czwartek, 24 stycznia 2013

Norwegia: Nowa kaplica Bractwa w Oslo
Miniony rok 2012 był dla misji FSSPX w Norwegii rokiem bardzo owocnym i pełnym postępów. Dzięki Bożej Opatrzności oraz pomocy dobroczyńców w październiku ub.r. udało się wynająć w samym Oslo lokal, w którym obecnie mieści się kaplica Bractwa Św. Piusa X. Jest to pierwsza kaplica Bractwa w tym kraju; do tej pory Msze św. były odprawiane w prywatnych mieszkaniach, a w ostatnich miesiącach przed podpisaniem kontraktu – w lokalu użyczonym przez jednego z wiernych. Odpowiedzialnym za misję skandynawską jest ks. Håkan Lindström FSSPX, który najczęściej odwiedza tutejszych wiernych.

Na zdjęciu ks. Håkan Lindström FSSPX

Kaplica zostanie poświęcona św. Olafowi, patronowi Norwegii. Lokal jest częścią trzypoziomowej willi, wybudowanej w 1911 r. na potrzeby stowarzyszenia abstynenckiego. Główna sala na parterze łatwo dała się przekształcić zgodnie z wymogami liturgii. Niedawno wybudowano stopnie do prezbiterium, zakupiono we Włoszech historyczny ołtarz z XVIII w. oraz zorganizowano transport z wieloma niezbędnymi meblami i paramentami liturgicznymi z angielskiego dystryktu Bractwa, m.in. ławkami, klęcznikami, pulpitem, obrazami, ornatami, a nawet chrzcielnicą i małym konfesjonałem. Wszystko to Bractwo pozyskało z klasztorów i kościołów, które zostały zamknięte lub sprzedane. Kaplica posiada również organy z klawiaturą nożną.Podczas gdy zaledwie trzy lata temu kapłani Bractwa odwiedzali Norwegię cztery razy do roku, by odprawić piątkową i sobotnią Mszę św. w prywatnym mieszkaniu 70 km od Oslo, dziś wierni Bractwa mogą uczestniczyć we Mszy św. śpiewanej w każdą drugą i trzecią sobotę i niedzielę miesiąca. Odkąd Msze św. zaczęto odprawiać w Oslo, liczba wiernych regularnie wzrasta – obecnie jest to około 30–40 osób – a nowa, pięknie wyposażona kaplica z pewnością będzie mieć swój wpływ na zwiększenie zainteresowania Tradycją w Norwegii.

Autorką relacji jest p. Sara Brødsjø.
Adres do nowej kaplicy: Ørakerstien 6, 0284 Oslo.
Msze św odbywają się w każdą 2-gą i 3-cią sobotę i niedzielę miesiąca - niedzielna Msza jest zawsze o godz. 10:00, sobotnia o 18:00 lub też o 10:00.
Zainteresowani wierni mogą też wysłać maila do księdza - sspxscandinavia@gmail.com - aby dołączył on ich adres mailowy do listy wiernych, którym wysyłany jest co miesiąc mail informacyjny z godzinami Mszy św i nabożeństw.

za: http://news.fsspx.pl/?p=2289 Opublikowano 23 stycznia 2013,Brak komentarzy: