piątek, 23 grudnia 2016

 "Po upadku człowieka grzesznego"Po upadku człowieka grzesznego,
Użalił się pan stworzenia Swego,
Zesłał na świat Archanioła cnego./bis

Idź do Panny, imię Jej Marya,
Spraw poselstwo: „Zdrowaś, łaski pełna,
Pan jest z Tobą, nie bądźże troskliwa”./bis

Panna na ten czas psałterz czytała,
Gdy pozdrowienie to usłyszała,
Na słowa się Anielskie zdumiała./bis
Archanioł widząc Pannę troskliwą,
Jął Ją cieszyć mową łagodliwą:
„Panno nie lękaj się, Pan jest z Tobą”./bis

„Nalazłaś łaskę u Pana Swego,
Ty się masz stać Matką Syna Jego,
Ta jest wola Boga wszechmocnego”./bis

„A będzie Mu dane imię Jezus,
Ten będzie Zbawicielem wszystkich dusz,
Raczysz miła Panno przyzwolić już?”/bis

Panna aczkolwiek była troskliwa,
Ale widząc, że to wola Boża,
Rzekła: „Pańska służebnicam ci ja”./bis

„Aczem ja wielce pragnęła tego,
Bym mogła być sługą Matki Jego,
Stańże mi się według słowa twego”./bis

Jak prędko te słowa wymówiła,
Wnet Pana w żywocie Swym poczęła,
A tam Bogu cześć i chwałę dała./bis

O Panno, gdyżeś takowej mocy,
Wołamy k'Tobie we dnie i w nocy,
Raczysz nam być grzesznym na pomocy./bis

Byśmy Panno przez Twe przyczynienie
Mieli tu swych grzechów odpuszczenie,
A potem wiekuiste zbawienie./bis [1], [2]

http://www.bibliotekapiosenki.pl/Po_upadku_czlowieka_grzesznego

Brak komentarzy: