poniedziałek, 12 maja 2014

spotkanie bpa Fellay z Ojcem Świętym Franciszkiem

O spotkaniu: Papież Franciszek i Biskup Fellay

12 Maj 2014 
Oto fakty o spotkaniu Papieża Franciszka i Biskupa Fellay 13 grudnia 2013.
(Źródło: SSPX/MG - DICI 05-12-2014)
10 maja 2014, angielski blog Rorate Caeli opublikował pod pseudonimem "Adfero", "wyjątkowe informacje", których źródła - według niego - nie można ujawnić. Te informacje, rozpowszechnione przez media, zawierały pogląd, iż Biskup Fellay, Przełożony Generalny Bractwa Świętego Piusa X, spotkał się z Papieżem Franciszkiem. 11 maja rzymska agencja I.Media napisała, że dwóch asystentów Biskupa Fellay, Ks. Niklaus Pfluger i Ks. Marc-Alain Nely, wysłuchali prywatnej Mszy Papieża. 


Księża Pfluger i Nely nigdy nie słuchali prywatnej Mszy Papieża, a dziennikarze, którzy twierdzą co innego, mieliby wiele trudności ze wskazaniem dnia domniemanej celebracji. Oto kilka faktów:


13 grudnia 2013 Biskup Fellay i jego asystenci udali się do Rzymu na nieformalne spotkanie, na prośbę Komisji Ecclesia Dei. Po tymże spotkaniu Sekretarz Komisji, Msgr. Guido Pozzo, zaprosił swoich rozmówców na obiad w domu świętej Marty do pokoju, gdzie dołączył do nich Arcybiskup Di Noia, Sekretarz Asystent Kongregacji Doktryny i Wiary. W tym właśnie dużym refektarzu Papież spożywa posiłki, z dala od innych gości. 


Msgr. Pozzo nalegał, by przedstawić Biskupa Fellay Papieżowi, gdy ten ostatni opuszczał refektarz. Nastąpiła krótka wymiana zdań, kiedy to, zgodnie z grzecznościową formułą, Papież Franciszek powiedział do Biskupa Fellay: "Bardzo mi miło Biskupa poznać." Na to Biskup Fellay odpowiedział, że wiele się modli, a Papież poprosił, by się za niego modlić. Oto "spotkanie", które trwało kilka sekund. 


W wywiadzie, którego udzielił dla Le Rocher (Kwiecień - Maj 2014), Biskup Fellay odpowiedział na następujące pytanie:

Czy Rzym uczynił oficjalny krok w stronę odnowienia kontaktów od czasu wyboru Papieża Franciszka?
Rzym uczynił nieoficjalny krok, chcąc z nami odnowić kontakt, ale nic więcej, i nie prosiłem o audiencję, jak to uczyniłem po wyborze Benedykta XVI. Dla mnie rzecz obecnie jest prosta: zostajemy tacy, jak zawsze. Niektórzy wysnuli wnioski w związku z moimi bliskimi kontaktami z Rzymem w 2012, że uważam za konieczność kanoniczne uznanie nas, jako jakąś najwyższą zasadę. Zachowanie Wiary i naszej katolickiej tożsamości jest najistotniejsze i pozostaje naszą pierwszą zasadą."

Brak komentarzy: