środa, 31 lipca 2013

2 sierpnia - piątek AD 2013 Odpust Porcjunkuli

Kościoł Matka Nasza otwiera przed nami kolejne skarby łask. Jest nim Odpust Porcjunkulii.
Ten odpust zupełny w Kościele katolickim oraz zakonach i zgromadzeniach franciszkańskich obchodzony jest 2 sierpnia w uroczystość patronki Porcjunkuli Matki Bożej Anielskiej.

Św. Franciszek z Asyżu gorąco prosił Boga o łaskę zbawienia wszystkich ludzi. Objawili mu się Jezus i Maryja, obiecując mu, że kto z wiernych chrześcijan nawiedzi kapliczkę Porcjunkuli p. w. Matki Bożej Anielskiej od I nieszporów czyli zachodu słońca 1 sierpnia do II nieszporów czyli zachodu słońca 2 sierpnia (Uroczystość Matki Bożej Anielskiej), ten dostąpi łaski odpustu zupełnego odpuszczenia win za wszystkie swoje grzechy, ale musi się z nich szczerze wcześniej wyspowiadać, otrzymując ważnie sakramentalne rozgrzeszenie. Ponieważ trudno było wiernym z odległych stron świata spełnić te warunki, więc Kościół zatwierdził, że Odpust Porcjunkuli mogą dostąpić wszyscy bracia i siostry należący do któregoś z trzech zakonów franciszkańskich, którzy od zachodu słońca 1 sierpnia do zachodu słońca 2 sierpnia nawiedzą dowolny kościół franciszkański przy którym pełnią posługę duchową zakonnicy franciszkańscy.

Paweł VI swoją konstytucją apostolską Indulgentiarium Doctrina w 1967, rozciągnął przywilej uzyskania odpustu pełnego najpierw na franciszkanów, później benedyktynów i na cały Kościół.
Każdy, kto w tym dniu (2 sierpnia) nawiedzi swój kościół franciszkański bądź parafialny, spełniając zwykłe warunki konieczne do uzyskania odpustu, zyskuje odpust zupełny.
Warunki uzyskania odpustu za nawiedzenie kościoła to stan łaski uświęcającej oraz modlitwa w intencji Kościoła.
Dawniej: 6 Ojcze nasz, 6 Zdrowaś, 6 Chwała Ojcu w intencji Kościoła i Ojca Św. (5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś, 5 Chwała Ojcu w intencji Kościoła i 1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś, 1 Chwała Ojcu w intencji Ojca Św.).
Obecnie: 1 Ojcze nasz, 1 Wierzę.


Brak komentarzy: