niedziela, 20 stycznia 2013

katholikós znaczy "powszechny"

Katolikos (gr καθολικός katholikós – "powszechny") - to jeden z przymiotów (właściwości)  Kościoła Rzymsko-Katolickiego, który jest: jeden, święty, powszechny i apostolski. Te znamiona przyznał sam Jezus Chrystus swojemu, założonego przez siebie Kościołowi i znajdują się one tylko w Kościele Katolickim, którego głową widzialną jest Ojciec Święty w Rzymie. Inne denominacje chrześcijańskie nie posiadają tych przymiotów więc nie są prawdziwym "Kościołem". (& 137 i 138 "Katechizmu Katolickiego" Piotra kard. Gasparriego, za Credo Soboru Konstantypolitańskiego 381 r.). Katolicki znaczy powszechny czyli posłany od czasów apostolskich do wszystkich ludzi na całym świecie przez wszystkie wieki i jego nauczanie nigdy nie ustało.


Brak komentarzy: