piątek, 27 września 2013

Proroctwa dla PolskiObjawienia prywatne nie wchodzą do depozytu Wiary.
W wyniku pełzającej apostazji w Polsce obawiamy się, że tak jak żydom zostało odjęte z powodu niewiary,
tak nam nie zostanie dodane z tego samego powodu.
Red.

Brak komentarzy: