piątek, 14 marca 2014

Introit z I niedzieli Wielkiego Postuniedziela, 9 marca 2014


Prezentujemy nagranie introitu (w wykonaniu Jana Vianini'ego - organisty, kantora i kierownika Scholi Gregoriańskiej Mediolanensis) z pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, którego słowa zaczerpnięte są z Ps 90, 15.16 i Ps 90, 1.Invocabit me, et ego exaudiam eum : eripiam eum, et glorificabo eum, longi-tudine dierum adimplebo eum (Ps 90, 15.16). Qui habitat in adiutorio Altissimi, in protectione Dei caeli commorabitur (Ps 90, 1). "Wzywać mnie będzie, a Ja go wysłucham. Wyratuję go i wsławię, nasycę go długim żywotem. Kto się w opiekę oddał Najwyższemu, pod osłoną Boga niebios bezpiecznie przebywa". Introit ten stosowany jest w zwyczajnej formie rytu rzymskiego jako dowolna antyfona na wejście. Wówczas składa się na niego fragment Ps 91(90), 15-16: "Będzie mnie wzywał, a Ja go wysłucham, wyzwolę go i okryję sławą, obdarzę go długim życiem". Poniżej tekst introitu wraz z zapisem neumatycznym:
za: http://www.nowyruchliturgiczny.pl/

Brak komentarzy: