piątek, 23 października 2009

MSZA - czynna obecność Boga


MSZA - CZYNNA OBECNOŚĆ BOGA
"Gdy podwyższą Syna Człowieczego, wtedy poznacie, żem JA JEST!"

"Gdy już zbudujecie dla mnie szubienicę w obliczu świata, gdy już, po trzech godzinach agonii, wydam ku niebu ten wielki krzyk, który sprawi, że zapłaczecie, wówczas poznacie że JA JESTEM! Poznacie, że śmierć nic przeciw mnie nie może, gdyż jestem jej panem, którego ona słucha! Tak, wydacie mnie na śmierć, lecz to nie wy możecie odebrać mi życia! To ja złożę moją duszę, by wziąć ją znowu trzeciego dnia, gdyż JA JESTEM a wy nic przeciwko mnie nie możecie, gdyż JA JESTEM ŻYCIEM!"

Tak właśnie Męka Naszego Pana jest dla Niego chwilą Jego największej Potęgi, chwilą, w której z olśniewającym blaskiem ukazuje się naszemu biednemu człowieczeństwu całe Jego Bóstwo! A jednak, by uprzedzić nasze niedowiarstwo, zawsze gotowe do tego, by wierzyć tylko w to, co widzi, On nas o tym uprzedza: "Mówię wam teraz, zanim się stanie, abyście, gdy się stanie, wierzyli, żem ja jest." (J XIII, 19).

Dwa razy więc święty Jan przytacza nam to oświadczenie Naszego Pana: "JA JESTEM" w samym centrum Jego Męki! Jaki kontrast! A nawet - co za skandal, nie tylko dla żydów, ale dla naszej niewiary, to stwierdzenie Naszego Pana dotyczące Jego Bytu, Jego istnienia, Jego obecności, Jego życia w samym akcie Jego Ofiary i Śmierci!

A jednak czyż Kalwaria nie jest dokończeniem, dopełnieniem i doskonałością Starego Przymierza, dopełnionym bez przerwania w Nowym? A tu, na naszym ołtarzu, czyż to nie to boskie życie, jedynego aktu Kalwarii, które trwa ciągle w Świętej Ofierze Mszy? Lecz jak my przyjmujemy, w naszym własnym ludzkim życiu, śmierć i Życie z Krzyża?"

Brak komentarzy: