piątek, 4 marca 2016

O skutkach seksedukacji w Niemczech - świadectwo Moniki

Diabeł nie spocznie póki nie wyrwie czystości z serc dzieci.
Biada tym co sieją zgorszenie!

Redakcja

Brak komentarzy: