sobota, 7 lipca 2007

MOTU PROPRIO - komentarz Bractwa

Komunikat prasowy Przełożonego Generalnego Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa XPrzez Motu Proprio Summorum Pontificum, Ojciec Święty Benedykt XVI zwrócił należne prawa Mszy Trydenckiej, jasno oświadczając, że Mszał Rzymski ustanowiony przez świętego Piusa V nigdy nie został zniesiony. Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X cieszy się widząc, że Kościół odnajduje w ten sposób swoją liturgiczną Tradycję, ofiarując kapłanom i wiernym, którzy do tej pory byli jej pozbawieni, możliwość wolnego dostępu do skarbu Mszy tradycyjnej, na chwałę Boga, dla dobra Kościoła i zbawienia dusz. Dla tego wielkiego dobra duchowego, Bractwo Kapłańskie świętego Piusa X wyraża Ojcu Świętemu swoją żywą wdzięczność.


List, który towarzyszy Motu Proprio, nie ukrywa jednak pozostających jeszcze trudności. Bractwo świętego Piusa X wyraża życzenie, aby przyjazny klimat, wprowadzony przez nowe decyzje Stolicy Apostolskiej, pozwolił - po wycofaniu dekretu o ekskomunice, która dotyczy wciąż Biskupów Bractwa - spokojniej rozmawiać o trudnościach w zagadnieniach doktrynalnych.


Lex orandi, lex credendi, prawo liturgii jest prawem wiary. Wierne duchowi naszego założyciela, Arcybiskupa Marcela Lefebvre, Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X pozostaje tak samo przywiązane do liturgii tradycyjnej, jak do nierozerwalnie z nią związanej wiary, która była wyznawana « zawsze, wszędzie i przez wszystkich ».


Menzingen, 7 lipca 2007


Bp Bernard Fellay

Brak komentarzy: