sobota, 29 września 2007

Świętego Michała Archanioła - próba Aniołów.

29 września

Świętego Michała Archanioła

Próba Aniołów.

Boskie doskonałości wymagają, by rozumne i obdarzone wolną wolą stworzenie zostało poddane próbie, nim zostanie mu udzielone cieszenie się wiecznym szczęściem...

Aniołowie jako pierwsi zostali poddani próbie. Chociaż nie wiemy dokładnie, na czym ona polegała, wiemy przecież, że natura próby odpowiadała naturze bytu anielskiego.

Aniołowie to stworzenia wyłącznie duchowe; ich czyny nie są, jak nasze, odmierzane w czasie. Ponadto, czyny te posiadają moc, znaczenie i głębokość, jakiej nie jest w stanie osiągnąć żaden czyn ludzki...

W nas niezwykła ruchliwość wyobraźni przedstawia nam do wyboru liczne dobra szczegółowe, których różnorodność opóźnia działanie naszej inteligencji i woli. Idziemy od jednego dobra ku innemu; wracamy w konsekwencji do rzeczy, które postanowiliśmy odrzucić.

Z Aniołami jest inaczej: w nich jest przecież całkowicie duchowa natura, a w niej nie ma miejsca na wahanie; w każdym z Aniołów akty inteligencji i woli nabierają charakteru pełni, nieodwołalności, stałości, które nadają im nieporównywalną siłę.

Żadne ludzkie istnienie, nawet bardzo długie, nie osiągnie przez całość swych poczynań mocy, wielkości, intensywności jedynego czynu, przez który Aniołowie musieli ustalić swój wybór w czasie próby.

Oto dlaczego wierność dobrych Aniołów była tak miłą Bogu; oto dlaczego również grzech i rewolta zbuntowanych duchów jest tak ciężka, czego nie umiemy zmierzyć i do czego my nie jesteśmy zdolni; głębia poznania, która pozwoliła działać im w pełni światła przeniknęła ten jedyny grzech takim złem, że Boska Sprawiedliwość musiała ukarać go przez natychmiastowy wyrok wiecznego potępienia.

Chrystus i Jego Tajemnice, Dom Columba Marmion.

Brak komentarzy: