wtorek, 29 marca 2016

Tunika Jezusa Chrystusa w Bazylice w Argenteuil.

Od Wielkiego Piątku do 10 kwietnia wystawiona jest Tunika Jezusa Chrystusa w Bazylice w Argenteuil. Ostatnie takie wystawienie miało miejsce w 1984 roku. Tunika została poddana konserwacji.
O tej niezwykłej relikwii mogą Państwo przeczytać w książce Grzegorza Górnego "Świadkowie Tajemnicy" http://www.rosikonpress.com/…/tow…/Swiadkowie_Tajemnicy.html

 Tunika Chrystusa jest ubiorem, który miał na sobie Jezus w ostatnich godzinach Swego życia. Miał ja na Sobie w czasie Ostatniej Wieczerzy, w momencie ustanowienia sakramentu Eucharystii, w czasie agonii w Getsemani, w momencie aresztowania Go w Ogrodzie Oliwnym, przed Trybunałem Sanhedrynu, stojąc przed Piłatem i niosąc krzyż na Kalwarie. Na początku IX wieku, Tunika, według tradycji została ofiarowana przez cesarzowa Irenę z Konstantynopola cesarzowi Karolowi Wielkiemu – władcy zachodniego cesarstwa. On ja powierzył klasztorowi w Argenteuil, gdzie jego córka Teodrada była przeoryszą. Pokazywana jest dwa razy w ciągu wieku. Tym razem jej wystawienie związane jest z Rokiem Miłosierdzia.
https://www.facebook.com/RosikonPress/?fref=nf

Brak komentarzy: