sobota, 19 stycznia 2013

W kościele niewiasta zakrywa włosy

Zakrycie głowy przez niewiastę w kościele jest znakiem poddaństwa Bogu.  Jest wyrazem pokory i skromności.

Ten starożytną katolicką naukę zachowano w tradycjonalistycznych katolickich wspólnotach, u unitów oraz schizmatyków wschodnich. Ale często i u tradycjonalistów widać  „gołe głowy”.  Wirus tego „krypnofeminizmu”, tego buntu przed narzucaniem czegokolwiek  „mnie wolnej, wyzwolonej kobiecie” głęboko siedzi w niewieścich główkach. Grzeczne zwrócenie uwagi  często kończy się obrażaniem, bo "najważniejsze bym ja kobieta podobała się sobie”. Odpowiadamy: Bogu się podobaj, a Apostoła posłuchaj!

Boże Narodzenie AD 2012 Betlejem- Jerozolima


Chcę zaś, żebyście wiedzieli, że głowę każdego męża jest Chrystus, głową zaś niewiasty jest mąż, a głową Chrystusa Bóg. Wszelki mąż, modlący się, albo prorokujący z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. Każada zaś niewiasta modląca się, albo prorokująca z nienakrytą głową, hańbi swoją, bo to jest jedno, jakby była ogolona. Jeżeli więc jakaś kobieta nie nakrywa głowy, niechże ostrzyże swe włosy! Jeśli natomiast hańbi kobietę to, że jest ostrzyżona lub ogolona, niechże nakrywa głowę! Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, bo jest obrazem i chwałą Boga, a kobieta jest chwałą mężczyzny(1 Kor 11, 2-7).  Podobież i niewiasty w przyzwoitym odzieniu, przystrojone skromnie i z umiarkowaniem, a nie sztucznie plecionym włosami albo złotem, albo perłami albo w kosztownej szacie, lecz jak przystoi niewiastom, wyznającym pobożność przez dobre uczynki (1 Tym,9-10) tyle św. Paweł

Prawo kanoniczne obowiązujące do 1983 r., a więc tradycyjny Kodeks Prawa Kanonicznego 
zformalizował tą katolicką naukę w stosowne paragrafy.

Can 1262 §1. Optandum ut, congruenter antiquae disciplinae, mulieres in ecclesia separatae sint a viris. 

§2. Viri in ecclesia vel extra ecclesiam, dum sacris ritibus assistunt, nudo capite sint, nisi aliud ferant probati populorum mores aut peculiaria rerum adiuncta; mulieres autem, capite cooperto et modeste vestitae, maxime cum ad mensam Dominicam accedunt. 

Kan. 1262 §1 Wskazaną jest rzeczą, aby kobiety stosownie do starodawnego zwyczaju były w kościele oddzielone od mężczyzn 
§2 Mężczyźni, uczestnicząc w kościele czy poza nim, powinni mieć głowy odkryte, chyba, że uznane zwyczaje lub szczególne okoliczności wymagają czego innego; niewiasty zaś powinny być z głową nakrytą i skromnie ubrane, zwłaszcza gdy przystępują do Stołu Pańskiego. 


Brak komentarzy: