sobota, 12 lipca 2014

Masoński grób Judith Alghisi – matki Pawła VI

Posted on by
…grób matki Pawła VI – to zostało zweryfikowane, to nie plotka. Wysłałem kogoś by zweryfikował to, co wam teraz mówię. Zrobiliśmy zdjęcie. Grób matki Pawła VI jest grobem masońskim. Z masońskimi symbolami. To jest fakt. Jak papież może pozwolić by jego matka miała masoński grób?biskup Bernard Fellay, 28 grudnia 2012


Wg informacji otrzymanych od kardynałów Ottavianiego oraz Pallziniego, symbole na grobie poniekąd żydowskiej matki Pawła VI, zaprojektowała pewna znana osoba.

Giovanni Battista Montini.

  1. Luneta pod kątem 33 stopni – Masoneria Rytu Szkockiego Dawnego i Uzna- nego.
  2. Linijka pod kątem 27 stopni: 3 x 9 = 3 x 18 = 3 x 666 – deklaracja wojny przeciw Bogu.
  3. Obiekt w kształcie V (pod ekierką) pod kątem 65 stopni: 6 + 5 = 11 mis- tyczna liczba kabały. Również dwie gwiazdy: sześcio- oraz pięcioramien- na.
  4. Trzy krawędzie ekierki, pod kątem (odpowiednio):
  • 8 stopni = ośmioramienna gwiazda – gwiazda Lucyfera
  • 39 stopni = 3 x 13 – Lucyferyczna trójca
  • 54 stopni = 6 x 9 = 6 x 18 = 108 – Oko Lucyfera (również 3 x 18 = 3 x 666)
Potrójna trójca masońska
Pierwsza trójca: Trójkąt. Pierwotna materia świata – ogień, ziemia oraz woda.
Druga trójca:                                                                                                                            Gwiazda pięcioramienna wpisana w gwiazdę sześcioramienną. Heksagram z pentalfą. Heksagram pentalficzny. W symbolice masońskiej przedstawia „Świątynię Masońską” trzydziestu trzech stopni Dawnego i Uznanego Ob- rządku Szkockiego i jego związek, poprzez liczbę 11 z hebrajską Kabałą. ,„Loża Mistrzów ” (Pokój Środka), gdzie wolnomularz umiera, a potem po- wraca do życia jako „Mistrz” lub „Adept” reprezentowana jest przez sześcio- kąt w który wpisana jest „Gwiazda pięcioramienna”.
Trzy elementy pierwotne, wraz z podziałem płci na dwie, dają liczbę pięć: zasadę wszelkiego formowania się Ciała świata. Jego symbolem jest sfinks z głową i torsem kobiety tułowiem lwa i skrzydłami orła. Rozwinięte przez siłę Ognia żywioły te, dzięki powietrzu, zrodziły Duszę Świata. Dzięki Światłu – Ducha Świętego, którego symbolem,jest Feniks, Smok latający, który pocho- dzi z ognia. Ciało, Dusza i Duch świata, tworzą drugą trójcę, która wciela się w Człowieka-Boga.
Trzecia trójca:                                                                                                          Przenajświętsza i niepodzielna trójca masońska. Tworzy ją Architekt Wszech świata (Człowiek-Bóg) wraz z Patriarchą Świata (Przewodnikiem Mocy ducho wej) oraz Władcą Świata (Przewodnikiem Mocy doczesnej). Wyraża trzy apo- kaliptyczne bestie: smoka (Lucyfer), bestię wychodzącą z morza (Władca Świata – władza ziemska) oraz bestię wychodzącą z ziemi (Patriarcha Świata – władza duchowa).
„Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem czło- wieka.” – Apokalipsa św. Jana, rozdział 13
Za; http://semperfidelisetparatus.blogspot.com/2013/01/masonski-grob-judith-alghisi.html 
http://forumdlazycia.wordpress.com/2013/05/21/masonski-grob-judith-alghisi-matki-pawla-vi/

Brak komentarzy: