piątek, 30 listopada 2007

świętego Andrzeja, Apostoła

Ewangelia według świętego Mateusza 4, 18 - 22.

męczeństwo świętego Andrzeja


Gdy zaś Jezus szedł nad morzem Galilejskim, ujrzał dwóch braci, Szymona, którego zowią Piotrem i Andrzeja, brata jego, zapuszczających sieci w morze (albowiem byli rybakami). I rzekł im: Pójdźcie za mną, a uczynię, że się staniecie rybakami ludzi. A oni natychmiast opuściwszy sieci, poszli za nim. A idąc dalej stamtąd, ujrzał drugich dwóch braci, Jakuba Zebedeuszowego, brata jego, w łodzi z Zebedeuszem, ojcem ich, naprawiających sieci swoje i wezwał ich. Oni zaś zaraz opuściwszy sieci i ojca, poszli za nim.

Brak komentarzy: