piątek, 26 lipca 2013

Islam: religia z piekła rodem

 Słowa Naszego Pana Jezusa Chrystusa "po owocach ich poznacie" pozwalają w sposób prosty i pewny poznać od jakiego duch  pochodzą ideologie, religie, zwyczaje i zwykłe ludzkie czyny.
Jest rzeczą pewną, że islam generuje takie niemoralne zachowania jak: morderstwa, gwałty, poligamia, pedofilia (małżeństwa z dziewczynkami-dziećmi), masturbacja kobiet, zoofilia (zgoda na taką praktykę podczas pielgrzymki do Mekki), nekrofilia (kopulacja z ciałem zmarłej żony), niewolnictwo (niewiernych), mizoginizm (niechęć do kobiet).
Islam, którego celem jest religijno-polityczne panowanie nad światem w postaci Kalifatu powodował i powoduje wojny i konflikty ze światem nieislamskim, zniewolenia jeńców, zniszczenia i grabieże. Morderstwa i akty gwałtu następują często po piątkowych modłach do "islamskiego boga". Kalif przywódca religijno-polityczny może postępować nawet wbrew zasadom islamu, oczym świadczy stosowanie osmańskiego prawa świeckiego - kanun - pozwalającego panującemu dokonac legalnego bratobójstwa (W ciągu 126 lat obowiązywania dekretu Mehmeda Zdobywcy tureccy władcy za-mordowali najzupełniej legalnie co najmniej 80 krewnych, członków domu Osmanów). Władcy islamscy zawsze chołdowali nienasyconej rozpuście organizując sobie harem złożone z żon, konkubin i niewolnic.
Jedną z form zabijania niewiernych jest podrzynanie gardła, podobnie jak robią to ze zwierzętami w  Święto Ofiar, składając je w ofierze "bogowi" Allahowi.
Islam wielokrotnie wchodził w sojusze z żydami w walce z chrześcijaństwem.
Istnienie mniejszości islamskiej w krajach nieislamskich powoduje stały stan napięcia polityczno-społecznego. 
Islamska koncepcja raju: zmysłowa i prymitywna wyzwala mordercze instynkty u mężczyzn, chcących zostać męczennikami i zażywać rokoszy muzułmańskiego raju. W "raju" oprócz 72 "wiecznych dziewic" ma płynąć rzeka wina (choć podczas życia na ziemi nie wolno pić alkoholu).
Wyznawców islamu cechuje fatalizm ("jak Allah zechce"), co nie sprzyja rozwojowi indywidualnemu jak i wspólnotowemu oraz jest źródłem manipulacji.
Islam konserwuje zwyczaje rodowo-plemienne, które z kolei prowadzą do kolejnych patologii. Wysoki posag dla panny młodej czyni dla wielu mężczyzn, małżeństwo niedostępnym  lub późnym, co sprzyja homoseksualizmowi (powszechny w Afganistanie i Pakistanie). Znamienne, że karą za cudzołóstwo jest śmierć, a za sodomię tylko baty lub więzienie, co może świadczyć o jego powszechności wśród mężczyzn. Wysoki posag, który można uzyskać za córkę, sprzyja traktowaniu córek przez rodziców jak towaru i prowadzi do ich sprzedawania. Z kolei przesadne interpretowanie co jest, a co nie jest  "honorem" kobiety prowadzi do "zabójstw honorowych" żon i córek. Brak osobistej zgody  dziewczynki na zamążpójście ze starym mężczyzną prowadzi często do ich samobójstw. Cechą społeczeństw muzumańskich jest kolektywizm jednostki i całkowite podporządkowanie jednostki rodzinie. Muzłumanie praktykują starożytne praktyki małżeństw między kuzynostwem (wzmacnianie własnego rodu, rodziny) co prowadzi do wad genetycznych wśród dzieci (wychów wsobny). Dawniej dzieci genetyczne chore porzucano na pustyni.
Małżeństwo w islamie (tak jak u żydów) jest kontraktem i można je rozwiązać. W praktyce jurydycznej trudne dla kobiet. Kobieta ma niską pozycję w małżeństwie i społeczeństwie.
Poligamia często ma ukrytą formę prostytucji (jedna z  żon "wymienna", "małżeństwo czasowe").
Aborcja została dopuszczalna wśród muzumanów choć Mahomet jej zakazął (fatwa z 1937 r. wielkiego muftiego Egiptu; różne odłamy różnie regulują maksymalny termin abortowanej ciąży). Po zwycięstwie rewolucji szyickiej w Iranie dozwolono na dokonywanie aborcji (obecnie z przyczyn geopolitycznyhc ponownei zakazana). Antykoncpecja jest dopuszczalna zgodnie z orzecznictwem immamów.
Islam ma podwójną (podobnie jak żydzi) etyką, jedną wobec swoich wyznawców, drugą wobec nie muzułmanów.
Wyznawców islamu często cechuje hipokryzja (np. praktyka odtwarzania błon dziewiczych, picie alkoholu przy zasłoniętych oknach - "Allah nie widzi", "małżęństwo  czasowe")  i przebiegłość.
Islam łączy z judaizmem prawniczość  (wyższość litery prawa, nakazy i zakazy regulujące każdą czynność).
Islam nie tworzy wyższej cywilizacji, ani duchowej ani materialnej. Zastygł w formie z wieku, w którym powstał. Materialna kultura była albo kopią wzorów bizantyjskich,wizygockich lub perskich (przedislamskich), a obecnie opiera się na transferze technologii, które wszystkie pierwotnie pochodziły z Zachodu (Europa, Ameryka).
Istnienie telewizji, prasy, fotografii jest sprzeczne z literą islamu (zakaz przestawiania postaci człowieka), a jednak chcąc korzystać ze zdobyczy cywilizacji je stosują.

Założyciel tej religii był: poligamistą, mordercą, podrzegaczem wojennym, kłamcą, pedofilem, maniakiem seksualnym, grabieżcą i co najważniejsze założycielem fałszywej religii (min. kompilacja pogańskich wierzeń Arabów, judaizmu i chrześcijaństwa).

Red.
Poniżej jeden z owoców islamu:
1 komentarz:

Anonimowy pisze...

Niestety stwierdzam że islam jest "religią" "objawioną" przez szatana, a Koran jest jego słowem. Nie mówię tego przeciwko muzułmanom jako ludziom, ale takie są moje wnioski na podstawie tego co widzę i słyszę. Wszystko co się dzieje na świecie nie pozostawia w tej sprawie żadnych wątpliwości.