czwartek, 17 stycznia 2013

3 klasztor powrócił do świętej liturgii!


Wspólnota zakonna położonego w południowej części Republiki Czeskiej klasztoru cysterskiego w Wyższym Brodzie (czes. Vyšší Brod, niem. Hohenfurth), postanowiła przejść w liturgii na klasyczny ryt rzymski z pewnymi cysterskimi modyfikacjami, jaki był powszechnie używany w zakonie do Soboru Watykańskiego II.
Zgodnie z dawnymi zakonnymi przepisami, sprawowana jest codzienna Msza konwentualna oraz całe Officium. 
15 grudnia 2012 roku w klasztornym kościele uroczystą Mszę pontyfikalną sprawował opat z Mariawald - Dom Joseph Vollberg:
Czeski klasztor jest trzecim należącym do rodziny wspólnot żyjących regułą św. Benedykta - po trapistach z Mariawald i benedyktynach z Nursji - w którym po ogłoszeniu motu proprio Summorum Pontificum przywrócono usus antiquior jako wyłączną lub choćby dominującą formę liturgii.

Możliwe? Możliwe!
Brak komentarzy: