sobota, 20 kwietnia 2013

Kościoły stacyjne Rzymu

Wyjątkowo z uwagi na temat (choć sama treść może wymagać krytycznej analizy) polecamy książkę Hanny Suchockiej, która pełniła funkcję ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej przy Watykanie czasu Jana Pawła II i Benedykta XVI.
Jej praca "Rzymskie Pasje" poświęcona jest starożytnej tradycji zapoczątkowanej jeszcze przez Grzegorza Wielkiego, który wyznaczył rzymskie kościoły, które należy nawiedzać w czasie Wielkiego Postu. Tych tzw. kościołów stacyjne jest w sumie 45. Jak podają źródła historyczne, w danym dniu rzymscy chrześcijanie zbierali się wraz z papieżem (lub kapłanem działającym w jego imieniu) w wyznaczonym kościele zwanym ecclesia collecta. Po odmówieniu modlitwy zgromadzeni podążali w procesji do kolejnego kościoła zwanego kościołem stacyjnym z litanią do Wszystkich Świętych na ustach.
Następnie w kościele stacyjnym papież rozpoczynał sprawowanie Mszy św. zebrawszy intencje wiernych do wspólnej modlitwy zwanej „kolektą”. Na osób czytający codziennie Mszał Rzymski, temat nie będzie zaskoczeniem, gdyż Kościół wyznaczył 86 dni stacyjnych  ze stacjami przypisanymi do określonych świąt.

Niewątpliwe wielką zasługą książki jest przypomnienie tej chrześcijańskiej tradycji, a piękne zdjęcia i opisy, wprowadza nas w całe bogactwo naszego Kościoła Katolickiego tak duchowego jak i materialnego.

Więcej o rzymskich kościołach stacyjnych na: http://www.nowyruchliturgiczny.pl/2009/03/rzymskie-koscioy-stacyjne-czyli-duchowy.html


Brak komentarzy: