środa, 6 marca 2013

"OD OCEANU DO OCEANU” PRZEZ ŚWIAT W OBRONIE ŻYCIA

W dniu 2 marca 2013 r. zakończyła się część pielgrzymki kopii Ikony Częstochowskiej przez Hiszpanię, która tylko w tym kraju w czasie od 15 grudnia do 2 marca objęła 60 miast na trasie ok. 8 tys. km. Przekazanie Ikony przez Hiszpanów nastąpiło w mieście Bajadoz, dokąd przyjechała delegacja z Portugalii, reprezentująca Światowy Apostolat Fatimski.

Moskwa, 9 maja 2012 przywitanie Ikony Częstochowskiej.  Rosja Sowiecka był pierwszym krajem na świecie gdzie dekretem Lenina w 1920 r. wprowadzono prawo do aborcji. Oficjalnemu przywitaniu przewodniczył o. Maxim Obukhov [prawosławny], od lat przewodniczący ruchowi obrony życia w Moskwie. Ikona z wielką czcią została ustawiona w kościele prawosławnym pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Parku Piotrowskim w samym centrum Moskwy. [ http://www.odoceanudooceanu.pl/node/24 ]
Matka Boża w Ikonie Częstochowskiej opuściła Badajoz w eskorcie lokalnej policji i wjechała do Portugalii zatrzymując się w miejscowości Campo Maior, gdzie na centralnym placu powitał ją tłum ok. 1000 osób ze swoimi duszpasterzami oraz władzami miasta.
Nocą 3 marca Czarna Madonna z Częstochowy dojechała do Fatimy i została umieszczona w Kaplicy Bizantyńskiej w siedzibie Światowego Apostolatu Fatimskiego „Domus Pacis”. W czwartek 7 marca Ikona Matki Bożej Częstochowskiej uda się do Sanktuarium Fatimskiego do tzw. Małej Kaplicy Objawień, gdzie o godz. 18:30 zostanie odmówiony Różaniec w intencji obrony życia i rodziny.
W najbliższym czasie Ikona będzie odwiedzała kolejne miasta Portugalii. Główne uroczystości związane z wizytą Ikony Częstochowskiej w Sanktuarium Fatimskim są zaplanowane na Niedzielę Miłosierdzia – 7 kwietnia 2013 r. Natomiast w poniedziałek 8 kwietnia, obchodzonym w tym roku jako Dzień Świętości Życia (Święto Zwiastowania), Ikona stanie nad brzegiem Oceanu Atlantyckiego, tym samym kończąc I etap pielgrzymki od Oceanu Spokojnego przez świat w obronie życia.
Peregrynację Ikony Częstochowskiej „Od Oceanu do Oceanu” rozpoczęło przyłożenie kopii ikony do oryginału na Jasnej Górze i poświęcenie jej przez abpa Stanisława Nowaka w dniu 28 stycznia 2012 roku. Właściwa pielgrzymka rozpoczęła się 15 czerwca we Władywostoku. Od tego czasu Ikona nieustannie wędruje. Portugalia jest 24. odwiedzanym krajem.
Szacuje się, że Matka Boża Częstochowska podczas tej pielgrzymki spotkała ponad 4 miliony osób. Chociaż peregrynacja wciąż jeszcze trwa, już można obliczyć, że rzeczywista trasa (od Częstochowy) wyniesie ok. 65 tys. km. Tak wielkiej kampanii w obronie życia jeszcze nie było! Cały czas trwa modlitwa, wygłaszane są wspaniałe kazania, odbywają się spotkania tematyczne i imprezy towarzyszące. Rozdano już ok. 250 tys. ulotek w 15. językach. Wszędzie odnawiany jest „Akt powierzenia Matce Bożej ochrony cywilizacji życia i miłości”.
Więcej informacji na stronie www.odoceanudooceanu.pl
podajemy za organizatorami: Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia Human Life International - Polska

Brak komentarzy: