czwartek, 25 lipca 2013

I Sympozjum: „SPOŁECZNE PANOWANIE CHRYSTUSA KRÓLA” - wystąpienia

Z udziałem kilkuset osób z Kraju i zagranicy w dniu 15 czerwca 2013  odbyło się I Sympozjum: „SPOŁECZNE PANOWANIE CHRYSTUSA KRÓLA”
zorganizowane przez Stowarzyszenie Fides et Ratio w Krakowie wraz z  innymi organizacjami.
Przeżywany w Kościele Rok Wiary jest szczególną okolicznością, sprzyjającą pogłębionej refleksji nad odnową wiary we wszystkich porządkach życia: intelektualnym, duchowym i mądrościowym.
Caritas Christi urget nos. Owa miłość, wzywająca do ewangelizacji, na którą w swym motu proprio „Porta Fidei” wskazał Benedykt XVI, ma pobudzać inspirację do wyznawania wiary z odnowionym przekonaniem.
Dzisiaj, w czasie zaprogramowanej globalnej ateizacji całych narodów i technologicznej przemiany dokonywanej przez światowe centra laicyzacyjne, istnieje pilna potrzeba oparcia wiary o zdrowy, teologiczny i apostolski fundament Bożego Objawienia zawartego w Piśmie Świętym i Tradycji katolickiej.
Jako katolicy świeccy z kraju i Polonii pragniemy wnieść skromny wkład w dynamikę pobudzenia wiary w naszej Ojczyźnie poprzez rozmaite formy formacji i akcji w duchu omnia instaurare in Christo. Jesteśmy przekonani, że zwrócenie się ku Jezusowi Chrystusowi Królowi oraz przypomnienie istotowych teologicznych treści zawartych w Magisterium Kościoła, ukazujących Jego powszechne i społeczne Królestwo, przyczynią się do umocnienia wiary i tożsamości katolickiej naszego narodu.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania materialow z 1-go Sympozjum na tamat „Spolecznego panowania Chrystusa Króla,” który zawiera kluczowe aspekty teologiczne, filozoficzne i spoleczne.Krakowskie sympozjum tematycznie nawiazaje do Miedzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla, który odbył sie w Polsce miedzywojennej 1937 roku.
Sympozjum rozpoczęło się modlitwą do Ducha św., św. Michała Archanioła i modlitwą św. Tomasza z Akwinu
( modlitwy poprowadzili: Krystyna Kiwacz, ks. Jacek Bałemba, Stanisław Papież)


Wystąpienia po linkiem:
http://fides-et-ratio.pl/index.php/2013/07/i-sympozjum-spoleczne-panowanie-chrystusa-krola/Brak komentarzy: