środa, 8 sierpnia 2007

PROTEST przeciw zamieszczeniu ruchu Abpa Lefebvre na liście sekt


Do Webmastera portalu sekty.net (link z listą : http://sekty.net/?id=419 )

Osoby pragnące dołączyć się do protestu prosimy o kontakt mailowy.

List celowo nie zawiera polemiki na temat słuszności czy nie poglądów Bractwa, gdyż portal ten zawiera spis sekt, nie jest natomiast miejscem rozmów o Kościele katolickim. Tym niemniej, jeśli ktoś uważa na stosowne podjęcie obrony Bractwa, chętnie do takiej inicjatywy się dołączymy. Chcieliśmy jedynie w dość szybki i pewny sposób (Bractwo sektą w oczywisty sposób nie jest) doprowadzić do usunięcia terminu "Lefebryzm" z listy.


Szanowny Panie,

Zwracam się z zapytaniem, dlaczego wśród niebezpiecznych sekt na tym skądinąd ciekawym portalu znalazł się ruch skupiony wokół księży wyświęconych przez Abpa Lefebvre?

Pomijając kanoniczną sytuację Bractwa, co do której można mieć różne zdanie, czy trudne do rozstrzygnięcia w liście spory teologiczne, ruch ten z pewnością nie posiada znamion sekty wymienianych choćby w obecnym na stronie raporcie.

Strona nie zamieszcza przecież spisu wyznań tylko sekt. Uważam to za co najmniej krzywdzące. Opis zawiera poglądy (mniej więcej dokładne, ale nie o tym teraz pragnę pisać) Bractwa, nie widzę w tym jednak nic, co upoważnia umieszczenie Bractwa w tym miejscu.

Sama uczęszczam na Msze sprawowane przez kapłanów Bractwa i czuję się dotknięta, bo niesprawiedliwie ktoś mógłby na podstawie zamieszczonych na tej stronie materiałów uznać mnie za członkinię sekty. Uważam, że narusza Pan dobre imię członków Bractwa i wiernych wokół niego skupionych.

Proszę o odpowiedź i mam nadzieję, że w chwili, kiedy Rzym zbliża się do oficjalnego uznania nieważności ekskomuniki, lub jej zniesienia, wpis ten zostanie usunięty.

Z wyrazami szacunku...

Brak komentarzy: