piątek, 1 marca 2013

Nowenna w intencji wyboru nowego papieża


Przed zbliżającym się konklawe i wyborem nowego papieża bp Bernard Fellay, przełożony generalny Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X, zwrócił się do wszystkich księży i wiernych związanych z FSSPX, żeby odprawiając w dniach 1–9 marca nowennę modlitewną upraszali Wszechmogącego Boga, by wyborowi nowego papieża towarzyszyły Jego szczególne łaski.
Nowenna składa się z hymnu do Ducha Świętego Veni Creator Spiritus, kolekty ze Mszy wotywnej w intencji wyboru papieża oraz trzech wezwań, jak następuje:
O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.

Pocieszycielem jesteś zwan
I najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Boga obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.

Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.

Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był.
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.

Módlmy się. Pokornie błagamy Cię, Panie, abyś w swojej niezmierzonej dobroci raczył dać świętemu Kościołowi rzymskiemu papieża, który by się Tobie podobał dzięki swej gorliwej troskliwości względem nas, a pośród swego ludu cieszył się stałą czcią dla Twego Imienia dzięki swym mądrym rządom. Przez naszego Pana…

 Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

 Św. Piusie V, módl się za nami!
Św. Piusie X, módl się za nami!
(źródło: dici.org, 27 lutego 2013) za: http://news.fsspx.pl/?p=2424

Godło Stolicy Apostolskiej w okresie sede vacantre - czyli bez osobistego herbu papieża

Brak komentarzy: