czwartek, 5 stycznia 2017

K+M+B 2017

Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko (14 IX 1947 - 19 X 1984) , zamordowany z nienawiści do Kościoła przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa.

C†M†Bsymbol wypisywany z okazji uroczystości Objawienia Pańskiego, popularnie zwanego Trzech Króli, który pojawia się na drzwiach mieszkań. Oznacza błogosławieństwo dla domu i jego ochronę przed złem.
Powstanie napisu jest nawiązaniem do pierwszych liter łacińskiego zdania Christus mansionem benedicat (Niech Chrystus błogosławi temu domowi)[1][2]. Ks. prof. Jacek Nowak, kierownik sekcji liturgiki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i równocześnie konsultor i sekretarz Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski wyjaśnia, że symboliczny skrót C†M†B może być także kojarzony z trzema wydarzeniami, z którymi w religii chrześcijańskiej związana jest Epifania: wizytą i pokłonem mędrców w Betlejem – oddawane łacińskim +Cogito+ („poznaję”), weselem w Kanie Galilejskiej – łac. +Matrimonium+ oraz z chrztem – (łac.) +Baptesimus+. Teolog zwracał także uwagę, że identyczne litery zaczynają też wyrażenie Christus Multorum Benefactor (Chrystus dobroczyńcą wielu). Od IX wieku skrót bywa także łączony z inicjałami trzech imion, które wówczas przypisano trzem mędrcom: Casper (Kacper), Melchior i Baltazar[2]. Z tego powodu czasem wpisywana jest wersja K+M+B[1].

W wieku XVIII upowszechnił się w Kościele katolickim w dzień Objawienia Pańskiego, oprócz święcenia złota i kadzidła, także zwyczaj święcenia kredy, którą to kredą oznaczano drzwi wejściowe domów katolickich[1]. W zwyczaju tym można również dopatrywać się analogii i kontynuacji tradycji ze Starego Testamentu (Wj 12,1n), gdzie nakazano znaczyć domy krwią baranka, aby uniknąć potępienia i kary bożej.
„Obrzędy błogosławieństw” opublikowane przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski określają, że o ile symbolu na drzwiach nie wykonał ministrant podczas wizyty duszpasterskiej między 27 grudnia a 5 stycznia, to znak może nakreślić wierny po liturgii święta Objawienia Pańskiego, by w ten sposób przekazać błogosławieństwo wyrażone przez kapłana który święcił kredę i kadzidło[3].

Należy tylko pamiętać o tym, że wciąż musi to być napis C M B (od: Christus mansionem benedicat i krzyżyki w środku liter) albo J M J (od: Jezus, Maryja, Józef, czyli Święta Rodzina[3][4]; tego drugiego symbolu używa się bardzo rzadko)[4]
 https://pl.wikipedia.org/wiki/C%E2%80%A0M%E2%80%A0B

Uzupełniamy: litera C (od Kacpra) przekształciła się w  pisane "K", zgodnie z wymową łacińskiego  "C" w języku polskim.
Redakcja

1 komentarz:

Anonimowy pisze...

No to jak Pan wytłumaczy:
" K. Módlmy się. Pobłogosław Panie Boże tę stworzoną przez Ciebie kredę, aby była zbawienna dla rodzaju ludzkiego i udziel przez wezwanie Twego Świętego Imienia, aby ci, którzy ją zabiorą lub napiszą na drzwiach swoich domów imiona Twoich świętych Kacpra, Melchiora i Baltazara przez ich wstawiennictwo i zasługi otrzymają zdrowie ciała i opiekę dla duszy. Przez Chrystusa pana naszego. Amen"
Tekst z Mszału który był używany do 1970r. Czyli jak? Przez tyle lat ślepi i głupi nie rozumieli co piszą? Tylu świętych Kościoła nie dopatrzyło się "pomyłki" w interpretacji?
Mój adres czeka na odpowiedź teja74@wp.pl Pozdrawiam z Bogiem.