sobota, 5 października 2013

Słowa otuchy dla Mary Wagner.

Idąc tropem pomysłu wspierania braci i sióstr, którzy "cierpią dla sprawiedliwości" wysyłamy do wiezienia w Milton w Kanadzie, w którym odbywa karę za antyaborcyjną agitację Mary Wagner nasze skromne zapewnienie o modlitwie.
Droga Mary,
W imieniu redakcji naszego portalu "Katolik Tradycji Przegląd Prasy"
przesyłam Tobie zapewnienie o pamięci w modlitwie.
Módl się proszę o katolicka Polskę, bo giniemy w wyniku laicyzacji.
Z każdym dniem przybliżamy się ku Niebieskiemu Królestwu.
Z wyrazami szacunku
Piotr Błaszkowski & co.  (KTPP)
Dear Mary,
On behalf of the editors of the site "Catholic Tradition Press Review"
I want to assure You of our remembrance in prayer.
Please, pray for Catholic Poland, because we too perish as a result of secularization.
Every day we get closer to the Kingdom og Heaven.
Yours faithfully,
Za tygodnikiem "Gość Niedzielny" (GN 35/2013) podajemy adres, pod który można przesłać słowa otuchy - Vanier Center for Women, 655 Martin Street, Box 1040, Milton, Ontario L9T 5E6, Canada. Z dopiskiem: for Mary Wagner.
Piękny przykład uczynku miłosierdzia względem ciała "więźniów nawiedzać", nawet jak dzieli nas Ocean.
Cała sprawa opisana w poście. http://katoliktradycjionline.blogspot.com/2013/10/wysli-pocztowke-do-dzielnej-mary-wagner.html

Red.

Brak komentarzy: