeczy? Czy jesteśmy jak groby pobielane?
Jest czas, by temu złu powodzieć nie, także w Polce, wszędzie tam, gdzie być może teraz zaczyna się to niewinnie podczas mszy św, od śpiewów, tańców i podskoków, od zgiełku i hałasu instrumentów muzycznych, podczas kiedy Bóg przemawia do nas w ciszy.
Kto ma odwagę powodzieć NON POSSUMUS właśnie dziś?""Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel – kto czyta, niech uważa" (Mat. 24,15)

Prorok Daniel mówił o czasie kiedy za Antiocha IV Epifanesa w roku 167 p.n.Ch. Świątynię w Jerozolimie poświęcono Zeusowi. Na ołtarzu w Świątyni zabito w ofierze świnię, a w miejscu najświętszym wystawiono posąg Zeusa, któremu nakazano składać ofiary. Zdarzenie to ze Starego Testamentu jest figurą końca czasu z Nowego Testamentu. Dotyczy to również wiernych ST, których król postanowił przymusowo zhellenizować i zastąpić żydowskie prawo oparte na Torze, greckim prawem świeckim. W następstwie tego, zakazał obrzezania, święcenia szabatów i obchodzenia świąt żydowskich. Podobnie będzie z wiernymi NT, których będzie się prześladować za prawowierność Jezusowi Chrystusowi. (red.)

z profilu:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=239989326788660&set=a.127269038060690.1073741829.100023327832600&type=3&theater

czwartek, 21 czerwca 2018

Piękno katolicyzmu


katedra w hiszpańskim Leon

poniedziałek, 18 czerwca 2018

Gdańska Konferencja Tradycji Katolickiej - 23 VI 2018 Gdańsk g. 12.Z okazji 10 lat coniedzielnych celebracji Mszy świętej trydenckiej w archidiecezji gdańskiej zapraszamy na otwartą konferencję na tematy związane z Tradycją, liturgią (zarówno łacińską jak i wschodnią), muzyką i sztuką sakralną. Gościem specjalnym konferencji będzie prof. Maciej Babnis z Akademii Muzycznej w Gdańsku.
Udział w konferencji jest bezpłatny i dostępny dla wszystkich. Wykłady odbywać się będą w hotelu Sadova przy ul. Łąkowej 60, od wejścia głównego udajemy się w lewo do końca budynku, gdzie znajduje się sala konferencyjna. Konferencję rozpoczynamy o godz. 12.00, poprzedzona będzie ona Mszą świętą w kościele św. Barbary o godz. 10.00. Szczegółowy program konferencji umieścimy niebawem, będzie on też dostępny dla uczestników na miejscu.
Zapraszamy serdecznie.sobota w godzinach 12:00 - 16:00
Hotel Sadova
Łąkowa 60, 80-769 Gdańsk

https://www.facebook.com/events/173656029983572/
https://www.facebook.com/versusdeum/

niedziela, 17 czerwca 2018

Kalwaria Zebrzydowska: Pielgrzymka dróżkami Pana Jezusa

Kalwaria Zebrzydowska: Pielgrzymka dróżkami Pana Jezusa (galeria fotograficzna)

Pielgrzymi przed wyruszeniem na dróżki Pana Jezusa
W sobotę 9 czerwca grupa ponad trzydziestu pielgrzymów – stanowili ją przede wszystkim wierni uczęszczający do kaplic w Krakowie i Chorzowie, ale także goście z innych kaplic, m.in. z północy Polski – pod przewodnictwem ks. Łukasza Szydłowskiego FSSPX wyruszyła na dróżki Pana Jezusa w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wędrówkę poprzedziła cicha Msza św., odprawiona w kaplicy Męki Pańskiej na terenie bazyliki.

W tym roku pogoda sprzyjała pielgrzymom – było bardzo słonecznie, chwilami nawet skwarnie, ale ulgę w marszu przynosił chłodny wiaterek. Dzięki temu licząca ok. 7 km trasa, prowadząca przez malownicze tereny wokół Kalwarii, została pokonana bardzo szybko, bo w czasie czterech i pół godziny, obejmującym również przerwę na odpoczynek i posiłek.
Także w tym roku pielgrzymów pobudzały do refleksji rozważania przygotowane specjalnie na tę okazję; chcąc umożliwić wszystkim chętnym skorzystanie z tych rozważań – może podczas indywidualnej wyprawy do Kalwarii? – zamieszczamy je tu do pobrania w postaci pliku PDF.


https://news.fsspx.pl/2018/06/kalwaria-zebrzydowska-pielgrzymka-drozkami-pana-jezusa-galeria-fotograficzna/

piątek, 15 czerwca 2018

"Les Chouans" (Szuanie) i "Chouans!" - filmy o partyzantce w Bretanii

"Zakazana" Msza św. na odludziu, przy udziale katolickich partyzantów z Bretanii zwanych Szuanami.

Scena z filmu  Les Chouans  wyreżyserowany przez Henri Calefa  z 1947 roku , na podstawie powieści Honoriusza Balzac'a Les Chouans lub La Bretagne w 1799 roku.
 W 1988 r.we Francji nakręcono nowy dramat historyczny "Szuani!" (fr. Chouans!) w reżyserii Philippa de Broca.
Szuanie, Szuaneria (z francuskiego les chouans) – zbuntowani chłopscy uczestnicy powstań w okresie rewolucji francuskiej, jakie wybuchły w Bretanii i departamencie Mayenne. Szuanie walczyli od 1791 do 1800 roku przeciwko wojskom Republiki Francuskiej. Wywodzili się spośród tych chłopów, którzy sprzeciwiali się polityce władz centralnych, uchylając się od służby wojskowej, zajmując się przemytem, a z czasem przyłączyli się do głównego nurtu antyrewolucyjnego, reprezentowanego przez rojalistów, którzy dążyli do przywrócenia monarchii i dawnej, silnej pozycji Kościoła katolickiego. Szuanie nigdy nie przekształcili się w zorganizowane oddziały wojskowe.
Walki zostały zakończone rozejmem podpisanym w 1795 roku, na mocy którego zostali objęci amnestią i pozwolono im emigrować za granicę. W latach 1800-1803 podjęto ponowne próby wywołania powstania przeciwko Bonapartemu jako Pierwszemu Konsulowi, ale 25 marca 1804 r. główny przywódca, Georges Cadoudal, został aresztowany i po procesie, w którym wyrok zapadł 10 czerwca, został zgilotynowany 25 czerwca tegoż roku.
Nazwa w języku francuskim pochodziła od okrzyku rozpoznawczego, naśladującego głos sowy (franc. chouette)

za:  https://pl.wikipedia.org/wiki/Szuanie

czwartek, 14 czerwca 2018

Jestem katolikiem i ...


https://www.facebook.com/Jestemwierzezyje/photos/a.300646686787425.1073741828.298847840300643/702377469947676/?type=3&theater&ifg=1

środa, 13 czerwca 2018

Publiczny Różaniec. Sprawdź datę oraz miejsce i przybądź! [CZERWIEC]

Już od wielu miesięcy w miastach naszej Ojczyzny organizowane są publiczne różańce w intencji odnowy moralnej Polski i Polaków. Cieszą się one wśród wiernych dużym zainteresowaniem, czego dowodzi uczestnictwo w publicznych modlitwach oraz zaangażowanie w ich organizacje mieszkańców kolejnych miast.Jak powiedział św. Augustyn: „Wyobraźmy sobie wojsko złożone z żołnierzy takich, jakich formuje nauka Jezusa Chrystusa; wyobraźmy sobie gubernatorów, małżonków, rodziców, dzieci, nauczycieli, służących, królów, sędziów, podatników, poborców takich, jakich chce doktryna chrześcijańska! I niech poganie ośmielą się jeszcze mówić, że takie nauczanie jest sprzeczne z interesem państwa! Przeciwnie, muszą oni przyznać bez wahania, że taka doktryna jest ochroną państwa, jeżeli się jej wiernie przestrzega” (CXXXVIII, al. 5, Ad Marcellinum, rozdz. II, nr.15).

Z kolei błogosławiony papież Pius IX mówił: Dajcie mi armię modlących się na Różańcu, a podbiję świat!

Zapraszamy do modlitwy różańcowej:
 
BIAŁYSTOK, Rynek Kościuszki, 12 czerwca (wtorek), godz. 19:00

BYDGOSZCZ, Stary Rynek, 13 czerwca (środa), godz. 17:00

BYTÓW,  25 czerwca, godz.17:30, Rynek przy Placu Wyszyńskiego

GDAŃSK, przed budynkiem Rady Miasta, Wały Jagiellońskie 1, 13 czerwca (środa), godz. 17:30

GDYNIA, 13  czerwca, godz. 17:30, ul. Piłsudskiego, przy UM

IŁAWA,  13  czerwca, godz 17:30, Rynek na Starym Mieście

JELENIA GÓRA, koło Bramy Wojanowskiej (ul. 1 maja), 16 czerwca (sobota), godz. 18:00

KĘDZIERZYN-KOŹLE, przed wejściem głównym do SPZOZ od ul. Roosevelta, 29 czerwca (piątek), godz. 17:00 (w intencji zadośćuczynienia za grzech aborcji)

LESZNO,  13  czerwca, godz. 17:30, Rynek, przy Ratuszu

KRAKÓW, Rynek, pod kościołem św. Wojciecha, 13 czerwca (środa), godz. 17:00

NOWY SĄCZ, Park przy ruinach Zamku Królewskiego, 13 czerwca (środa) godz. 20.00 - różaniec odbywa się także 13 dnia każdego miesiąca

PUCK,  13 czerwca, godz. 17:30, Stary Rynek, przed UM

TARNÓW, Rynek, 12 czerwca (wtorek), godz. 15:00

TCZEW, 13  czerwca, godz. 17:30, Plac Piłsudskiego, przed Urzędem Miasta

TORUŃ,  13  czerwca, godz. 17:00, Przy pomniku Kopernika

WEJHEROWO,  13  czerwca, godz. 17:30, Plac Wejhera

WROCŁAW, pl. Kościelny przed kościołem św. Krzyża na Ostrowie Tumskim, 28 czerwca (czwartek), godz. 19:00 (w intencji prześladowanych chrześcijan i ich prześladowców)

ZIELONA GÓRA, Plac Pocztowy 3/2, pod biurem PiS, 20 czerwca (trzecia środa miesiąca, stały termin), 18.00


 W czasie, kiedy zło coraz mocniej nas atakuje, potrzebna jest gorliwa modlitwa. Prosiła o nią Matka Boża objawiająca się sto lat temu trójce fatimskich dzieci. Moc Różańca jest ogromna. Może ocalić każdego z nas, ale i cały świat. Nic dziwnego, że złe moce z nią walczą. (...)

https://www.pch24.pl/publiczny-rozaniec--sprawdz-date-oraz-miejsce-i-przybadz---czerwiec-,49169,i.html

wtorek, 12 czerwca 2018

Kapa z Sanktuarium św. Józefa w Rudzie Śląskiej


 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1303220996476685&set=gm.971528206330303&type=3&theater

poniedziałek, 11 czerwca 2018

niedziela, 10 czerwca 2018

Kazanie na Święto Najświętszego Serca Pana Jezusa 08.VI.2018


Ks. Krzysztof Gołębiewski, Kazanie na Święto Najświętszego Serca Pana Jezusa 08.06.2018 (video)


 https://gdynia.fsspx.pl/2018/06/08/ks-krzysztof-golebiewski-kazanie-na-swieto-najswietszego-serca-pana-jezusa-08-06-2018-video/

sobota, 9 czerwca 2018

Kard. Burke do Polaków: Bądźcie odważni


TYLKO U NAS. Kard. Burke do Polaków: Bądźcie odważni. Nie pozwólcie sobie wmówić, że nic nie można zrobić. Przygotowujcie się do walki

  

Sytuacja w Kościele jest bardzo alarmująca. Przede wszystkim dlatego, że fundamentalne prawdy wiary są podważane, stawiane pod znakiem zapytania

— mówi amerykański kardynał Raymond Leo Burke w rozmowie z Jackiem Karnowskim. I wyjaśnia:
Nauczanie moralne uczy nas, że pewne zachowania zawsze i wszędzie były złem, i że nie mogą być uznane za dobro pod jakimkolwiek pozorem. To dotyczy pozbawienia życia niewinnej i bezbronnej osoby. To dotyczy aktywności seksualnej z osobą tej samej płci, a także pozamałżeńskich relacji seksualnych. Teraz przyzwolenie na tego typu praktyki pojawia się również w Kościele. Powtarzam: to bardzo alarmujące. Obecnie nie ma też silnego przywództwa płynącego z Rzymu, które mogłoby te sprawy wyjaśnić, ujednoznacznić. W Irlandii, podczas kampanii przed referendum dotyczącym ochrony życia nienarodzonych, podobnie jak przed wcześniejszym referendum dotyczącym tzw. małżeństw jednopłciowych, ludzie walczący w tych bitwach nie dostali wsparcia z Rzymu, a i sami biskupi zbyt słabo bronili zasad moralnych
Zapytany o to, jakie jest jego przesłanie do Polaków, Ksiądz Kardynał odpowiada:
Przede wszystkim bądźcie odważni. Nie pozwólcie, by zawładnęło wami przekonanie, że nic nie możemy zrobić. Przygotowujcie się do walki, także do cierpienia. To cierpienie może być zarówno fizyczne, jak i społeczne, np. wyśmiewanie, wyszydzanie, izolacja, obojętność. Ale może też pojawić się prześladowanie, więzienie. Ale musimy walczyć o to, co jest naszym życiem, co jest naszym życiem wiecznym. Nie możemy pozwolić, by Kościół poszedł w fałszywym kierunku.
Kardynał Burke jest wielkim orędownikiem nauczania św. Jana Pawła II. Dwa lata temu (razem z trzema innymi kardynałami) wysłał do papieża Franciszka tzw. dubia, czyli wątpliwości dotyczące interpretacji „Amoris laetitia”. Do tej pory nie nadeszła odpowiedź.

Cały wywiad - w tym odpowiedź na pytanie, co należy robić w obecnej sytuacji, w najbliższym wydaniu tygodnika „Sieci”.
 
Prej
za: https://wpolityce.pl/kosciol/397580-tylko-u-nas-kard-burke-do-polakow-badzcie-odwazni-nie-pozwolcie-sobie-wmowic-ze-nic-nie-mozna-zrobic-przygotowujcie-sie-do-walki