czwartek, 3 września 2015

3 września - Św. Piusa X, Papieża i Wyznawcy. Ryt zwojony. Szaty białe.Oratio
ze Mszy św.

- Boże, coś dla strzeżenia katolickiej wiary i odnowienia wszystkiego w Chrystusie świętego Piusa papieża napełnił niebiańską mądrością i mocą apostolską, przyzwól łaskawie, byśmy, byśmy idąc za jego zarządzeniami i przykładem zdobyli wiekuistą nagrodę. Przez tegoż Pana...

Brak komentarzy: