sobota, 25 października 2014

List otwarty w sprawie pani Lindy Gibbons
                                                                                       Jej Ekscelencja
                                                                                       Ambasador
                                                                                       Kanady w Polsce
                                                                                       Alexandra Bugailiskis
                                                                                      Warszawa


List otwarty w sprawie pani Lindy Gibbons

Szanowna Pani Ambasador,

Pragniemy wyrazić nasz stanowczy sprzeciw wobec zatrzymania i więzienia, działaczki pro-life pani Lindy Gibbons. Ta wspaniała osoba poświęca swe życie i zdrowie dla ratowania życia nienarodzonych jeszcze dzieci, które prawo kanadyjskie traktuje nie jak „ludzi”, nie jak podmioty prawa, ale jako „przedmioty” nie mające żadnych praw.

Ustawa o dopuszczalności przerywania ciąży, czyli prawo do zabicia nienarodzonego jeszcze człowieka jest zbrodnią, obrażającą prawa boskie i ludzkie. Kanada takie prawo przyjęła, czyniąc się „państwem niesprawiedliwym” w oczach Stwórcy.

Wątpiącym, że płód jest człowiekiem polecamy standardowe badanie USG

Zachęceni przez przebywającą obecnie Polsce panią Mary Wagner, która jako działaczka pro-life też stała się ofiarą opresyjnego prawa kanadyjskiego, spędzając 23 miesiące wiezienia, wyrażamy swoje głębokie oburzenie i sprzeciw wobec tego rodzaju praktykom. Dla nas Polaków, którzy dorastali w systemie komunistycznym, obecne ustawodawstwo Kanady nie chroniące życia poczętego oraz  zamykające czynnie protestujących działaczy pro-life w więzieniach jest czytelnym totalitaryzmem.

Państwo bez moralności staje się zakładnikiem prawa pozytywnego.
Prawo pozytywne bez zasad jest opresją, tu: wobec bezbronnych, nienarodzonych dzieci.


Z wyrazami szacunku
Piotr Błaszkowski
Polska, Gdańsk,  17 październik 2014
kopie listu otrzymuje:
1. Mrs. Linda Gibbons
VANIER CW, BOX 1040, 655 MARTIN ST, MILTON ON, L9T 5E6, CANADA
2. Parlament Kanady, 111 Wellington Street , Ottawa

Brak komentarzy: