niedziela, 23 grudnia 2012

Boże Narodzenie czyli Tajemnica Wcielenia

 Zpoganiały świat zaśmieca i przysłania istotę radosnych świąt Bożego Narodzenia jaką jest Tajemnica Wcielenia.  
"A Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami" pisze św. Jan Ewangelista. W tych słowach mieści się cała treść tajemnicy Bożego Narodzenia, tajemnicy zjednoczenia Słowa, "zrodzonego przedwiecznie z istoty Ojca, z człowieczeństwem zrodzonym z istoty matki w czasie" (symbol św. Anatazego). Przez Chrystusa, Boga-Człowieka, Bóg zespolił się nierozerwalnie z naturą ludzką, i odtąd rodzaj ludzki zginąć już nie może. Każdy bowiem przez Jezusa Chrystusa, który jest Słowem wcielonym, ma możność odnalezienia Boga, a zatem i zbawienia swej duszy. Misterium Bożego Narodzenia jest poczatkiem naszego zbawienia. Ta tajmenica dopełnia się przez połączenie serc naszych z Chrystusem,  który w nas rodzi życie duszy.
Chrystus Syn Maryi i Syn Boży. Między tym biegunami rozwija się myśl liturgii tego okresu. Z jednej strony będziemy rozpamietywać tajemnice dziecięctwa Jesusa, Jego ubóstwo, pokorę i posłuszeństwa, a z drugiej strony będziemy wielbić w nim Boga i Władcę Wrzechświata, Króla Pokoju pełnego Majestatu.
 (za "Maszał Rzymski" tyniecki 1956).

I tego zjednoczenia z Dzieciątkiem Jezus życzymy wszystkim naszym czytelnikom!
Redakcja, Boże Narodzenie AD 2012