czwartek, 24 grudnia 2015

Boże Narodzenie AD 2015Na radosny czas Bożego Narodzenia 
nasza Redakcja życzy wszystkim Czytelnikom

Wielu łask Bożych, bez których nie podobna żyć
w życiu doczesnym ani zbawić się dla wieczności.


Ilustracja zaczerpnięta z wydania książkowego objawień bł.  Katarzyna Emmerich (Wykorzystaliśmy ją w Nr 2 KATOLIKA TRADYCJI na Boże Narodzenie AD 2006 https://sites.google.com/site/katoliktradycji/katoliktradycjinumer2 )

Brak komentarzy: