piątek, 15 czerwca 2018

"Les Chouans" (Szuanie) i "Chouans!" - filmy o partyzantce w Bretanii

"Zakazana" Msza św. na odludziu, przy udziale katolickich partyzantów z Bretanii zwanych Szuanami.

Scena z filmu  Les Chouans  wyreżyserowany przez Henri Calefa  z 1947 roku , na podstawie powieści Honoriusza Balzac'a Les Chouans lub La Bretagne w 1799 roku.
 W 1988 r.we Francji nakręcono nowy dramat historyczny "Szuani!" (fr. Chouans!) w reżyserii Philippa de Broca.
Szuanie, Szuaneria (z francuskiego les chouans) – zbuntowani chłopscy uczestnicy powstań w okresie rewolucji francuskiej, jakie wybuchły w Bretanii i departamencie Mayenne. Szuanie walczyli od 1791 do 1800 roku przeciwko wojskom Republiki Francuskiej. Wywodzili się spośród tych chłopów, którzy sprzeciwiali się polityce władz centralnych, uchylając się od służby wojskowej, zajmując się przemytem, a z czasem przyłączyli się do głównego nurtu antyrewolucyjnego, reprezentowanego przez rojalistów, którzy dążyli do przywrócenia monarchii i dawnej, silnej pozycji Kościoła katolickiego. Szuanie nigdy nie przekształcili się w zorganizowane oddziały wojskowe.
Walki zostały zakończone rozejmem podpisanym w 1795 roku, na mocy którego zostali objęci amnestią i pozwolono im emigrować za granicę. W latach 1800-1803 podjęto ponowne próby wywołania powstania przeciwko Bonapartemu jako Pierwszemu Konsulowi, ale 25 marca 1804 r. główny przywódca, Georges Cadoudal, został aresztowany i po procesie, w którym wyrok zapadł 10 czerwca, został zgilotynowany 25 czerwca tegoż roku.
Nazwa w języku francuskim pochodziła od okrzyku rozpoznawczego, naśladującego głos sowy (franc. chouette)

za:  https://pl.wikipedia.org/wiki/Szuanie

Brak komentarzy: