sobota, 2 lutego 2013

Związek sakramentalny, nie "partnerski"

Bóg ustanowił małżeństwo w raju, jako nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety. Uczynił go sakramentem i pobłogosławił w Kanie Galilejskiej. Sakrament małżeństwa daje małżonkom łaski, żeby obowiązki, które biorą względem siebie samych i potomstwa, mogli należycie wypełniać. Właściwościami małżeństwa są: jedność i nierozerwalność [żydzi i muzułmanie mają nawet synonim: "małżeństwo katolickie=małżeństwo nierozerwalne"] - tak stanowił "Katechizm Katolicki" kard. Gasparriego (wyd. 1930 r.)
Świętość i wzniosłość małżeństwa doskonale obrazuje słynny obraz Jana van Eycka Portret małżonków Arnolfinich (z 1434 r.). Przedmioty wyobrażone na obrazie mają znaczenie symboliczne.

- Owoce leżące na stole i parapecie okna symbolizują czystość i niewinność, jaka istniała w raju przed grzechem pierworodnym.
- Pies to symbol wierności małżeńskiej.
- Patynki (widoczne są na pierwszym planie, a także w tle, przy ławie) stanowią odniesienie do Starego Testamentu: (...) Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą (Wj 3, 4-5). Oznacza to, że zwykłe mieszkanie zostało uświęcone przez dokonujący się w jego wnętrzu sakrament.
- Świeca jest zapalona, mimo iż w środku pokoju jest widno, dzięki światłu padającemu z okna. To dlatego, że płomień świecy nie spełnia tutaj funkcji praktycznej, ale jest symbolem obecności Chrystusa.
- W tle pokoju widać dwie drewniane figurki świętej Katarzyny, patronki dziewic i św. Małgorzaty, jednej z Czternastu Świętych Wspomożycieli, mającej chronić od bólów porodowych (dama jest pomiędzy tymi figurkami – tj. przechodzi od dziewictwa do stanu matki).
- Różaniec z bursztynów – wstrzemięźliwość, czystość.
- Miotełka – czystość.
- Lustro – symbol czystości.
- Czerwone łoże – symbol aktu miłości i zjednoczenia się małżonków.

Wobec tych powyższych wspaniałości i wzniosłości, nie będzie miał miał PT Czytelnik wątpliwości czym jest lansowany przez Rewolucję tzw. "związek partnerski". Grzeszny, hedonistyczny i egoistyczny.  Jest kolejnym krokiem, po prawie rozwodowym, by zniszczyć Boży porządek. Tym niebezpieczny, że docelowo ma zalegalizować publicznie grzech sodomski.
 
Poniżej protest przeciwko związkom partnerskim.

Brak komentarzy: