poniedziałek, 14 marca 2016

"Gorzkie żale" z Adamem Strugiem

 Adam Strug (ur. 1970) – polski śpiewak i instrumentalista, poeta, autor piosenek, kompozytor muzyki teatralnej i filmowej, etnomuzykolog – zbieracz i praktyk, scenarzysta filmów dokumentalnych. Lider muzycznej kompanii wykonującej jego autorskie piosenki. Pomysłodawca zespołu śpiewaczego "Monodia Polska", praktykującego polskie pieśni przekazywane w tradycji ustnej. (...)
W muzyce tradycyjnej Strug reprezentuje nurt zachowawczy. Jest depozytariuszem i popularyzatorem pieśni polskich przekazywanych od pokoleń wyłącznie w tradycji ustnej, a wykonywanych w skalach wcześniejszych niż powszechnie dziś używana skala dur-moll.
za:  https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Strug_%28poeta,_pie%C5%9Bniarz%29

Brak komentarzy: