piątek, 30 września 2016

Ogólnopolska modlitwa w intencji życia wszystkich dzieci poczętych!

Bracia i Siostry w Chrystusie Panu!

W naszej ojczyźnie trwa walka na śmierć i życie, dobra ze złem. Ostatnie dni przyniosły potężną falę zła i nikczemności ze strony tych wszystkich, którzy pragną śmierci maleńkich nienarodzonych dzieci. Telewizje, portale internetowe, aktorzy, celebryci, słowem wszyscy i wszystko, co jest obce moralności chrześcijańskiej organizuje się, aby przelewać krew niewinną. Szatan domaga się krwawej ofiary, a w Polsce może ją stracić. Dlatego wzywamy wszystkich  ludzi wierzących do tego, aby odpowiedzieć tym nieszczęsnym ludziom, miłością i modlitwą. Nade wszystko, aby otoczyć kordonem miłości i modlitwy, maleńkie poczęte dzieci. Maleńkie serduszka chcą żyć. Czy damy radę zorganizować powstanie modlitewne na wzór naszych ojców z roku 1920?. Gorąco prosimy o przekazywanie tego apelu oraz organizowanie modlitwy zarówno w formie indywidualnej jak i zorganizowanej. Proście miejscowych proboszczów o pomoc, proście biskupów miejsca o wsparcie i błogosławieństwo. Wszystko coście uczynili jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili - te znane słowa Chrystusa Pana, są dziś tak aktualne w sensie dosłownym. Czyż te maleńkie bijące serduszka nie są najmniejszymi naszymi braćmi?

Prosimy o rozsyłanie apelu, organizację gdzie i jak kto tylko może modlitwy.Pokażmy tym smutnym zagubionym ludziom, że nasza wiara i miłość jest większa od ich goryczy, złości i zagubienia. Nie wiedzą bowiem co czynią. Niech dobry Bóg błogosławi wszystkim ludziom dobrej woli.
w imieniu Warszawskich Obrońców Życia i Rodziny

Piotr Zajkowski
niedlagender.pl

Brak komentarzy: