niedziela, 5 kwietnia 2015

Zmartwychwastał. prawdziwie zmartwychwstał!

"Pascha nasza 
ofiarowan jest Chrystus,
alleluja; 
świętujemy przeto 
w przaśnikach,
 to jest w czystości i prawdzie, alleluja,alleluja,alleluja" z I listu św. Pawła do Koryntian

Komunia z Niedzieli Zmartwychwstania

Życzymy naszym Szanownym Czytelnikom uczestnictwa w chwale Baranka

Redakcja

Brak komentarzy: