wtorek, 28 czerwca 2016

Alleluia dialogorum Angelus Domini, t. VIII cum Sequentia Virgni Mariae laudes, t. IIManuskrypty z Bazyliki Mariackiej tzw. chorału gdańskiego z  XIV/XV w. Obecnie w Bibliotece Gdańskiej PAN.

Wykonany w dniu 25 VI 2016 przez Scholę Gregoriana Gedanensis w Piwnicy Romańskiej (pierwotnie refektarz) pierwszego klasztoru dominikańskiego w Gdańsku. Po raz pierwszy od 500 lat od czasu zaniku katolickiego śpiewu w Gdańsku, wypartego przez herezję luterańską w XVI w. W roku 1572 wykorzystując zamieszanie w Królestwie Polskim związane ze śmiercią ostatniego Jagiellona Zygmunta II Augusta, protestanci usunęli katolików w głównego ołtarza Kościoła Mariackiego.

Brak komentarzy: